Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yamnaya-Novotitarovka-Maykop Kültürlerinin Tek Kültür Olduğu Gerçeği (4)
28 Aralık 2018 Cuma Saat 16:06
Üç bölümdür, Çerkesler aleyhine üretilmiş etnik, kültürel ve lingustik Hint-Avrupa hipotezleri ve Çerkes etnik kökenine karşı oluşturulmuş dezenformasyonlar hakkında yazdık, diğer dillerden de somut örnekler verdik. Hint-Avrupa hipotezlerinin aslında Çerkeslerin Kuzey Kafkasya ve Kuzey Karadeniz (Pontik) coğrafyasının yerli halkı olduğu gerçeğini örtemediğini göstermeye çalıştık. Bu konuda, 4. bölümde de kapsamlı açıklamalara devam edeceğiz.
 
İlginç bir giriş yapalım:
 
Şigir ahşap totemi (taşbabaların ilk formu). 11000 yıl önce "Шигирский идол" Yekaterinburg Rusya Tarih Müzesindedir. Rusya'nın orta batısında Urallar'da Şigir nehri yakınında bir bataklıkta bulundu. Aynı yerde bulunan diğer materyal olan deri ayakkabı da aynı döneme ait.
 
Bu konuda aşağıda bazı resimler var. Başka resimde ki bir diğer totem de Uralların orta bölgesinden güney batıya doğru uzanan bölgeden ve "Şigir İdol (Шигирский идол) diye geçiyor Rusça'da. 1894 yılında Yekaterinburg yakınlarındaki Şigir bataklığında 4 metre derinlikte bulundu. Taşbaba/Totem olarak adlandırılan bu buluntu 2,5 metre boyunda ve MÖ.9500-MÖ.8000 arası tarihlendirilmiş.
 
Bu ahşap Şigir toteminin taş versiyonları ise Güney, Doğu ve Batı yönüne doğru yayılıyor. Dünyadaki en eski Taşbabalar ise günümüz Ukrayna topraklarında. Şigir totemi bir çok yönü ile Dav oğlu Bahsan heykellerine benziyor. 
 
Dördüncü resimde Ukraynada "Керносовский идол", "Kernosovsky idol/taşbaba". Yaklaşık 3000-3500 yıllık. Bu tür taşbabalar Yamnaya kültürünün devamı niteliğindeki Kimmer öncesi geniş Katakomp kültür coğrafyasında bol miktarda bulunmaktadır.
 
Beşinci resim, Taşbaba / Ukrayna. Altıncı resim, Yamnaya kültürüne ait savaş arabası. Savaş arabalarının ilk çıktığı yer Yamnaya-Maykop kültürüdür. Resimde Yamnaya kültürüne ait savaşçılar, atlı savaş arabası ile.
 
Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, resimler Yamnaya-Maykop kültürü ile ilgili çeşitli haritalar.
 
Ukrayna, Rostov Oblastı ve Krasnodar Krayında ortaya çıkmış Katakomp kültürüne ait Taşbabalar 3500-4000 yıllıktır. Yamnaya ve onun geç evresinden türemiş Katakomp kültürü, Trak, Akha, Kimmer gibi kavimlerin ortaya çıktığı Pre Aryen yerli kültürlerdir. Bu kavimlerin MÖ. 1900'dan sonra Büyük Kuraklığın bitiminde Balkanlar ve Anadolu'ya doğru fetih girişimlerine başladığı biliniyor.
 
Ahşap Şigir totemi
 
Taş Şigir totemi
 
Kernosovsky idol / taşbaba
Kernosovsky idol / taşbaba
 
Taşbaba / Ukrayna
 
Yamnaya kültürü savaş arabası
 
Yamnaya kültürü savaşçıları
 
 
Maykop Kültürü
 
Pontik-Hazar Bölgesi MÖ 3300-300
 
Katakomp kültürü göçler
 
Bronz çağda Trak yerleşim alanları
 
Maykop Kültürü (MÖ. 3700-3000 yada MÖ. 3950-2980 arası):
 
