Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kabard  Andzor
Rönesans Yerine Genesis - Генезис Вместо Ренессанса
28 Kasım 2010 Pazar Saat 11:25

Bugün söz Çerkeslere geldiğinde genellikle halkımızın trajik geçmişi hatırlanır ya da zamanımızdaki sıradan olmayan yoksunluğu. Aşağıdaki sözler bunlar üzerine değil, Çerkes ulusal hareketinin odaklanması gereken bugün elimizde olanlar, amaç ve hedefler üzerine ve de bu hareketlerle nasıl ilişkiye girilmesi üzerinedir.

Kimlerdir bugünkü Çerkesler? Elliye yakın ülkede yaşamını sürdüren bir halk. Çerkeslerin nüfusu nerdeyse 10 milyona yakın, bundan 7/8 ya da yaklaşık 8,5 milyonu Türkiye’de yaşamakta(belirtilmesi gerekiyor ki, Türkiye’de yaşayan etnik toplulukların doğru istatistiği padişah zamanından beri bulunmamaktadır). İkincisi de, Türkiye’deki nüfustan oldukça daha az olan Rusya’daki nüfusu. Rusya’daki Çerkesler, tarihi Çerkesya’da; yani Batı Kafkasya’da (merkezi Kafkasya dahil) ve başkent Moskova ile Saint Petersburg’da yaşamaktalar.

Türkiye’den başka eski Osmanlı topraklarında, Suriye ve Ürdün’deki nüfusları ile öne çıkmaktalar. Irak ve Libya’da da var Çarkesler. Bunlardan, potansiyeli ile benzersiz olan 100 bin nüfuslu Ürdün topluluğunu özellikle belirtmek gerek. Ayrıca, İsrailli hemşerilerimiz örgütlülükleri ve aktiviteleri ile sürekli dikkat çekmekteler.

Rusya’nın ve Osmanlıdan kalan ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde de büyük topluluklar bulunmakta (özellikle Almanya’da) ve tabii ABD’de.

İletişim teknolojileri ve ulaşım alanında gerçekleşen devrimlerden sonra hızlıca diasporalaşan modern dünyada, böyle bir yerleşme modeli Çerkeslerin önüne büyük perspektifler açmakta. Nedir Çerkes halkı önderlerinin bugünkü genel ve derin beklentileri? Genellikle dört kelimenin etrafında oluştuğu söylenir: onur, dil, geri dönüş ve birlik.

 “Onur” öyle bir şey ki, eğer o yoksa diğerlerinin de hiçbir anlamı kalmaz. Şu anda Rusya Federasyonu’nun bir parçası olan anavatanımızda, tarihi Çerkesya’da, onur ne yazık ki çok ciddi denemelere tabi tutulmakta, ama bu ayrı büyük bir konu. Tarihin tahrifatı, özellikle Rusya yönetiminin Büyük Rus-Kafkas savaşında Abhaz-Adıge halklarının soykırımı konusunda hiçbir tartışmayı kabul etmemesi, “yurtseverlik” anlamı yüklenerek o devrin imparatorluk propagandasının yarattığı sterotiplerin yeniden üretimi, tarihi Çerkesya topraklarının Çarlık yayılışının sembolleri ile doldurulması, başından beri “yerli halkı faktörü” hiç içermeyen Soçi’deki “olimpiyat projesi”, hatta zaman zaman Çerkes ulusal aktivistlerinin kovuşturulması... Bunlar bugünkü problemler listesinin az bir kısmı. Ama yine de, görünür perspektifte devletle yapıcı diyalogun düzenlenebileceğinin umudunu veren pozitif sinyaller de bulunmakta. Bu demek değildir ki, oturup o “ışık anını” beklememiz gerekiyor, tam tersine, Çerkesler ile Moskova arasında  her iki tarafı memnun kılacak sonuçlara götürebilecek diyalogun kurulması için çaba göstermeye devam edilmelidir.

Paralel olarak, öncelikle Çerkes halkı içinde, bizim mirasımız olan, tarihimizin, geleneklerimizin, kültürümüzün, mitolojimizin öğrenim ve yaygınlaştırma çalışmalarının yoğunlaştırılması gerekir. Ne yazık ki halkımızdan birçok insan bu konuda çok cahil. Halbuki kim olduğunu ve nerden geldiğini hatırlayamayanın ne gibi bir ''onuru'' olabilir ki? – Hiçbir. Böyle insanlar unutarak ve kendini kaybederek, değerini bilmedikleri şeylerden çok rahat vazgeçiyorlar. Tanrıya şükür böyle negatif süreçlerin doruğunu geçen yüzyılda bıraktık ve şu anda durum her yıl daha iyiye gitmektedir.

