Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Almir Abreg: 'Adıge Olmak İçin Çerkes, Çerkes Olmak İçin Adıge Olmak Gerekir'
22 Mart 2019 Cuma Saat 16:23
23 Haziran 2013, Almir Abreg, Natpress
 
Azamat Cendubaeva'nın "Çerkes Dünyası" Hakkında
 
Öncelikle, Cendubaev'in çalışmaları hakkında yorum yapmak isteyen Çerkeslerden ifadelerinde kısıtlama ve hoşgörü göstermelerini isteyeceğim, çünkü Cendubaev bir şey bilen, ancak herşeyi bilmeyen bir insan; Etnoslar hakkında bilimsel disiplinleri tanımayan bir filozof, etnogenez biliminde sofistike olmayan, görünüşe göre Çerkeslerin (Adıgelerin) tarihi hakkında tam bir bilgiye sahip olmadığını ve ne yazdığını bilmiyor, etnik imrence dikte ederek, etnik egoizm ile tarihsel ve etnolojik bilimde (kendince) bir "devrim" yaratma arzusu içinde.
 
Prof. Dr. Almir Abreg, Tarihçi.
 
Sayın Cendubaev'in, kendine güvenen bir tonla değerlendirerek, istikrarlı ve tartışılmaz olduğunu düşündüğü konulardaki hiyerarşisini oluşturan şeylere ilişkin hesaplamalarına daha yakından bakalım.
 
Çerkes dünyasını, kendine özgü anlayışı ve yorumlanması dikkat çekiyor. Aslında, “Çerkes dünyası” kavramı var olma hakkına sahip, varlığını sürdürüyor ve dünyanın geri kalanı tarafından bir tür tarihi ve kültürel alan, bir etnik köken olarak, ancak yalnızca Kuzey Kafkasya etnik gruplarından biri olan, Vubıhlarda dahil olmak üzere Adıgeler anlaşılıyor.
 
Coğrafi bir yer olarak "Çerkes dünyası", Kafkasya ve ötesindeki Adıgelerin modern yerleşim alanlarının menzilleri ile ilgiliyse, bu da geçerlidir, ancak yalnızca Adıge'lerle ilişkilidir. Bu Adıgelerin kaprisli bir hali değildir, ancak diğer ulusların "Çerkes dünyası" algısı budur.
 
Cendubaev bu dünyayı çok özel anlıyor. Ona göre "Çerkes Dünyası", Abhaz-Adıge dil grubunun halklarını, soylarını, arkadaşlarını ve aynı zamanda araştırmalarında uzmanlaşmış uluslararası bilimsel topluluk ve yaratıcı entelijensiya temsilcilerini birleştiren "coğrafi, kültürel, tarihi, manevi ve yöresel bir kıta"dır. Ve burada anlamamız gerekiyor, çünkü "Çerkes dünyasını" çok cesurca yorumlayarak, Cendubaev keyfi olarak, bu gerçeğin altında sadece gerçeğe karşı günah işlediği Abhaz ve Adıge halklarını değil, onlarla temas halindeki insanları, entelektüelleri, diğer insanları da bir araya getiriyor.
 
Geçmişte ve günümüzde Çerkesler ve Abhaz-Abazinler ile temas halinde olduğuna inanılıyor. Orada dur bakalım!
 
Çerkes dünyasının coğrafi, kültürel, ulus-ötesi bir "kıta" olduğu söylenen ilk kısım ile buna katılabilirsiniz. Ancak, Cendubaev'in, tamamen makul olmayan bir şekilde ABHAZO-ABAZİN DÜNYASINA DAĞITILMASINA BAĞLI OLDUĞU ön etnogenetik bir imadan hareketle, herkesin, Abhaz ve Abazinlerin "Çerkes dünyası" gibi bir fenomenin ortaya çıkmasında Çerkeslerle (Adıgelerle) eşit olduğuna ikna etmek için, tarihsel ve spiritüel bileşenleri "Çerkes dünyasından" dışlaması da gereklidir. Ve işte bir neden.
 