"Its burial practices resemble the burial practices described in the Kurgan hypothesis of Marija Gimbutas, has been regarded by some as an Indo-European intrusion from the Pontic steppe into the Caucasus. However, according to J.P. Mallory, where the evidence for barrows is found, it is precisely in regions which later demonstrate the presence of non-Indo-European populations. " [ In Search of the Indo-Europeans - J.P. Mallory, Thames and Hudson, 1987, ISBN 0-500-27616-1, p233]*
 
Defin şekilleri, Marija Gimbutas'ın Kurgan hipotezinde anlatılan defin uygulamalarına benzemektedir. Bu durum bazıları tarafından Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırdan Kafkasya'ya bir Hint-Avrupa girişimi olarak kabul edilmiştir. Ancak, J.P. Mallory'ye göre, daha sonra kurganlardaki kanıtlarının bulunduğu yerler, tam olarak Hint-Avrupa dışındaki nüfusların varlığını gösteren bölgelerdedir." (Çeviri*: Ö. Ç.)
 
"Radiocarbon dates for various monuments of the Maykop culture are from 3950 - 3650 - 3610 - 2980 calBC. ** [Кореневский. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья.]"
 
"Maykop kültürünün çeşitli buluntularının radyokarbon tarihleri MÖ.3950 - 3650 - 3610 - 2980 arası hesaplanmaktadır." (Çeviri**: Ö. Ç.)
 
Maykop Kültürü aslında MÖ. 3950-2700 yılları arasındadır. Şöyle ki;
 
MÖ. 3300-2700 arasındaki günümüz Krasnodar Krayında, Kuban nehrinin kuzeyinde Azak denizi doğu sahillerinden Kerç boğazınıza kadar olan Novotitorovka kültürü, Maykop Kültürü'nün akrabası ve bir parçasıydı, aynı Çeçenya'daki Kayakent kültürünün Maykop Kültürü'nün bir parçası olduğu gibi. Maykop Kültürü Dağıstan'a kadar uzanıyordu.
 
Novotitorovka Kültürü aynı zamanda Yamnaya Kültürünün de parçasıydı. Kafamız karışmasın, bu tek parça kültürün farklı adlarda kültürlere bölünmesi tamamen politiktir. Yamnaya, Novotitorovka, Kayakent kültürleri ile Maykop arasında hiç bir fark yoktur. Yine dikkat ederseniz Maykop Kültürü Kalkolitik çağda ortaya çıkan bir kültürdür. Yani Bronz çağda ortaya çıkan bir kültürdeğil, bir Bakır çağ kültürüdür. Kalkolitik çağ neolitik ile bronz çağlar arasında arasında olan bir dönemdir.
 
Bu dönemler ile ilgili kelime tuzaklarına düşmemek için kronolojiyi bilmek zaruridir. Tekrar edersek, Proto Hint-Avrupa dili konuşanların ataları MÖ. 3000-2800'den sonra Volga nehrini geçerek küçük gruplar halinde Avrupa'ya gelmeye başlamışlardır. Bu önemli detayı unutmamak gerekiyor. Hint-Avrupa dillerinin ilk şekli olan Proto-Hint-Avrupa dili (PEI) ise MÖ. 2500'de Abaşeva kültüründe doğmuştur.
 
Şundan dolayı Yamnaya, Novotitarovska ve Maykop kültürlerini tek bir kültür olarak görmeliyiz.
 
"Иногда полагают, что меоты были индоевропейским населением Приазовья, восходящим ещё ко временам ямной культуры" (1) ***
 
"Bazen, Meotların, Yamnaya kültürü dönemlerine dayanan, Azak Denizi'nin Hint-Avrupa nüfusu olduğuna inanılmaktadır." (Çeviri***: Ö. Ç.)
 
Ещё в XIX веке Э.И. Эйхвальд провозгласил, что родственные меотам синды — это колония индусов на берегу Чёрного моря. Действительно, Полиен пишет, что «меотиянка Тиргатао (Ира) вышла замуж за грека Гекатея, ставшего царём синдов, которые живут немного выше Боспора». «Тиргатао» - единственное зафиксированное источниками меотское имя, и оно надежно сближается с индо-иранским женским именем «Тиргутавия», зафиксированном на территории Митанни.
 
