Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Halkların Ortak Değeri: Puşkin
16 Haziran 2017 Cuma Saat 23:55
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 1799 yılının 6 Haziran’ında doğdu. 38 yıl yaşadı, ancak edebi sanatı bir çınar kökü gibi sağlam ve olağanüstü. Yüzlerce insan bıkmadan, usanmadan onun eserlerini okumaya devam ediyor. Öylesine edebi bir dile ve zekaya sahip ki, çocuk- yetişkin demeden, herkes onu okumaktan zevk alıyor. 
 
Kim bilmez ki Balıklar ve Balıkçılar’ın, Altın Horoz’un hikayesini. Akıl ve zeka dolu şiirlerini, Kafkasya’ya dair yazdıklarını.Şiirsel romanı Yevgeni Onegin'i bir kez kuyanların ömür boyu hafızalarında kaldı.
 
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in 218. doğum yıldönümü. “Puşkin’in doğum yıldönümü” her yıl geniş bir biçimde tüm Rusya genelinde, Adıge Cumhuriyeti'nde ve bir çok yerde kutlanıyor.

 
1900 yılında Maykop’ta ‘’Puşkin Evi’’ kuruldu. Burası bugün Adığe Cumhuriyeti Ulusal Tiyatrosunun bulunduğu yerdir. Büyük şairin 100. Doğum yıldönümünde açılmıştı. Daha sonra bulunduğu caddeye şairin adı (Puşkin Caddesi) verildi. 
 
Puşkin’in doğumunun 200. yılı olan 1999 senesinde de ‘’Puşkin evi’’nin karşısına şair’in bronz bir büstü dikildi. Her yıl şairin sanatına değer verenler- ögrenciler, bilim insanları, öğretmenler, eğitimciler, Puşkin edebiyatına dönük çalışan edebiyatçılar burada toplanıyorlar. Onun şiirlerini okuyarak şiirlerde ki müstesna düşünceleri anlatıyorlar. İnsani değerlere giden yolun hiçbir zaman kaybolmayacağını vurgulayarak, onun anısına büstüne çiçek demetleri bırakıyorlar.
 
6 Haziran her yıl Rusya’da Puşkin’in doğum günü olarak kutlanıyor. 
 
Şair, Yazar, Dramaturg Aleksandr Sergeyeviç Puşkin 6 Haziran 1799'da  Moskova'da doğdu. ''Puşkin günü'' 1997 yılında resmiyet kazandı. RF Başkanı talimatıyla “A.S. Puşkin’in doğum günü anmaları ve Puşkin günlerinin Rusya da kutlanmasına dair’’ alınan karar gereği, 2011 yılında Rusya Devlet Başkanı imzasıyla her yıl kutlanmaya başlandı.
 
 
6 Haziran – Rusça Günü
 
Bilgilere göre, bu anma günü daha çok Rusya Federasyonu’nda bir arada yaşayan farklı halkların ulusal zenginliklerinin temeli olan Rusça’nın korunması, geliştirilmesi ve ilerlemesine yönelik.
 
Rusça dünyada ki temel dillerden biri. Rusya ve birimlerinde yaşayanlar bu dille konuşuyorlar. Hatırı sayılır öneme sahip bir dil ve dünya medeniyetinin kültürel, manevi mirasında yer alması onu tanıma fırsatı veriyor.  Puşkin, günümüz Rusça literatürünün temel dinamiğidir. Öte yandan Rusça Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği 6 dilden biri.
 
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi
Aleksandr Puşkin’in en tanınmış tablosu Orest Kiprenski tarafından 1827 yılında çizildi. 
 
Dizeleri Çerkesçe Yankılanıyor
 
Rus klasiklerinin Çerkesçeye çevrildiğini biliyoruz, fakat eserleri en çok Çerkesçe’ye çevrilen Puşkin’dir.
 
Büyük Rus şairin eserlerinin çevrilmesinde Çerkes yazarları da farklı yıllarda önemli çalışmalar yaptı. Hatko Ahmet, Çeraşe Tembot, M.Cençate, Perenıko Murat, Kestan Dmitri, Meşbeşe İshak, Jane Kırımız, Yemij Muliat, Kuyeko Nalbiy, Hunago Saide, Peneşü Hazret ve başkaları.
 
 
Öyküleri Benzersiz 
 
Puşkin öykülerini çocuklar için yazmadı, sadece kalbinden geçenleri yazdı. Ancak şairin öykülerini, hem öğrenciler, hem çocuklar hem de yetişkinler çok seviyorlar ve bugün hala ilgiyle okuyorlar.
 
Farklı eserlerini güzel bir üslupla süsledi ve her birine buna uygun bir biçem oluşturdu. Onu diğerlerinden farklı ve değerli yapan buydu.
 
