Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ressam, Heykeltraş Hamid Savkuev
12 Şubat 2019 Salı Saat 15:15
Ressam, grafik sanatçısı, heykeltraş, Hamid Savkuev, Rusya'daki en eski sanat üniversitelerinden olan "I.E. Repin Resim, Heykel ve Mimari Enstitüsü'nden mezun oldu." (A. Mylnikov'un öğrencisi). "Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti Halk Sanatçısı". Rusya Sanat Akademisi Sorumlu Üyesi. Eserleri, St. Petersburg, Moskova, İspanya, Hollanda, ABD ve Çin'de sergilendi.
 
 
Çerkes-Kabardey Hamid Savkuev, 1964 yılında Kazakistan'ın Cambul kentinde Kabardey-Balkarya'lı göçmen bir ailede doğdu. Yıllar sonra memleketi Nalçik'e geri döndü.
 
Stavropol Pedagoji Enstitüsü'nün sanat grafik fakültesinden mezun oldu ve ardından - Petersburg Resim, Heykel ve Mimarlık Enstitüsü'nü bitirdi.
 
Daha sonra Nalçik'teki Etnografya Enstitüsü'nde gerçekleştirdiği "Gelin" resminin taslağı için Rus Sanat Akademisi'nden 1995 yılında diploma aldı.
 
Hamid Savkuev'in yaratıcılığının ana teması; halkının hayatı ve etik değerleridir. Fakat halkı için duyduğu sevgi ve gurur, didaktik değil, ahlakidir.
 
***
 
Painter, sculptor Hamid Savkuev
 
Painter, graphic artist, sculptor, Hamid Savkuev, a graduate of the oldest art university in Russia - I.E. Repin Institute of Painting, Sculpture and Architecture, (student of A. Mylnikov), "People's Artist of the Kabardino-
 
Balkarian Republic". Corresponding Member of the Russian Academy of Arts. His exhibitions were held in St. Petersburg, Moscow, Spain, Holland, USA and China.
 
Khamid Savkuev, a Kabardian, was born in Kazakhstan in the city of Dzhambul in a family of immigrants from Kabardino-Balkaria, who after years returned to his homeland in Nalchik.
 
He graduated from the art-graphic faculty of the Pedagogical Institute in Stavropol, and then - the Petersburg Institute of Painting, Sculpture and Architecture.
 
The main theme of  Hamid Savkuev's creativity is the life of his people and his ethical values. But love and pride for his people are not didactic, only moralizing.
 
***
 
Художник, скульптор Хамид Савкуев
 
Живописец, график, скульптор, Хамид Савкуев выпускник старейшего художественного вуза России - Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, (ученикa. Мыльникова), «Народный 
 
художник Кабардино-Балкарской Республики». Член-корреспондент Российской академии художеств. Его выставки проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Испании, Голландии, США и Китае.
 
Хамид Савкуев, кабардинец, родился в Казахстане в городе Джамбул в семье переселенцев из Кабардино-Балкарии, которая спустя годы вернулась на родину в Нальчик.
 
Закончил художественно-графический факультет Педагогического института в Ставрополе, а затем - Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры. В 1995 году получил диплом Российской 
 
Академии художеств за эскиз росписи «Невеста», впоследствии реализованный им в Институте этнографии в Нальчике.
 
Главная тема творчества Хамид Савкуева — жизнь его народа и его этические ценности. Но любовь и гордость за свой народ не носят дидактический, нравоучительный характер.
 
 
Çeviri: Tlepşuko Ömer Çakırer
 
Cherkessia.net, 12 Şubat 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu haber toplam 3587 defa okundu.


Serpıl Canbulat

Keşke Türkiye'de sergi açsa Hamid Savkuev.

15 Şubat 2019 Cuma Saat 21:05
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net