По мнению слависта О. Н. Трубачёва, меоты говорили на каком-то реликтовом языке индоарийской группы" (2,3) ****
 
"19. yüzyılda Karl Eduard von Eichwald, Meot Sind'leri Karadeniz kıyısındaki bir Hind kolonisi olduğunu ilan etti. Polyaenus şöyle yazdı" Meot kadını Tirgatao (İra), Yunan Bosfor Krallığına yakın olan Sind Kralı Hekatey ile evliydi. Tirgatao sabit kaynaklarda Meot adıydı ve doğru şekilde yaklaşımlar bu kadının adının Mitanni topraklarındaki belirli bir Hint-Avrupa adı "Tirgutavya" olduğudur.
 
Slavist O. N. Trubaçev'e göre, Meotlar Hint-Avrupa grubunun bir çeşit dini dilini konuştular." (Çeviri****: Ö. Ç.)
 
Şimdi O. N. Trubaçev'inki gibi Slavist ve Aryenci yaklaşımları irdelediğimizde, bunlar şunu çok iyi biliyor ki Meotlar Yamnaya, Novotitarovska ve Maykop (elbette Kayakent) kültürlerinin Orta Demir Çağından İlk Çağ'a kadar bölgedeki tek mirasçısı halk. Bu halkı bu mirastan uzak tutmak için önce Yamnaya, Novotitarovska ve Maykop kültürlerini ayrı birer kültür olarak gösterip, ardından da Yamnaya Kültürünü Aryen olarak ilan etmişlerdir.
 
Ama Meotların yerli ve Aryen olmayan bir halk olduğunu ortaya çıkmaya başlayınca, bu halkın Maykop (Kayakent kültürü de dahil), Novotitarovska ve Yamnaya kültürlerinin doğrudan torunları olduğu anlaşılmaya başlandıkça, Aryenci kulüp bu kez Proto Pontik dil hipotezi ortaya atarak Çerkeslerin ve Hint-Avrupalıların ortak bir ata dilden türemiş halklar olduğunu iddia etmeye başladılar. ( Bkz. http://www.cherkessia.net/makale_detay.php?id=3815 ). Ayrıca Miletli Hekatey ile Sind Kralı aynı adı taşıyor. Milet'in bulunduğu bölgenin Antik Karya olduğu, Sintoi ve Trall gibi bir çok Trak kabilesinin de bu bölgede onlarca şehir kurduğu unutulmamalı. Miletli Hekatey de (Hecataeus) bir Trak'tı. Sintoi Trak kabilesinin bir koluda Balkanlar'daydı.
 
Yamnaya, Novotitarovska ve Maykop (ve onun alt kültürü Kayakent) kültürleri özünde tek bir kültürdür. Bu tek kültürün yaratıcılarının Çerkes (Adıge) ataları olduğu gerçeği, Hint-Avrupacı cenahın kabusudur. Bu Hint-Avrupacı gelenek bu kabustan dolayı, bütün Avrasya, Anadolu, Eski Yunan, Germen, Kelt, Slav, İran, Hint, Mısır ve Ortadoğu mitolojilerinin (hatta Amerika yerli ve Uzakdoğu mitolojilerinin) kaynağı olan Çerkes Nart Destanlarının aslında Hint-Avrupa destanı olduğu ve Hint-Avrupalı olduklarını iddia ettikleri İskitler ile oluşmaya başlayıp Moğol istilasının başladığı dönemde tamamlandığını ilan ederler.
 
Çerkeslerin (Adıgelerin) şu noktalarda da asla taviz vermemesi gerek.
 
Kimmer, İskit, Sarmat (doğrusu Sauromat), Siraki ve As-Alan kavimlerinin Hint-Avrupalı İrani kavimler olduğunu red etmekle işe başlamalıdır. Bu halkların Ari olduğu tamamen politik bir iddiadır.
 
