Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
«Мартин дрителъхьэщ» « Martin’nin Yanındayız »
02 Eylül 2020 Çarşamba Saat 12:19


Лажъэр зейр дыдей хуэду дигу зэдбгъэж хъуащ.

Görüntünün olası içeriği: Martin  Kochesoko, oturuyor, sakal ve yakın çekim

Нобэ адыгэр дуней псом икъухьарэ я бзэр, я хабзэр, я лъэпкъыщхьэр гузэвэгъум зэрыхэтымк1э лажъэр зейр адыгэхэм дэра хуэду а фэр зытедгъэуэж хъуащ дэрдэру..


Жыт1э зэпытурэ ар дэри ди ф1эщ ящ1 хъуащ..


Адыгэхэм лъапсэрыхыр къыхуагъак1уэу Хэкум 1эпщэрыбанэк1э / лъэщыгъэк1э ик1ын зэрыхъуамк1э лажъэм и нэхъыбэр дыдей нэхъей, дыздэк1уа къэралыгъуэхэм ди бзэ, ди хабзэ- бзыпхъэр д1эщ1эхунымк1э ари зи лажъэр дэра хуэдэуэ..


Аущыхъум, Хэкум дик1ынк1э щ1эхъуари, дыздэк1уа къэралыгъуэхэм хэшыпсыхьыжын щынагъуэм дыщ1ихуэн щ1эхъуари къэралхэм ирагъэк1уэк1а, нобэй ирагъэк1уэк1ыуэ щыт политикэ мыхъумыщ1эхэращ, къэралыгъуэхэм къэралыгъуэ къарук1э зэрахьа лейхэращ а псори нэхъыщхьэуэ къысхэк1ар..


Я зыныкъуэ адыгэм, а къэхъуа псомк1э езбы я лъэпкъ дыдэр нэхъ ягъэкъуаншэ хъуащи ари а лейхэр къыдэсхахэм я 1уэху къок1у..


Дэри лъэпкък1э тщ1эн хуея зыкъом щы1агъэнк1ей хъунщ 1эмалыншэуэ ауэ адыгэхэр иджы зыхэт гузэвэгъуэр къысхэк1ар куэдк1э и нэхъыбэм зи лажъэр къэралыгъуэхэращи ( Урысеймрэ Тыркумрэ ) ныт1э а гузэвэгуэм дкъыхэсшыжын хуейри и нэхъыбэк1э ахэращ..


Апхуэдэу хъун хуей щхьэк1э, ящ1ар яф1эмащ1эу, адыгэхэр нобэй нэхъри зэрыдакьузэным пылъщ къэралхэр..


1уэхум и пэжыпэм ухеплъэуэ щытмэ, дкъыздэсам къэрал къару хэмылъу, 1уэхум ахэр хэмыхьэуэ хэк1ып1э щ1агъуэ зэрыщымы1эр нахуэщ. 


Дэ апхуэдизу дищхьэ лажъэ хуэтхьыжрэ дызрыгъэкъуаншэуэ щытмэ къэралыгъуэхэм сытк1э фыкъыддэ1эпыкъу фыкъыддэщ1эры1э, къыдэфщ1ахэр фыгъэзэхуэж яжет1эну ?Bu yazı toplam 1523 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net