Her milletin tarihi ve manevi dünyası, her milletin yaşamındaki tamamen bireysel ve bağımsız faktörlerdir. Tarih, bir milletin katıldığı ya da yarattığı olaylardır, her milletin başına gelen budur. Ayrıca tarih, olayların tarihidir, bunlar halklarıyla tarih oluşturan kişilikler, bunlar savaşlardır, bunlar diğer halklarla barışçıl ilişkiler kurar, olaylar, belirli bir halkla ilgili değil, bir kez daha tekrar ediyorum. Örneğin, Abhazya Prensliği'ni farklı zamanlarda yöneten Çaçba (Şervaşidze) prenslerini, Çerkeslerin (Adıgelerin) tarihi olaylarıyla ilişkilendirmek imkansızdır.
 
Bu, Çerkeslerin dahil olmadığı Abhazların tarihi dünyası içinde geçerlidir. Gürcüler, Ermeniler, Vainakhlar ve Dağıstanlıların da kendilerine ait bir tarihi var. Özel tarihlerini fenomen olarak düşünmemek imkansız, örneğin, "Nakh-Dağıstan" veya "Gürcü-Ermeni dünyası". Bu ulusların her birinin kendi tarihi dünyası, yüzyıllar boyunca yürüüdkleri tarihi bir yol vardır ve hiç kimsenin, başka bir milletin tarihi mirasında ve ortak tarihsel hafızası üzerinde hak iddia etme veya tecavüz hakkı yoktur.
 
"Çerkes dünyası" ndan, yalnızca Abhazların ve Abazilerin değil, aynı zamanda komşu Kuzey Kafkasya halkların da (Çeçenler, İnguşlar, Osetler, Nogaylar, Karaçaylar, Balkarlar) yaşadığı belli bir coğrafi, uygarlık, kültürel nişi anlarsak, bu başka bir konudur. O zaman Çerkeslerin büyük kültürel ve dilsel etkisinin üzerinde olduğu, böyle bir fenomen Bay Cendubaev tarafından isteniyorsa “Çerkes dünyası" olarak adlandırılabilir. Ancak bu durumda, Abhaz-Abazinlerinde yörüngesinde yer aldığı ve bunun tersi olmayan "Çerkes dünyası"ndan (Adıgelerin dünyası) gelen bu etkinin yönüne ilişkin görüşlerini hatırlamak ve kaybetmemek gerekir. Bu etki, dil malzemesinde açıkça görülmektedir, burada bile bunu tartışmanın gereksiz olduğu söylenebilir.
 
Bununla birlikte, "Çerkeslerin" etnolojisini, Cendubaev'in nasıl anladığını anlatmaya devam edeceğiz ve onun sorusunun ihmal edilmiş bir durumda olduğunu hemen anlamalıyız. 
Şöyle yazıyor: "Çerkesler. Çerkesler - Abazalar (Abazinler ve Abhazlar) ve Adıgeler (Adıgeytsi, Kabardey, Karaçay-Çerkesya Çerkesleri, Şapsığlar), Rusya'da, Abhazya'da ve diasporanın yaşadığı ülkelerdeki torunları kendilerine Çerkes der (Cendubaev'den seçmeler.-A.A.) Bu, Cendubaeva'nın ilginç pasajlarından biri ve ona dikkat etmeye değer.
 
İlk etapta "Çerkesler" sınıfına giren halklar listesinde Abaza halkı (Abazinler ve Abhazlar), ve çevrede bir yerlerde de Adıgeler var. Bu, meydan okurcasına, kasıtlı olarak veya daha doğrusu kötü niyetle yapılıyor. Bu tür bir önceliklendirme Abazin ve Abhazların öncelikle Çerkes sayılması gerektiğini ve sonra da alt grup olarak Adıgeler'inde onların aralarında sayılabileceğine üzülmediğimizi ancak Çerkeslerin (Adıgelerin) de ziyaret etmelerine izin verildiğini gösteriyor.
 