Puşkin şiir tarzıyla, güçlü olgun düşüncesiyle tüm dünyaya uyum sağlayabildi – şüphesiz, bir çok halkın ortak değeri, sevgilisi  ve onların nezdinde dev bir hatıraya sahip.
 
Mamırıko Nuriyet, Adığe Mak, 6 Haziran 2017
 
 
Çeviri: Kube Nurhan Fidan
 
Cherkessia.net, 16 Haziran 2017
 
***
 
Лъэпкъыбэм зэдыряй
 
А. С. Пушкиныр 1799-рэ илъэсым мэкъуогъум и 6-м къэхъугъ. Илъэс 38-рэ къыгъэшIагъэр, ау илитературнэ творчествэ, чъыгэе лъэпсэшIоу, пытэ, гъэшIэгъоны, цIыфишъэ пчъагъэ емызэщыжьхэу итхыгъэхэм яджэх. ЯкIас усакIор цIыкIуи ини зэфэдэу, джарэу бзашIо, губзыгъ.
 
Хэта зымышIэхэрэр «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», иусэ щэрыо Iушхэр, ипоэмэхэр, Кавказым фэгъэхьыгъэ итхыгъэхэр, иусэ-романэу «Евгений Онегин» зэ еджагъэм ныбжьырэу ыгу къинагъэх.
 
А. С. Пушкиныр къызыхъугъэр илъэс 218-рэ мэхъу. ИгъэкIотыгъэу, илъэс къэс, Пушкиным и Мафэ тыдэкIи — Урысыешхоми, тиреспублики, нэмыкI чIыпIэхэми ащыхагъэунэфыкIы.
 
1900-рэ илъэсым Мыекъуапэ Пушкиным и Унэ щагъэуцугъагъ. Ар непэ Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ зычIэтыр ары. УсэкIошхор къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ехъулIэу къызэIуахыгъагъ. ЫужыIокIэ урамэу ар зытетым усакIом ыцIэкIэ (Пушкиным иурамкIэ) еджагъэх.
 
1999-рэ илъэсым, усакIом ыныбжь илъэс 200 зыщыхъурэ мэфэкIымкIэ, мы унэм ыпашъхьэ А. С. Пушкиным иджэрз бюст щагъэуцугъ. Илъэс къэс усакIом итворчествэ зилъэпIэ цIыфхэр — студентхэр, шIэныгъэлэжь-кIэлэегъаджэхэр, гъэсэгъэ-еджагъэхэр, Пушкиным итворчествэкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэрэ литуратуроведхэр мы чIыпIэм къыщызэIокIэх. Къяджэх иусэхэм, гупшысэ щэрыохэр ахэмкIэ къыраIотыкIых, шIум илъагъо зэрэхэмыкIокIэщтыр кIагъэтхъэу къэгъэгъэ Iэрам дахэхэр ягуапэу кIэралъхьэх.
 
Мэкъуогъум и 6-р Пушкиным и Мафэу илъэс къэс Урысыем щыхагъэунэфыкIы. Мы мафэм, мэкъуогъум и 6-м, 1799-рэ илъэсым Москва къыщыхъугъ усакIоу, тхакIоу, драматургэу Александр Сергеевич Пушкиныр. Къэралыгъо мэхьанэ мы мафэм иIэ зыхъугъэр 1997-рэ илъэсыр ары. УФ-м и Президент и УнашъокIэ «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установления Пушкинского дня России» заштагъэм ыкIи 2011-м — Урысыем и Президент мы Указыр илъэс къэс агъэмэфэкIэу шIыгъэным зыкIэтхагъэм къыщегъэжьагъ.
 
 
Мэкъуогъум и 6-р — урысыбзэм и Маф
 
Документым къызэрэщыIуагъэмкIэ, мы мэфэкI мафэр анахьэу зыфэгъэзэгъагъэр Урысые Федерацием цIыф лъэпкъыбэу щызэдэпсэухэрэм ялъэпкъ байныгъэ шъхьаIэу урысыбзэр ухъумэгъэныр, хэгъэхъогъэныр ыкIи ыпэкIэ лъыгъэкIотэгъэныр ары. Урысыбзэр дунэе бзэ шъхьаIитфымэ ащыщ, ащкIэ УФ-м ыкIи ащ исубъектхэм ащыпсэухэрэр мэгущыIэх, мэхьанэшхо зиIэ бзэу щыт, дунэе цивилизацием икультурэ, игушъхьэкIэн лъапIэ ухэуцон ыкIи пшIэн амал къыуеты.
 
А. С. Пушкиныр джырэ литературэ урысыбзэм илъэпсэхэщ. Урысыбзэр ООН-м бзэ шъхьэIихэу ыштагъэхэм ащыщ.
 
