Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
NEHAY RUSLAN (НЭХЭЕ РУСЛЪАН)
24 Haziran 2015 Çarşamba Saat 17:26
NEHAY RUSLAN
 
25 haziran 1941’de Voçepşiy köyünde doğdu.
 
Adığe Devlet Öğretmen Enstitüsü Filoloji Fakültesi’ni 1967 yılında bitirdi.Adığey radyo televizyon komitesinde on yıl süreyle redaktör olarak çalıştı.M.Gorki Edebiyat Enstitüsü yüksek edebiyat kurslarını 1979 yılında bitirdi.”Sosyalist Adığey” gazetesinde çalıştı.1984-1995 yılları arasında Adığe Yazarlar Birliği’nde edebiyat danışmanı ve sekreter olarak görev yaptı.Son yıllarını A.C.Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışarak geçirdi.1997 yılında yaşama veda etti.
Nehay Ruslan’ın eserleri 1960 yılından beri yayımlanıyordu.
 
Şiir,poema ve öykülerinin yer aldığı kitapları adığece çıkardı. “Gün aydınlıkla başlar”-1969, “Çağrı”-1971, “Deniz kuşları”-1972,”Şelale”-1977,”Sürekli geliyor”-1980, “Ocağın ateşi”-1983, “Güneşli yağmur”-1986, “Kırmızı atkı”, “Aydınlık gökyüzü”-1990,”Yaşamın sabahı”-1991.Öykülerinin yer aldığı kitabı “Girdap “-2002.
 
Ruslan’ın şiir ve poemalarının yer aldığı rusça kitapları da çıktı. “Babamın kuyusu”-1980, “Anneme dair”-1981, “Kaderin rüzgarları”-1995.
Nehay Ruslan’ın şiirleri Ukrayna’da da basıldı.”Smena”,”Moskova”,”Don”, “Rodnik”, “Kafkasın mavi dağları”,”Kafkası seviyorum” adlı  dergi ve almaklarda yayımlandı.Birçok şiiri kompozitörlerce şarkı olarak bestelendi.
 
Nehay Ruslan 1975 yılından beri R.F.Yazarlar Birliği üyesiydi.
 
 
 
 
Çetao İbrahim, Mıyekuape
 
Cherkessia.net, 25 Haziran 2015
 
****
 
НЭХЭЕ РУСЛЪАН
 
Нэхэе Руслъан Мыхьамодэ ыкъор къуаджэу Очэпщые мэкъуогъум и 25-рэм 1941-рэ илъэсым къыщыхъугъ.
 
Гурыт еджап1эр къызеухым колхозым щылэжъагъ.Нэужым Мыекъуапэ дэт мэкъумэщхъызмэт
 техникумым ч1эхьэгъагъ,ау ар къымыухызэ,Адыгэ къэралыгъо к1элэегъаджэ институтым ифилологическэ факультеты 1962-рэ илъэсым к1ахьи,1967-рэ илъэсым къыухыгъ.Адыгэ хэкум телевидениемрэ радиомрэк1э икомитет иредакторэу Руслъанэ илъэсипш1эу 1оф щиш1агъ.М.Горкэм ыц1э  зыхьырэ литературнэ институтым и Апшъэрэ литературнэ курсхэр 1979-рэ илъэсым къыухыгъ.Хэку гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим» иредакцие и1офыш1агъ.1984-рэ илъэсым къыщегъэжъагъэу Адыгеим итхак1охэм я Союзы литературнэ упч1эжъэгъу 1офыш1эу щыригъажъи,нэужым пщэдэк1ыжъ зи1э исекретарэу 1995-рэ илъэсым нэс лэжъагъэ.Аужырэ илъэсхэм Адыгэ Республикэ телерадиокомпанием и1офыш1агъ.
 
Нэхэе Руслъан ытхыхэрэр 1960-рэ илъэсым къыщыублагъэу хиутыщтыгъэх.
Усэхэр,поэмэхэр,рассказхэр дэтыхэу тхылъхэр Руслъанэ адыгабзэк1э къыдигъэк1ыгъэх: «Мафэр нэфым къыщежъэ»-1969, «Джэмакъ»-1971, «Хыбзыухэр»-1972, «Псыкъефэх»-1977, «Къэк1озэпыт»-1980, «Джэныкъо маш1у»-1983, «Тыгъэ ошх»-1986, «Косынкэ плъыжъ»-1987, «Ошъогу нэф»-1990, «Гъаш1эм ипчэдыжъ»-1991.Рассказхэмрэ повестхэмрэ зыдэт тхылъэу «Псыархъуан»-2002.
 
Руслъан иусэхэмрэ ипоэмэхэмрэ зыдэт тхылъхэри урысыбзэк1э къыдэк1ыгъэх. «Колодец отца»-1980, «Слово о матери»-1981, «Ветры судьбы»-1995.
Нэхэе Руслъан ытхыгъэмэ ащыщхэр Украйнэм щыхаутыгъэх,Журналхэу «Смена», «Москва», «Дон»,альманахэу «Родники»,сборникхэу «Синие горы кавказа»-Нальчик,1982, «Люблю я кавказ»-1988 зыфи1охэрэм къадэхьагъэх.Руслъанэ иусабэхэр адыгэ композиторхэм орэдышъомэ аралъхьагъэх.
 
Нэхэе Руслъан Урысие Федерацием итхак1охэм я Союзы 1975-рэ илъэсым щыублагъэу хэтыгъ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Bu haber toplam 2651 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net