Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ КЪЫЩЫХЪУ ЩIЭПХЪЭДЖАГЪЭМ ТЕУХУАУЭ
04 Ocak 2011 Salı Saat 00:38

Ди  културэм, ди  бзэм, ди  тхыдэм и  лэжьакIуэ  щIэныгъалI  ЦIыпIынэ  Аслэн гъэпцIагъэкIэ   гущIэгъуншэуэ яукIащи  а шэхэр   адыгэ  лъэпкъым  псоми  зэрыщыту  къатэхуауэ  добж.

Мы щIэпхъэджагъэхэр  зылэжьахэм  я гугъэр, ди  лъэпкъыр  зэтезIыгъэ  ди  тхыдэм, ди бзэм, ди щэнхабзэм елэжьхэр  ягъэшынэн, ахэр кърагъэкIуэтын, цIыхухэр  къыщIагъасту зэкIэщIачын, нэ джабэкIэ  зэрагъаплъыну   ара  щыт щхьэкIэ  я мурадыр къайхъулъэнукъым.

Жьэгъуэгъухэм  сыт хэуэдизу  ди  цIыхухэр зэфIагъэкIудыну яужь  итхэуэ щытми,  адыгэ лъэпкъым нобэ къэсыхук1э зэрыхузэфIэкIам  хуэдэуэ  иджы нэужькIэи  зыхуэзэ гугъехьхэр зэрыдихыфынур  псоми  ярецIыху.

Къэралым  и унафэщIхэми,   мыгувэуэ  лIыук1хэр зыIэщIэщIахэр  къэгъуэтынымрэ  иджы  нэужькIэ лъахэм  апхуэдэ  гуауэ-лажьэ  къамыхъун папщIэ   я лъэкI къэмsгъэнэнкIэ дакъыходжэ.

Дунейм  ехыжьам  тхьэм   жэнэтыр унапIэ хуищI,  и унагъуэмрэ  адыгэ  лъэпкъым  псоми зэрыщыту  дахогузавэ.

Cherkessia.net


Bu haber toplam 2537 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net