Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kuyeko Nalbiy : КIЭЛЭЦIЫКIУХЭР-ÇOCUKLAR
22 Mart 2017 Çarşamba Saat 21:02

 

КIЭЛЭЦIЫКIУХЭР

Тыжьын нэфэу,
Огум зэрифэу,
Мазэр жъыоу Iэгум къыздахьэкIэ,
Чэрэз чъыгмэ
Къячъэхэу абгмэ,
Пчыхьэжь Iасэм псымакъэр къызихькIэ;

ЗыгужбуакIэ
Жъгъыутэх мыжъуакIэу,
Пщыщэ пагохэр зыщычъыежьхэкIэ,
Нэпкъ натIэм
Дэнэгъо шхъуантIэу,
Пцел куамэхэр зыщыIэсэжьхэкIэ,
КIэлэцIыкIухэр,
Огу шхъонтIэ сапэр
ПымыкIыжьыгъэу алъапэ,
Батырмэ афэдэу пIэкIормэ,
ПIэкIор инмэ ахэукIораех.

КIэлэцIыкIухэр,
Жъогъо зырызхэр
АIэмычIэкIэ пытэу афызэу,
Батырмэ афэдэу хъоо-пщаоу,
ПкIыхькIи дунаим едаох.

Сыдэу, батырхэп, шъупшъыгъа?
Мыжъоу быоу шъутIупщыгъэм
Огум зыридзагъ жъогъо нэфэу.
Сыдэу джы къэлыдрэ ар чэфэу?

Сыдэу, батырхэр, шъупшъыгъа!
Къакъыр къогъухэмкIэ зыжъугъэбылъыгъэу,
Мэфэ реным шъо шъузэшъуим.
Жьым ыхьыгъэх иныжъэу типыйхэр.

Шъупкъынэ-лынэхэр зэбгырызыгъэхэу,
ШъуIупшIэ цIыкIухэр губжьыпхэу пщыгъэхэу,
ШъузыслъэгъукIэ, сэ сегупшысэ:
Нэф джыри къэшъыщт мыпцIыусэу.

КIэлэцIыкIухэр къыгъэущыщтых,
Алъыхъунхэу яжъогъо шIагъохэм.
КIэлэцIыкIухэр къыгъэущыщтых,
Къачъыхьанхэу япшысэ лъагъохэр.
Къэущыщтых кIэлэцIыкIу шIагъохэр,
КIэлэцIыкIухэу зи зимыдагъохэр,
Саусэрыкъо ылъэгуанджэ аушъэфэу,
Яшъэфи зэраIоу гупсэфэу.
КъашIошIэу: тэдкIи щыогоу,
КъашIошIэу: тэдкIи щыгъогоу,
ЧIыгуми имыIэу гъунэ,
Огури фаем иунэу.

Алъыхъущтых дунэе чыжьэхэм,
ШхъуантIэхэм, дунэе фыжьыхэм.
Къагъотыщт щыIи щымыIи,
ЩымыIи щыIи зыдэщыIэр.

Къэущыщтых, зашIомыцIыкIоу,
Мыжъор быоу атIупщэу,
Инымэ ашIоемыкIоу,
Шъуйхэмэ жьыр къырагъэпщэу.

Гъогум ишхъуантIа лъагъомэ
Бытыры цIыкIухэр алъэгъух,
Мыжъо мыхъунхэу жъуагъохэр -
Мыжъохэр лъагъо орэхъух! 


Къуекъо Налбый

 

*** 
 

ÇOCUKLAR  
 
Ay gümüş bir tepsi gibi parlak 
Salınınca gökyüzüne 
Kiraz dallarını süzen su sesi, 
                               karışır akşam sessizliğine 
Uykuya dalar sazanlar çakıl taşı pullarıyla 
Nehir boyu salkım söğüt olunca akşam 
 
Göğün maviliğine bulanmış ayaklarıyla 
Sedirlere yuvarlanır çocuklar. 
 
Sımsıkı ellerinde birer yıldız 
Yiğit savaşçılar gibi uçsuz bucaksız 
Rüya görür çocuklar dünyaya karşı 
Kim haklıymış nerede, hani ya kim haksız 
 
N’oldu çocuklar yorgun mu düştünüz 
Attığınız taşlar ıslık çalarak ulaştı göğe 
Şimdi parlıyorlar orda, yıldız olmuşlar 
 
N’oldu çocuklar yoruldunuz mu yoksa? 
Ağılın kuytusuna gizlenip, 
                         çaldığınız ıslığın estirdiği fırtına  
Zehretti yaşamı düşmana 
 
Eliniz kolunuz halsiz düşmüş   
Küçük dudaklarınız şişmiş sinirden 
‘Yine gün yalansız doğacak’ 
                        diye düşündüm, görünce birden 
 
Çocukları uyandırıp  
Salalım düşlerine, 
                yıldızların peşine 
 
Uyanacak güzel çocuklar, 
                                 günahsız temiz 
Gizleyip Sawsırıko’nun* sırrını 
Sade onlar bilecek tek  
Her yeri gökyüzü sanarak 
Ve her yeri yol 
Uzanıp sonsuzluğuna arzın, 
                             salıversek gökyüzüne 
Gökyüzüdür insanlığın meskeni  
 
Uzaklara çok uzaklara    
Mavilere sürecekler 
Bulacaklar ne var ne yoksa artık 
Yokluk nerede dert, nerede kıtlık 
 
Uyanacaklar sonra büyüdük sanıp 
Devlerin şaşkınlığına aldırmadan   
Gökyüzünü maviye boyayıp yeniden    
Taşlara ıslık çaldıracak 
Islıkları fırtına çıkaracak harbiden 
 
Taş olmasın diye yıldızlar 
Taşları yıldız yapacaklar 
Güzel gözlü,  
              güzel yüzlü çocuklar. 

 
Kuyeko NALBİY 
 
* Çerkes mitolojisindeki ‘Prometeus’
 
Çeviri: Erhan HAPAE 

 
 
Cherkessia.net, 22 Mart 2017

Bu haber toplam 3606 defa okundu.


GENAR

Şawouğ abi sen yap çeviri yeminle ben okuyacam okutacam. Erhan abi'ye sataşmadan da kendini gösterebilirsin.
:)))

02 Nisan 2017 Pazar Saat 18:19
Kuzeyli (Temir)

Şawouğ nickli arkadaş siz çerkesce okuma yazma biliyorsanız bir şiir çevirisi yapın bizde okuyalım.
Erhan bey köşe yazısında yazmış işte Türkçe çevirilerde kimlerden yardım aldığını. Ha onlara da itirazınız varsa onu bilmem.
Uğraşmayın böyle tuzak işleriyle zamanınıza yazık en başta, benden söylemesi.

01 Nisan 2017 Cumartesi Saat 16:34
ADMİN 3

Sayın Şawouğ Erhan bey'in Nalbiy çevirileri konusunda ki köşe yazısı alt linkte. Orada sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.

Ç.Net/ ADMİN3

http://cherkessia.net/author_article_detail.php?article_id=4250

31 Mart 2017 Cuma Saat 23:54
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net