Heredot'un en yakın öncülerinden ve kaynaklarından biri olan, antik tarihçi ve coğrafyacı, MÖ. 550-490 yılları arasında yaşayan Milletli Hekatey (adına dikkat edin, Latince: Hecataeus, Yunanca: Ekataios), İskit kabilelerinden bahsederken şu kabile adlarını veriyor; Melankhlen, Mirgeti, İdi, Dandari, Tipanissi, İksibat, Yiami ve İssedon. Şimdi sıkı durun Melankhlen'ler günümüz Ukrayna Zaporejye'de Azak denizinin Kuzeybatı kıyısında yaşadılar ve dilleri Hint-Avrupa dili değildi (Kaynak; Grakov, İskitler). İksibat ise İoxamat yani Tirğetao'nun mensup olduğu Meot kabilesiydi. Dandari'ler de Meot kabilesi ve aynı zamanda Bosfor Krallığının ilk kralları, Getae ve Odiris Trak kralları bu kabiledendi. Bu kabilenin ayrıca Trak Getae'leri oluşturan iki kabileden en büyüğü olduğu ve Truva Krallığınıda bunların kurduğu ve Truva kral hanedanında Dandari kabilesinden olduğu biliniyor.
 
Bu kabilelerin hepsi MÖ. 2000'de ortaya çıkan Kimmer kabile Konfederasyonunun üyesiydi. Meotlarında daha önce Kimmer kabile Konfederasyonuna mensup olduğunu unutmamak gerekir. Yani bu bilgileri alt alta yan yana getirerek ormanı görünce, İskitlerin bir Hint-Avrupa halkı olmadığını ve Orta Asya Sakaları ile de ilgisi olmadığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Milletli Hekatey'in adının da Çerkesce (Adıgabze) bir ad olduğunu farketmişsinizdir. Kırım'daki Taurların dilinin de Hint-Avrupa dili olmadığı biliniyor ve Taurlar ile Kimmerler arasında doğrudan etnik bir ilgi var. Ayrıca Taur (Tauori) toprakları sadece Kırım'dan ibaret değildir. Taurlar Kırım'dan Romanya'nın Danube bölgesine kadar olan geniş topraklarda yaşıyorlardı. Ve Trakların Meot, Melankhlen (Melanchlainoi) ve Taur topraklarından Balkanlara ve Batı Anadolu'ya geldiklerini de unutmayalım.
 
Devam edelim;
 
1-Meotların Çerkeslerin atası Proto-Çerkes (Adıge) kabileleri topluluğu olduğu dünya bilim çevrelerince çoğunluk olarak kabul edilmiş durumda. Sovyet arkeologlar da, tarihçiler ve etnograflar bu noktada görüş birliği içinde.
 
2-Meotların kökeninin Kimmerlerin geriye kalanları olduğu noktasında dünya bilim dünyası fifty fifty durumda. Bilim dünyasının diğer yarısı ise farklı görüşler içinde. Yukarda karşı görüştekilerden bahsettik.
 
Karl Eichwald Sindler'den yola çıkarak Meotların Hint kökenli olduğunu iddia etmişti. Ama Trakların Sintoi kabilesinden kesinlikle haberi yoktu.
 
Cambridge antik tarihçiliği ise Meotların kökeninin sınıflandırılmasında iki görüş arasında kalmış durumda. Niye böyle bir durumda kalmışlar? Çünki Kimmerleri Kafkasya yerlisi göremiyorlar. Onların bir kısmına göre Meotlar Kimmerlerin doğrudan devamı, geri kalanı ise İrani etki altındaki Kafkas yerlileri olarak görüyor. Burada Cambridge ekolü Kimmerleri zımnen Hint-Avrupalı sayarken, İskit ve Sarmatları da İrani olarak gördüğü için Meotların İskit ve Sarmat etkisindeki Kafkas yerlileri olduğunu söylüyor. Kafkas yerlileri derken Kuzey Batı Kafkasyalı olarak elbette.
 
3-Kimmerlerin kökeni noktasında ise iki görüş var. İki görüşte bir diğerine ağır basmıyor. Eşit ağırlıkta görüşler. Birinci görüş Kimmerleri doğrudan Trak olarak kabul ediyor. İkinci görüş ise İrani görüyor. İrani görüşte kendi içinde iki farklı alt görüşe sahip. İlki Kimmerleri doğrudan İrani kökenli görürken, ikincisi Trak dilini de Hint-Avrupa dili olarak peşin yargı ile kabul edip, Kimmerlerin Traklar ile İraniler arasında İranilere daha yakın bir Hint-Avrupa halkı olduğunu iddia ediyorlar. Kimmerlerin etnik kökenlerine dair iddialar böyle. Ancak Kimmerlerin yurdu Heredot'un ifadesinde ve arkeolojik buluntular ile büyük oranda Meot, Taur ve Melanchlainoi toprakları ile uyuşuyor. Bu üçünün Hint-Avrupalı olmadığını da B. N. Grakov yazıyor.
 