 
Исатырэхэр адыгабзэкIэ мэжъынчых
 
Урыс классикхэм япроизведениехэр адыгабзэкIэ зэрэзэрадзэкIыгъэхэр тэшIэ, ау анахьыбэу зитхыгъэхэр адыгабзэм рагъэкIугъэр А. С. Пушкиныр ары.
 
Урыс усэкIошхом итхыгъэхэм язэдзэкIынкIэ тиадыгэ тхакIохэм Iофышхо алэжьыгъ. Илъэс зэфэшъхьафхэм ахэм афэгъэзагъэу Iоф ашIагъ А. Хьаткъом, Т. КIэращэм, М. Джэнчатэм, М. Пэрэныкъом, Д. Кэстанэм, И. МэщбашIэм, Къ. Жанэм, М. Емыжым, Н. Къуекъом, С. Хъунагом, Хь. Пэнэшъум, мыхэм анэмыкIхэми.
 
 
Ипшысэхэр осэнчъэх
 
Пушкиным пшысэхэр кIэлэцIыкIухэм апаеп зыкIитхыгъэхэр, ежь ыгу къыриIорэр ытхыгъ. Ау усакIом ипшысэхэр еджакIохэми, сабыйхэми, инхэми лъэшэу якIасэх, джы къызнэсыгъэм яджэх. Пушкиным бзэ дэхэ дэдэкIэ ипроизведение зэфэшъхьафхэр ыфэпагъэх, ащ диштэрэ купкIи афишIыгъ. Джары усакIор зыкIэцIэрыIор, зыкIагъэлъапIэрэр. Пушкиныр иусэкIэ шапхъэкIэ, игупшысэ уцугъэ лъэшкIэ зэрэдунаеу «фэшIу» хъун ылъэкIыгъ — щэч хэлъэп, лъэпкъыбэм зэдыряй, якIас, ялъапI, шIэжь ин фыряI.
 
 
МАМЫРЫКЪО Нуриет.

 


Bu haber toplam 2844 defa okundu.


Gubzeyce Murat (Almanya)

XAPYH-DÜZCE o dönemde kahramanlık destanları düzmeleri için ordularla beraber yönetim yanlısı şair ve yazarların da seferlere götürülmesi adeti vardı. Yönetim yanlısı olmayan (dekabristti) Puşkin'de bir takım politik komplo ve tehditler sonucu bu seferlere katılmak ve o şiirleri kaleme almak zorunda bırakılmış olabilir. Kafkas halklarına hayranlığı pek çok şiirinde vardır.
Çevirinin başlığı 'pek çok halkın ortak mirası Puşkin' olsaydı daha uygundu.
Çerkes halkının dünyanın sevgisini kazanmış yazarlara onların değerleri üzerinden ortak bakış açısı getirmelerini daha sağlıklı buluyorum.

03 Temmuz 2017 Pazartesi Saat 12:52
XАРУН-DÜZCE

"Baş eğ ey Kafkasya, general bilmem kim geliyor" diye şiirleri de vardır Puşkinseverlerin dikkatine.

24 Haziran 2017 Cumartesi Saat 02:26
Kuzeyli (Temir)

Puşkin modern Rus edebiyatının babasıdır. Sadece Tolstoy'un ya da Dostoyevski'nin kitaplarında değil, tüm Rus yazarların kitaplarında adı, dahi olarak anılan Puşkin'in dünyasına bir kez girerseniz ve yüreğiniz genişse onu muhakkak seversiniz. Bu adamın, neden dünyanın en büyüğü olduğunu anlamak için Yevgeni Onegin'i okumak bile yeter. Puşkin 37 yaşındayken, karısının gizli aşk yaşadığı adamdan haberdar olur ve adamı düelloya çağırır. Gümüş eşyalarını satarak satın aldığı tabanca ile düello yerine gider. Düelloda adam omzundan, Puşkin karnından yaralanır ve iki gün sonra da ölür.
Nazım Hikmet kendisi hakkında;
"Ömrüm boyunca bir tek şiir çevirdim Türkçe'ye, Puşkin'in şiirini (Kleopatra ve aşıkları).

Şunu da ekleyeyim Yevgeni Onegin niçin önemli bir eserdir?Bir kere Rusya'da Puşkin'in en sevilen eseridir.
Baş kadın kahramanı Tatyana Larina Puşkin'in tasvir ettiği ideal Rus kadınıdır. Aşkından ölmesine rağmen artık başka birine ait olduğu için duygularını bastırmış ve Onegin'i reddetmiştir.
Rus edebiyatında Tatyana Larina'nın zıttı karakter Tolstoy'un Anna Karenina'sıdır.
Dostça selamlar.

21 Haziran 2017 Çarşamba Saat 02:37
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net