Çerkesler gibi dağınık, diasporik yaşayan bir halkın var olması için en önemli şart “dil”dir. Dilin korunması ve geliştirilmesi ''geleceğimizin'' güvencesidir, mantalitemizin ve Çerkes toplumun temel kişiliğinin korunma garantisidir. O dili taşıyanlara özgü kalan, binyıllarca sürede oluşmuş dünyayı tasfir'in şifreleri asıl o dilde saklıdır. Buradaki en önemli nokta Çerkes dilinde (Adıgabze) eğitim işleminin organizasyonu ve ilk olarak temel derslerin eğitimini Çerkes dilinde veren orta okulların açılması. Bu konuyu özellikle vurgulamak gerek, çünkü bugünkü kentleşen toplumda okuldan kovulan dilin, hızlıca yok olmaktan başka seçeneği yoktur. Çerkes aktivistleri ne yazık ki bu konuyu pek açmıyor, ama konu artık daha fazla ertelenemez. Zaman korkunç bir hızla bize karşı çalışmaktadır. Süreç hala geri döndürülebilir durumunda, ama ileride bunu yapmak daha zor olacak ve daha pahalıya mal olacak.

Tarihi Çerkesya’ya, yani Batı Kafkasya’ya “geri dönüş”, Çerkes Milli Hareketin ana fikridir. Çünkü özellikle Batı Kafkasya'nın etnik haritasının devrimsel nitelikte değişiklikleri, yani Çerkesya’nın yok edilişi Rus-Kafkas savaşı finalinin hedefiydi. Bizde bu durumda eğer kendimize karşı açık olmak gerekirse, yığınsal bir geri dönüş gerçekleştiğinde, savaşın sonuçlarını barışçıl bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin bilincinde olmamız gerek, yani Anavatanından sürülen, tarihi Çerkesya’nın yerli halkların haklarından yenilginin kaldırması söz konusu. Tahminen Çerkeslerin dönüşü en rahat şartların içinde gerçekleşse bile sadece az bir kısmı böyle bir yola koyulmaya karar verebilir, ama yinede Çerkeslerin böyle bir hakkı olması gerek ve de buna kararı verebilmişlere var gücüyle yardım edilmesi gerek. Rusya’da, bu problemin çözülmesi için ciddi, ama şimdilik hala yetersiz yasa değişiklikleri yapıldı. Anavatanda, yeni dönüşçüleri kendine çeken 1990-2000 yılların dönüşçülerinden oluşmuş çekirdekler bulunmakta, onların başarılı adaptasyonu ile değerli bir deneyim kazanılmıştır, buda son senelerde yeniden güçlenmeye başlayan stratejik önemi taşıyan bir sürecin perspektifleri iyimserlik ile değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır.

“Birlik” konusuna en sona bırakıyoruz, ancak yukarıda konuştuklarımızın başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli önkoşuldur ve Çerkes toplumun içinde “etnik liberal milliyetçiliğin” yükselmesinin sayesinde, birçoğumuz bunun hayati gereksinim olduğunu hissettik.

Şimdiki etapta, ulusal strüktür ağlarının yaratılması söz konusu: esnek, alanda dağıtılmış, çok merkezli strüktürel ağlar, bizim geleneksek bölünmüşlüğe karşı, ulusun birincil sorunu birleşmeyi çözebilirler. Hiç abartmadan, böyle süreçlerin sonucu olarak, Kara Deniz-Hazar Deniz ve Yakın Doğu bölgesinde çıkarları olan herkesin artık göz önüne almamaları imkansız olacak, yeni bir oyuncunun doğması olacak.

Genel stratejik içerik nedir? Çerkesler kocaman bir bölgenin genel güvenlik hedefi için etnik uluslar ve medeniyetler arası diyalogu ve bölgede yaşayan tüm insanların etnik ve dini ayrımcılık olmadan saadetin büyümesini sağlayan “sinir sistemi” olacak. Ayrıca insan hakların yerine getirilmesinin yoğunlaştırılması ve teknoloji gelişmesinin hızlandırılması hedefleri de.  Bazıları sorabilir: “Çok şey değimli bu?”. – Hayır, “çok değil”:  önümüzde bu boyutlarda hedefleri koymadan kendi ulusal sorularımızı çözmemiz imkansız olacak, başkaların ve kendimizin bile ilgisini çekmeye imkansız olacağı gibi.