Peki, Kimmer dili ile ilgili görüşler nasıl? Hint-Avrupacılara göre Hint-Avrupa dili ama hangi grup içine alacaklarına bilmiyorlar. Ellerinde ise iki Kral ismi (Tugdammi ve Sandakhshatra) var sadece.
 
Diğer taraftan Tunç Çağı'nın sonunda Kafkasya'nın kuzeyindeki Kimmerlerin kökeni, erken Koban kültürüne (Kuzey Kafkasya, MÖ 12. - 4. yüzyıl) tekabül etmektedir, ancak bu kültürü özellikle Kimmerlerle ilişkilendirmek için zorlayıcı bir neden yoktur diye gevrek gevrek beyanı olan bilim adamları da var.
 
Bunun yanında Thraco-Cimmerian diye anılan kültürün Geç Bronz Çağı ve Demir Çağında Avrupadaki yayılımıda görülmektedir. (11'inci resim). Diğer yandan Kimmerlerin doğrudan Koban Kültürü kökenli olduğunu iddia eden hipotezlerde var.
 
Trak dilininde her ne kadar Hint-Avrupa dili olduğu iddia edilsede, Proto-Trak adında bir ilk dilleri olduğu noktasında da kimse itiraz edemiyor. Bu Proto-Trak dili ise "unclear" statüsünde Hint-Avrupacılara göre.
 
Şimdi yeni verilerle bocalayan Hint-Avrupacılar, günümüzde Yamnaya Kültürü'nün (MÖ. 3300-2600. Aslında MÖ. 3950-3300 arasındaki Don nehri çevresindeki Maykop Kültürü göçmenlerince oluşturulmuş Repin Kültürü Yamnaya'nın erken dönemidir) etnik kökeninin Hint-Avrupalı olduğunu net olarak iddia edemiyorlar.
 
Yamnaya Kültürü ile en çok ilgilenen Cambridge üniversitesi dahi bu konuda suskunluğunu koruyor. Eneolitik yani geç Neolitik-Erken Kalkolitik çağ dönemlerinde Yamnaya çevresindeki avcı-toplayıcı kültürler hakkında dahi genetik konuda çok şey söyleyebilen Cambridge, Yamnaya'ya sıra gelince susuyordu ama en sonunda Cambridge konuştu ve yaptığı açıklama şuydu "The question of where the Yamnaya come from has been something of a mystery up to now [...] we can now answer that, as we've found that their genetic make-up is a mix of Eastern European hunter-gatherers and a population from this pocket of Caucasus hunter-gatherers who weathered much of the last Ice Age in apparent isolation."*****.
 
"Yamnaya'nın nereden geldiği sorusu şu ana kadar bir gizemden ibaret bir şeydi: [...] şimdi cevap verebiliriz, çünkü onların genetik yapıları Doğu Avrupalı avcı-toplayıcıların bir karışımıdır. Kafkasya avcı-toplayıcılarının bir parçasından gelen popülasyon, son buzul çağının çoğunda görünen izolasyonda yıpranmıştı." (Çeviri*****: Ö. Ç.)
 
Bu açıklamayı yapan Dr. Andrea Manica, son buzul çağının çoğunda görünen izolasyon derken Doğu Avrupa yerlisi Avcı-Toplayıcı Neolitik öncesi yani Buzul çağı Avrupalılarını kastediyordu. Bu insanlar MÖ. 37000'de küçük bir grup halinde Avrupa'ya göçmüş, Avrupa'daki ilk modern insanların soyundan gelen kişilerdi ve uzun yıllar izolasyon (buzul çağı şartlarında) içinde kalarak genetik olarak yıpranmışlardı. Bu yıpranma diğer halklar ile izolasyon sonucu karışamamaktan kaynaklı olarak genlerin hiç mutasyona uğramaması ve izolasyon yani doğal tecrit nedeniyle sabit iklim şartları ve coğrafyada mutasyonun oluşamamasıydı. İşte bunlar Yamnaya öncesi bu kültürün ortaya çıktığı topraklara gelerek bu kültürü oluşturdular.
 
