Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Genetik, İskitlerin ve Sarmatların Kökenlerini Açıkladı
08 Kasım 2018 Perşembe Saat 15:29
Catherine Rusakova, 04 Ekim 2018
 
Bilimsel Gelişmelere göre, bilim adamları Kimmerler, İskitler ve Sarmatların kökenlerini açıklığa kavuşturdular. Genetik olarak, İskitlerin ve Sarmatların bir kısmı modern Mordvinler ve Kuzey Kafkasya halklarına benziyordu. Kimmerler ve Sarmatların muhtemelen ortak ataları vardı. Bununla birlikte, üç grubun hiçbiri diğerinin doğrudan atası değildi.
 
Yaklaşık 3800-3200 yıl önce, Tunç ve Demir Çağı sonunda, Pontik-Hazar bozkırlarının topraklarında, bir çok lokal kültür ve tarihi topluluk vardı. Bunlarla bağlantılı insanlar Urallardan Dinyeper'e dağılmış küçük yerleşim yerlerinde yaşıyorlardı.
 
Yaklaşık üç bin yıl önce, Kimmerler da dahil olmak üzere göçebe kabileler, bozkırların batı kısmında ortaya çıkmaya başladılar. Yaklaşık 2700 yıl önce, İskitler bozkırda ortaya çıktı ve Kimmerleri Küçük Asya'ya sürdü. Yaklaşık 400 yıl boyunca, İskitler bozkırdaki ana güçtü ve batıda bulunan Karpatlar bölgesinden doğuda Altay'a kadar yerleştiler.
Dacia savaşında Sarmat ağır süvarisi. Trojan sütunundaki kısmı.
 
Ama yavaş yavaş, batıda bulunan Makedonyalılar ve doğudaki Sarmatlar onları ezmeye başladılar. Muhtemelen, İskitler ve Sarmatlar bozkırda birkaç yüzyıl boyunca bir arada yaşamışlardı. Fakat Sarmatlar batıya doğru ilerlemeye devam ettiler ve sonunda İskitleri kovdular. Birkaç yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında önde gelen güç oldular, ancak MS 4. yüzyılın sonunda onlar da Gotlar ve Hunlar tarafından kovuldular.
 
Bu halkların kökeni hala anlaşılamamıştır. Bu nedenle, Stockholm Üniversitesinden Anders Gotherstrom liderliğinde altı ülkeden arkeologlar ve genetikçiler bu konuyu açıklığa kavuşturmaya karar verdi.
 
MÖ 1900 yılından MS 400'e kadar olan dönemde yaşamış 35 kişiden oluşan tam genomları sıralamış ve analiz etmişlerdir. Bunlardan 13'ünün kalıntıları "Srubna kurgan" mezarlarından, 3'ü de Kimmer, 14'ü İskitler ve 5'i Sarmat idi.
 
Her dört grubun temsilcilerinin genetik olarak benzer olmasına rağmen, bunların hiçbirinin diğerinin atası olmadığı ortaya çıktı. Srubna kültürüyle bağlantılı insanlar, bir yandan Batı Avrasya ve Orta Doğu'da yaşayan eski avcı-toplayıcılara, diğer yandan modern Mordvinler (Orta Urallarda yaşayan Fin kökenli halk) ve Kuzey Kafkasya halklarına genetik olarak benziyordu. Kimmerlerin yanı sıra Srubna topluluğunun temsilcileri, Batı Avrasya halkının yanı sıra modern Rusya ve Kazakistan'ın step bölgelerinde yaşayan halklarla genetik olarak benzerdi.
 
İskitlerin kökeni daha az eşitti. Onlar genetik olarak dört gruba ayrılabilirler. Bunlardan biri, Kuzey Avrupa’da yaşayan nüfuslara genetik olarak benziyordu; diğeri güney Avrupa'nın nüfusu üzerindedir. Üçüncü grup, tıpkı hepsinden daha eski bir topluluk olan Srubna kültür topluluğu insanları gibi, Mordovinlerin ve Kuzey Kafkasya halklarının modern temsilcilerine genetik olarak benziyordu. Dördüncü grubun İskitleri ise modern Bulgarlar, Yunanlılar, Hırvatlar ve Türkler gibiydi. Yazarlara göre, göçebeler hem yerli sedanter halklar hemde diğer yabancılarla, örneğin Karadeniz Yunanlarıyla birleşmişti.
 