Belirtilen misyonu gerçekleştirmek için bugün ne gibi kaynaklara sahibiz? Potansiyel olarak yeterli, ama bugünlere kadar olan yapılanmamız ve kurumlarımız çok daha az hırslı planlara bile eşdeğer değiller. Bu yüzden, harekete geçmeden önce örgütlenme sorularımızı çözmemiz lazım, yani genel hedefleri sadece etnik özelliklerimizin koruması ve halkımız geleceğinin sağlanması değil, birde bizleri birbirimize ortak kaderin bağladığı ülkelerin çağdaşlaştırılmasının desteklemesi, pozisyonların birbirine yakınlaştırılması da içinde olacak bir örgütü kurmak. En başta burada söz konusu olanlar Türkiye ve Rusya, çünkü halkımızın geleceği bu iki ülkeye bağlı.  

Artık, yaşadığı yere, dine, uyrukluluğuna bakmaksızın, etrafında kendini “Adıge” sayan ve kaderini halkına bağlayan herkesin etrafında toplanabileceği bir bandıranın toprağa saplanmasının zamanı geldi. Ve adımıza, çoktan beri sadece atalarımızın, yüksek bir bedel ödeyerek kazandıkları şanı üzerinden tutulan, saygınlığı geri kazandırmak için toplanmak gerek ve de onu çağın gerçeklerine uygun olacak yeni anlamlarla doldurup, geri kazandırmak. Bunun için sadece basit bir hırs değil, örgütlülükle, tutarlılıkla, rasyonellikle ve tutku ile kuvvetlendirilmiş bir hırs lazım.

Bu başlarına gelenleri hesaba katarsak nerdeyse imkansızı başaran – halkı ve hatta “topraktan” bir şeyler koruyabilmiş atalarımıza olan borcumuzdur. Korkunç bir felaket ile sersemletilen, sonrada unutulma kuşağı ile ezilen Çerkesler uzun bir zaman içinde kendilerine geliyorlar. Ama bütün bunları geçtik biz ve bugün bu bir gerçektir. Geçmişe geri dönüş yoktur. Sadece ileriye yönelik bir hareket, verdiğimiz tüm kurbanların ve geçmiş kahramanlıkların anlamını koruyabilir. Bu durumda burada söz konusu olan “Çerkes halkın yeniden doğuşu” değil de,  yeni dağınık “Çerkes ulusun doğuşudur” – eski Çerkesya’nın varisi ve illaki bir gün, her şeye rağmen, ne kadar çok süre gerekirse de ve sonuçta ne kadarda antika bir formu alsa da küllerden doğacak yeninin annesi.

 ***

Сегодня, когда речь заходит о черкесах, обычно вспоминают трагическое прошлое нашего народа или то чего он лишен в непростом своем настоящем. Ниже речь пойдет не об этом, а о том что у нас сейчас есть, о целях, на которых предлагается сосредоточиться черкесскому национальному движению, а также о том как к ним лучше подступиться.

Кто такие черкесы сегодня? Народ расселившийся примерно в полусотне стран. Общая численность черкесов почти 10млн человек, 7/8 из которых, или около 8,5млн человек, приходится на долю Турции (следует учитывать, что корректной статистики по этническому составу в Турции нет со времен падишаха). Второй по численности является российская община, уступающая турецкой в численности на порядок. Черкесы в России живут в основном в исторической Черкессии, т.е. на Западном Кавказе (с Центральным, включительно), а также в столичных  городах Москва и Санкт-Петербург.

Кроме Турции, на постосманском пространстве выделяются своей численностью общины Сирии и Иордании, а также Ирака и Ливии, из которых следует особо отметить уникальную по потенциалу иорданскую общину, численностью около 100тыс человек. Своей организованностью и активностью постоянно обращают на себя внимание и наши израильские сородичи.

За пределами России и стран-наследниц Османской империи, крупные общины есть в Евросоюзе (прежде всего речь о Германии), а также в США.