Yamnaya'ya göç eden bu grup Maykop Kültürü topraklarından gelmişti.
 
Hadi buyrun bakalım devam ediyor; "The researchers found that these Caucasus hunters were probably the source of the farmer-like DNA in the Yamnaya, as the Caucasians were distantly related to the Middle Eastern people who introduced farming in Europe. Their genomes showed that a continued mixture of the Caucasians with Middle Eastern took place up to 25,000 years ago, when the coldest period in the last Ice Age started."******
 
"Araştırmacılar, bu Kafkasyalı avcı-toplayıcıların muhtemelen Yamnaya'daki çiftçi benzeri DNA'nın kaynağı olduğunu keşfettiler. Kafkasyalılar, Avrupa'da çiftçiliği tanıtan Orta Doğulu insanlarla uzaktan ilişkiliydi. Onların genomları, 25000 yıl öncesine kadar Ortadoğulular ile Kafkasyalıların devam eden bir karışımının son buzul çağının en soğuk dönemi başlayana kadar gerçekleştiğini gösterdi".(5) (Çeviri******: Ö. Ç.)
 
Yani, Ortadoğulu çiftçilerin ataları ile karışım 25000 yıl öncesine kadar devam etti ve 25000 yıl önce en soğuk döneme gelindiğinde bu karışma sonlandı ve izolasyon başladı.
 
Bu da bize MÖ. 37000'de Avrupaya göçeden ilk modern insanın MÖ. 23000'e kadar 14000 yıl boyunca Ortadoğulu geç paleolitik dönem halkları ile ilişkiyi kesmediklerini gösteriyor.
 
MÖ. 23000'de son buzul çağının en soğuk evresi başlayınca izolasyon oluşuyor. Ne zamana kadar? 4. Buzul çağının geçiçi ısınma evresine girdiği MÖ. 10000'e kadar.
 
Ve MÖ. 10000'de ısınma evresi başlayınca izolasyon hemen ortadan kalkmıyor. MÖ. 7000'de Anadolu'dan ilk çiftçiler Avrupa'ya geliyor ve Starševo Çriş adında, Balkanlar'da Avrupa'nın ilk neolitik tarım kültürünü oluşturuyorlar. Bu kültürden kopan 15 bin kişilik bir grup, buzul erimesi sonucu oluşan Orta Avrupa iç denizi kurumaya başlayınca, kuzeye göçederek MÖ. 5400'de Romanya, Moldova ve Batı Ukrayna'da Cucuteni-Trypillia adlı geç neolitik tarım kültürünü oluşturuyorlar.
 
İşte Avrupa'nın buzul çağı izolasyonunda kalmış yerli halkının 18 bin yılllık izolasyon sonrası ilk kez karşılaştığı insanlar Cucuteni-Trypillia Kültürü neolitik tarımcı insanlarıydı ve MÖ. 23 binde kopan ilişki buzulların erimeye başlaması ile MÖ. 5400'den sonra geç neolitik çağda yavaş yavaş tekrar kurulmaya başladı.
 
Şimdi şu görüşü de yabana atmayalım. Antik dönemle ilgilenen tarihçiler, etnograflar ve arkeologların önemli bir kısmı Meotları, Yamnaya kültürü halkının doğrudan temsilcileri olarak kabul ediyor. Meotların da Çerkeslerin ataları olduğu noktasında ciddi bir karşı görüş ise yok.
 
Yamnaya, Novotitarovska ve Maykop orta ve geç döneminde, kültür bölgesinde bulunmuş R1a ve R1b Y-DNA nedeniyle ki, bunların Poltavka, Katakomp, Fatyanovo–Balanovo, Abaşeva veya Srubnaya kökenli olup olmadığı da belli değil iken, bu önemli kültürü yok mu sayacağız, üstelik Yamnaya doğrudan Maykop Kültürü ile akalalı ve hatta Maykop'un bir nevi geniş eklentisi bir kültür olduğu halde.
 