Üçüncü gruptaki İskitler eş zamanlı olarak steplerin diğer ucunda yaşadıkları gerçeğine rağmen Sarmatlara genetik olarak benzerdi. Bazı İskitler, Kimmerler ve Sarmatlar, Uzak Doğu ve Orta Asya'nın sakinleriyle ilişkili mitokondriyal haplogroup'a aitlerdi (ama Y-hablogruplara değil)
 
Araştırmanın sonuçları yazarlarına göre, Tunç Çağı'nın sonunda ve Demir Çağı'nda göçebelerin çok hareketli olduğunu, bazı hakların ortadan kalktığını ve başkalarının yerini aldığını göstermektedir. Göçmenler, Srubna kültür topluluğunun temsilcilerinin doğrudan torunları değildi, ancak ortak ataları vardı.
 
Son zamanlarda araştırmacılar, antik çağda ve Orta Çağ'da Avrasya steplerini yaşayan göçebe halkların "genetik haritasını" oluşturdular. Özellikle, yazarların yazıları, MÖ 1. binyılın sonunda, İskitlerin Hunlarla (Doğu Asya' dan gelen halklar) karıştığını gösterdi
 
Kaynak: https://nplus1.ru/news/2018/10/04/descendantsfbclid=IwAR0yGiZ5zTWqPFs_zaZ2Jzdv8g4DglkldLgvmdJlhMmdTs93eaorphviABk
 
Çeviri: Tlepşuko Ömer Çakırer 
 
Cherkessia.net, 8 Kasım 2018

Bu haber toplam 9574 defa okundu.


semih akgün

İskitler'in kökenleri uzun zamandır tartışmalı biçimde tarihçilerin arasını açmaya devam ediyor. Kimi İrani, kimi Türki, kimi de Kafkas kökenlere atıfta bulunuyor. Her şeye rağmen İskitler bir konfederasyondu, yani farklı halkların bileşiminden oluşuyordu.

İlk genetik veriler bazı doğu İskitler'i Y-DNA'sının bugün yaşayan Kıpçak halklarında yaygın olduğu biliniyor. Fakat antik İskit Y-DNA'sı olarak rastlanan R1a-Z93 ve türevleri sadece modern Türkler arasında değil, Çerkesler, İranlılar, Hintliler, Yahudiler ve Araplar arasında da olduğunu gösterdi. Fakat verilerin henüz yeterli olmadığı açık, zira gelen başka verilerde diğer haplogruplara da rastlandığını gösterdi. Sorun asıl Kraliyet iskitler'i. Sonuçta İskitler Avrasya boyunca hareketli bir konfedere halktı ve denk düştüğünde sayısız halkı bünyesine katmayı başardı. Peki Kraliyet İskitler'i kimler, hangi köklere ait ve hangi dili konuşuyorlardı? İskitler'in Yunanlılar ile temas ettikleri ve hatta yer yer karıştıkları biliniyor.

Ve burası çok önemli kraliyet İskitler'inin son kaleleri Kırım ve Çerkesya'nın Karadeniz kıyıları ile Anadolu'da Bayburt civarlarında olduğu biliniyor. https://realnoevremya.ru/articles/118033-otryvki-iz-knigi-hronika-tyurko-tatarskih-gosudarstv-chast-8

10 Kasım 2018 Cumartesi Saat 10:58
semih akgün

Geçen yıl yayınlanmış olan "İskitlerin ve Sarmatların genetik kökenleri ve mirası" adlı araştırma yazısından kısa bir özet; "Bu çalışmada araştırılan tüm Demir Çağı bireyleri Kafkasya avcısı-toplayıcı(CHG) ve Doğu Avrupalı avcı-toplayıcı (EHG) atalarının genomik kanıtlarını göstermektedir.

Bu, Yamnaya kültürünün taşıyıcılarında EHG ve Kafkas unsurlarının harmanının Avrupa bozkırında oluşturulduğu ve Orta Asya ve Sibirya'ya ihraç edildiği fikri ile tutarlıdır. Bütün analizlerimiz, İskitlerin genetik yapısının en iyi Yamnaya ile ilgili soy ve Doğu Asya / Kuzey Sibirya elementlerinin bir karışımı olarak tanımlanabileceği hipotezini desteklemektedir.

Demir Çağı göçebelerinin mirasıyla ilgili olarak, İskit grupları ile yakın genetik ilişki içinde olan modern insan topluluklarının ağırlıklı olarak örneklenmiş gömü bölgelerine yakın coğrafik yakınlıkta yer aldığını ve tarihsel zamanlarla bir dereceye kadar nüfus sürekliliği sağladığını görmekteyiz. Batı İskit gruplarının çağdaş torunları -günümüz- Kafkasya ve Orta Asya'daki çeşitli gruplar arasında bulunurken, Doğu İskitler ise (eskiden) Türk dili konuşan göçebe gruplar arasında, özellikle de Türk Kıpçak şubesinden dilleri konuşanlarla benzerliklerinin daha yaygın olduğu belirlenmiştir." http://eurogenes.blogspot.com/.../genetic-origins-and...

09 Kasım 2018 Cuma Saat 14:50
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net