В стремительно диаспоризирующемся современном мире, после революции в сферах коммуникативных технологий и средств передвижения, подобная модель расселения открывает перед черкесами огромные перспективы. Каковы же сегодня основные глубинные чаяния среди активной части черкесского народа? Как представляется, в основном они вращаются вокруг четырех слов: достоинство, язык, репатриация и единение.

Достоинство это то без чего все остальное не имеет значения. Печально, что на нашей Родине, в исторической Черкессии, ныне являющейся частью Российской федерации,  оно сегодня постоянно подвергается серьезным испытаниям, но это отдельная большая тема: исторические фальсификации, прежде всего неприятие российскими властями любой дискуссии вокруг геноцида абхазо-адыгских народов в ходе Великой Кавказской войны, воспроизводство стереотипов порожденных имперской пропагандой той эпохи, агрессивная маркировка территории исторической Черкессии символами царской экспансии, подаваемыми в качестве «патриотических», «олимпийский проект» в Сочи, первоначально вообще не учитывавший «фактор автохтонного населения», даже эпизодические преследования черкесских национальных активистов – вот далеко не полный перечень сегодняшних проблем. Тем не менее, есть  и позитивные сигналы, дающие основания рассчитывать на налаживание конструктивного диалога с властями в обозримой перспективе.  Это отнюдь не означает, что надо сидеть и ждать этого «светлого мига», наоборот, только последовательные усилия, направленные на выстраивание диалога между черкесами и Москвой могут привести к результату удовлетворяющему обе стороны.

Параллельно следует интенсифицировать работу по изучению и популяризации нашего наследия, истории, традиций, культуры, мифологии, прежде всего в самой черкесской среде. К сожалению, многие черкесы крайне невежественны на сей счет, а какое может быть Достоинство у того, кто забыл кто он и откуда? - Никакого. Такие люди легко отказываются от того чему не ведают цены, забывая и забываясь. К счастью, пик подобных негативных процессов остался пройденным в прошлом веке и сейчас ситуация улучшается с каждым годом.

Язык для дисперсно расселеной нации, такой как черкесская, есть важнейшее условие ее существования. Его сохранение и развитие это залог нашего Будущего, гарантия сохранения нашей ментальности, базовой личности черкесского общества. Именно в языке зашифрованно уникальное, выработанное тысячелетиями мироописание, которое присуще только его носителям. Решающим моментом здесь является организация образовательного процесса на черкесском языке (адыгэбзэ), в первую очередь открытие средних школ с преподаванием на нем всех основных предметов. Этот момент следует подчеркнуть особо, так как язык изгнанный из школы безальтернативно обречен на скорую смерть в современном урбанизированном обществе. К сожалению, данный вопрос обычно не поднимается черкесскими активистами, а тянуть с ним больше нельзя, время работает против нас с чудовищной скоростью, хотя процесс еще обратим, просто с каждым годом это будет все труднее и дороже сделать.

Репатриация в историческую Черкессию, т.е. на Западный Кавказ, является сегодня стержневой идеей черкесского национального движения. Т.к. именно революционные изменения этнической карты Западного Кавказа, т.е. уничтожение Черкессии, были целью и смыслом финала Кавказской войны, то нам следует полностью отдавать себе отчет в том, что в случае массовой репатриации речь идет ни много ни мало, как о мирном пересмотре ее итогов, т.е. о снятии поражения в правах изгнанных с Родины коренных насельников исторической Черкессии. Также очевидно, что лишь незначительная часть черкесов, во всяком случае в границах прогноза, решит встать на эту дорогу, даже при создании комфортных условий, но в любом случае все черкесы должны иметь такое право, а также всемерно помогать тем, кто решился его реализовать. В России уже есть серьезные, но пока недостаточные подвижки в законодательстве, облегчающие решение этого вопроса, на Родине сформировались ядра из репатриантов 1990-2000-х гг, которые притягивают к себе новых репатриантов,  обретен бесценный опыт их успешной адаптации, что позволяет с оптимизмом оценивать перспективы этого стратегически важного процесса, в последние годы вновь ставшего набирать силу.

Единения мы касаемся последним, однако это необходимая предпосылка успешной реализации всего того о чем говорилось выше и благодаря росту этнического либерального национализма в черкесской среде многие из нас почувствовали в нем насущную необходимость.

На нынешнем этапе речь идет о создании национальных сетевых структур: гибкие, распределенные в пространстве, полицентричные сетевые структуры решат вопрос первичной консолидации нации вопреки нашей традиционной разобщенности. Результатом этих процессов станет рождение нового игрока в Черноморско-Каспийском и Ближневосточном регионах, с которым невозможно будет не считаться всем тем кто имеет в нем интересы - ни больше, ни меньше.