Orta Dnieper kültürü (MÖ. 3200-2300), Yamnaya kültürü bölgesine batıdan Danube bölgesinden tarımı getiren Anadolulu Neolitik çiftçilerin torunlarının yarattığı Cucuteni-Trypillia kültürü (MÖ. 5200-3500) insanlarının çocuklarının yarattığı yeni bir kültürdü. Baden kültürü ise 'unclear' yani kökeni Hint-Avrupalılarca "bilinmeyen" statüsünde bir kültür. Kalkolitik çağda, batıdan Danube üzerinden gelen bu tarımcılar ile Yamnayalıların komşu olması Proto-Çerkes tarihinin başlangıcı açısından çok önemlidir.
 
"Orta-Dinyeper kültürü, Yamnaya bozkır kabileleri ile orman-bozkır şeridi bölgesinin yerleşikleri arasında bir temas alanı olarak görülmüştür; bu da muhtemelen Hint-Avrupa öncesi konuşucular ile Balto-Slav öncesi konuşucular arasındaki iletişimde bir mal mübadelesi yapıldığı şeklinde yorumlanmıştır"(6) (Çeviri: Ö. Ç.)
 
Buradan da son olarak, Yamnaya döneminde Hint-Avrupa dili dışında yerel bir dil konuşulduğu açıkça bilinmektedir. Bu dilin mahiyeti ile ilgili ise hiç bir önerme yapılamamaktadır. Bu Hint-Avrupa dili olmayan dilin konuşucularının (Yamnayalıların), bölgeye sonradan gelen Cucuteni-Trypillia kültürü kökenli ve gene Hint-Avrupalı olmayan neolitik çiftçiler ile mal değiş tokuşu yaparak yavaş yavaş bir iletişime girdiği de ortadadır. Ve o dönemde Hint-Avrupa dili konuşanlar da Hint-Avrupa dilleride henüz o topraklarda yoktu.
 
Günümüz Ukrayna'sında MÖ. 2. yüzyılda yaşamış, hep bir arada anılan ve Romalılar tarafından çoğu ortadan kaldırılmış Kimbri ve Töton adlı iki kabile Germen kökenli olarak gösterilir, ancak onların dili ve kültürü hakkında bilgi yoktur. Bilindiği üzere Tötonlar günümüz Alman halkına ulusal adını vermiş bir halktır. Almanlar arasında bu kabilenin anayurdunun Kuzey Kafkasya'da (Kabarda'da) olduğuna dair görüşler de mevcuttur. Biz bu iki kabilenin Çerkesler ile etnik bir ilgisi olduğu konusunda iddialı değiliz, ancak önemli bir detaydır. Çerkes dili ile Hint-Avrupa dilleri arasındaki ilişki konusundaki yazı serimizde bunu da belirtmek gerektiğini düşündüm.
 
Şimdi, Çerkesce ve "Hint-Avrupa Dilleri Arasındaki İlişki" adlı ilk bölümde ( http://www.cherkessia.net/makale_detay.php?id=3815 ) Çerkesce ile Sanskritçe ve Rusça arasındaki somut kelime örneklerini gösterdiğimiz gibi, bu bölümde de Çerkesce ile Almanca ve İngilizce arasındaki morfolojik açıdan aynı yada benzer anlamda ki kelimelerden bazı örnekler vererek bu bölümü bitirelim.
 
schwarz (Alm.) - шIуцIэ (Çer.); Siyah
 
Asche (Alm.) - яжьэ (Alm.); Kül
 
gut (Alm.) - хъут (Alm.) ; İyi
 
Gurgel (Alm.) - гуркъэ (Çer.) ; boğaz
 
Armut (Alm.) - Iэрмэу (Çer.) ; yoksulluk
 
geboren (Alm.) - гъэбэгъон (Çer.); doğmak
 
Geck (Alm.) - гъакъ (Çer.) ; kibirli, abartan
 
chicken (İng.) - чэты (Çer.) ; tavuk
 
child (İng.) - кIалэ (Çer.) ; çocuk, genç
 
office (İng.) - IофышI (Çer.) ; iş yeri
 
war (İng.) - уэр (Çer.) - ; savaş
 
kapp (Norveççe.) - къуапэ (Çer.) ; bir şeyin sonu, en ucu, sınırı,
 
 
Kaynaklar:
 
1-Степняки скифы ( http://uatur.net/gkrym5.php )
 
2-Трубачёв О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье: Реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. М., 1999.
 
3-Шапошников А. К. Indoarica в Северном Причерноморье. Памяти академика О. Н. Трубачёва, Вопросы языкознания. № 5. М., 2005.
 
4-İskitler, B. N. Grakov
 
5-BBC 'Nov 16, 2015' , Europe's fourth ancestral 'tribe' uncovered
 
6-Telegin, D. 2005. The Yamna Culture and the Indo-European Homeland Problem. Journal of Indo-European Studies. 33 (3 & 4): pages 339–358
 
 
Önceki makale linkleri: http://cherkessia.net/makale_detay.php?id=3815
                                        http://cherkessia.net/makale_detay.php?id=3816
                                        http://cherkessia.net/makale_detay.php?id=3819                                   
 
 
devam edecek... (5. bölüm - İskit, Sarmat ve As kavimleri ile MS. 10. Yüzyıla Kadar Kuzey Kafkasya ve Kuzey Karadeniz (Pontik stepleri) Coğrafyasının Etnik Çözümlemesi)
 
 
Araştırmacı Yazar, Tlepşuko Ömer Çakırer
 
Cherkessia.net, 28 Aralık 2018

Bu haber toplam 5515 defa okundu.


semih akgün

Sanırım aşağıda linkini veriğim araştırma verileriyle nihayet Hint-Avrupa dilli halkların (Aryan'ların) büyük oranda Kafkasya'dan geldiklerini itiraf etmiş oldu…
Araştırma Kafkasya'nın geçmişte ve bugünkü yapının oluşmasında bölgedeki gen akışını belirleyen bir kanal olarak rolünü karakterize etmiş. Ayrıca daha geniş bir bölgenin kültürel ve genetik yapısının şekillendirilmesi ve anlaşılmasında da önemli etkileri olduğu anlaşılmış.... https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/05/16/322347.full.pdf

31 Aralık 2018 Pazartesi Saat 14:21
semih akgün

1590 tarihli Karadeniz haritası > https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1990609164310299&set=gm.2367460023324609&type=1&theater

29 Aralık 2018 Cumartesi Saat 14:04
semih akgün

5. numaralı kaynakçadan; https://www.bbc.com/news/science-environment-34832781
"Genetikçiler, modern Avrupa gen havuzuna katkıda bulunan dördüncü bir ata-"kabile" saptadılar. Batı Gürcistan'daki bu 10.000 yıllık iskeletten DNA alındı. Araştırmalar Avrupalıların üç ana atadan oluşan popülasyonun bir karışımı olduğunu; yerli avcılar(günümüzden 40 bin yıl önce geldiler), Orta Doğu çiftçileri(7 bin yıl önce geldiler) ve Tunç Çağı'nda doğudan gelen (Yamnaya çobanlar 5.000 yıl önce şu anda Ukrayna ve Rusya - Doğu Bozkır bölgesinden Avrupa'ya girdi) bir popülasyon olduğunu gösteriyor. Kafkasya'daki antik kalıntılardan gelen DNA, karışıma beslenen dördüncü bir popülasyonu ortaya çıkardı. Araştırmacılar şu anda Gürcistan'dan 13.300 ve 9.700 yaşlarında iki avcı-toplayıcıdan gelen genomları analiz ettiler. Sonuçlar, bu Kafkas avcılarının muhtemelen Yamnaya'daki çiftçi benzeri DNA'nın kaynağı olduğunu gösteriyor."

Bir hatırlatmak istedim Gürcistan Satsurblia örnekleri Y-DNA'sının J2a olduğu ortaya çıktı. Dlinnaya Polyana'da çıkan ise bakalım G2a2b imi idi? Göreceğiz!

29 Aralık 2018 Cumartesi Saat 12:06
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net