Какова общая стратегическая концепция? Черкесы, как система, станут «нервом» огромного региона, обеспечивающим межнациональный и межцивилизационный диалог в целях общей безопасности и роста благополучия всех людей проживающих в нем, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности, а также в целях интенсификации развития условий для соблюдения прав человека и ускорения технологического прогресса. Кто-то может спросить: «Не слишком ли это?». - Нет, «не слишком»: не ставя перед собой задач подобного масштаба невозможно решить свои национальные, как и невозможно стать хоть кому-то интересными, в том числе самим себе.

 

Какими ресурсами для реализации указанной миссии мы сегодня обладаем? Потенциально достаточными, но до сегодняшнего дня наша структурированность и наши институты не адекватны даже намного менее амбициозным планам. Поэтому, прежде чем перейти к действиям, нам еще предстоит решить организационные вопросы, т.е. создать организацию, главными целями которой будут не только сохранение нашей этнической идентичности и обеспечение Будущего нашего народа, но и способствование модернизации стран с которыми нас связали общие судьбы, сближению их позиций. В первую очередь здесь речь идет о Турции и России, потому что именно от этих двух государств зависит Будущее нашего народа.

Пришло время воткнуть в землю штандарт вокруг которого могут собраться все те, кто считает себя «адыгэ» и связывает свою судьбу со своим народом, вне зависимости от места своего проживания, гражданства и религии.  Собраться, чтобы вернуть престиж нашему имени, столь долго державшийся лишь на славе наших предков,  заплатившим за это высочайшую цену. Вернуть, наполнив его новыми смыслами, адекватными нашей эпохе и ее реалиям. Для этого потребуется не просто амбициозность, а амбициозность, подкрепленная организованностью, последовательностью, рациональностью и страстью.

Это наш долг перед предками,  сделавшими практически невозможное, учитывая обстоятельства – сохранившими народ и даже кое что из земли. Черкесы долго приходили в себя, оглушенные страшной катастрофой, а потом придавленные поколениями забвения. Но мы пережили все это, что сегодня уже является фактом.  Назад, в прошлое, возврата нет. Только движение вперед сохранит смысл всех принесенных жертв и свершенных подвигов. Не о «возрождении черкесского народа» в данном случае ведется речь, а о зарождении новой дисперсной черкесской нации - наследницы старой Черкессии и матери новой, которая когда-нибудь все равно возродится из пепла, сколько бы времени для этого не понадобилось и в какую бы причудливую форму она в итоге не отлилась.


Bu yazı toplam 5255 defa okundu.

Amir Sizhazha

Я счастлив знать что есть такие люди, готовые реализовывать такие идеи.
Я с тобой, брат. Пусть пока только сердцем, но у меня есть голова и руки, которыми я готов помочь, если такая возможность появиться.

14 Ocak 2011 Cuma Saat 11:22
SEMİH AKGÜN

Kurşunla Silgi Biribirine

Semih Akgün

Geç kalmışlık duygusu
Ya da erken gelmişlik
Bir dakika büyük zamandır
Bir saniye bile..

O saniye trafikte
Bir can kurtarır nasıl bilirim?

Hep pişmanlıklar ve keşkelerdir
Bizim bitimsiz sohbetlerimiz
Onun için yanaklarımız
Kızarık dururuz
Bir suçlu bir günahlı gibi
Bir cüzzamlı

Bizim bir yanımız tutukludur
Evren yaratıldığından beri
Bir yanımız dur durak tanımaz
Özgürdür kanatları...

Yine uçtuk ve sofralar dağıldı
Altımızdan adımlarımız çalındı
Kor ateşlerde plastik yanışlarımız
Terlerimiz ufukta
Eğik koşularda tozlandı

Kalemin ucu kırıktı
Silgisi kirli uyuşuk
Ağız dalaşındaydı
Kurşunla silgi
Biri sileceğini söylüyordu
Öbürü daha kalın yazacağını…

05 Ocak 2011 Çarşamba Saat 15:40
Hatko Timaf

Thanx a lot for your very important message mister Andzor. Welcome to Cherkessia.net.


Kind regards from Australia/ Port Douglas


Hatko Timaf

05 Aralık 2010 Pazar Saat 07:11
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net