Çerkesler, Kuzey Kafkasya halkları tarafından kendilerine atıfta bulunmak için kullanılan diğer isimlerin yanı sıra, etnik kökenlerden biridir. Bu isimle sayısız gezgin, araştırmacı, tarihçi, etnograf, dilbilimci ve diğer bilimlerin temsilcileri için ORİJİNAL KAYNAKLAR olmuşlardı. Onlar bu bilgiyi Kafkasya halklarından aldılar ve bundan sonra bilimsel dolaşımlara izin verdiler. Bu nedenle, Kafkasya halklarının (Çeçenler, İnguşlar, Karaçaylar, Balkarlar, Gürcüler, Dağıstanlar, Nogalar ve diğer halkların) Adıgeleri "Çerkesler" olarak adlandırdığı gerçeğine dikkat etmek önemlidir. Çerkes denilen Adıgelerden bahseden halklar arasında Abhazlar da vardı. Adıgelerin bir tanımı olarak Çerkes terimi, diğer halklar arasında yaygındı: Ruslar, Ukraynalılar, Polonyalılar, Cenevizliler (sonuncusu sayesinde Çerkes etnonimi Avrupalılar arasında ünlendi). Daha sonra, seyahat edenlerin seyahat notlarında ve farklı yazarların Farsça, Arapça, Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer farklı dillerde yazdıkları kitaplarda sıkça kullanıldı.
 
Yukarıda belirtilen halkların bu etnonimi Abhaz veya Abazin halkına uygulamamasına dikkat etmek gerekir. Bu yüzden bu isimle sadece Adıgeleri adlandırdılar. Adıgeler, hiç kimsenin onları bu şekilde adlandırmasını istemedi, buna kayıtsız kaldılar. Kendilerine Adıgeler diyorlardı ve bu ad onlar için yeterliydi.
 
Çerkesler (Adıgeler) hakkında yazılmış dağlar kadar kitap ve makaleler var, yüzlerce sayıya ulaşıyor ve onlar Çerkeslerin Abhazlar ve Abazinler olarak adlandırılmadığının, Adıgeler olarak adlandırıldığının kanıtı, burada yeterli yer ve zaman yok. Eğer Cendubaev, bunu tekrar yapmamayı istediği açık olmasına rağmen, bunları görmek isterse, bir kez daha kendisinin yanlış olduğuna ikna olacağı için bunu yapmasını öneriyoruz.
 
Burada, tüm yazarların Çerkesleri ve Abhazları açıkça belirttiklerini, çoğu zaman zıtlıklarını açıkça tanımladıklarını, görünüşleriyle başlayarak, antropolojik verileri, toplumun sosyal yapısını, zihniyetlerini, yaşam tarzlarını ve çoğu zaman bu karşılaştırmaların Abhazlar ve elbette Abazinler lehine olmadığını belirtebiliriz.
 
Tabii ki, birçok yazar da çeşitli yönlerden benzerliklere dikkat çekti, ancak hiçbir yerde Abhazların Çerkes olarak adlandırıldığı iddiasında bulunmadılar. Abazinler ile durum biraz farklı ve Çerkesler arasında sayılmışlarsa da, bu sadece Adıge dili bağlamındaydı, ama asla bunun dışında değildi.
 
Ve sonra - daha da ilginç. Cendubaev şöyle yazıyor: "Çerkes dünyasının değerlerinin taşıyıcısı olarak ÇERKESLER, tek, yazılı olmayan, yüzlerce yıllık bir yaşam koduna dayanan ADIGAĞE ve APSUWARA ile benzersiz bir halktır (?! - AA). BİZ BİRLİKTE ÇERKES İSMİ VERİLEN TEK BİR ULUSU OLUŞTURUYORUZ". Zamanla ilgili olmayan ve bir tür sanal alanda bulunan çok tartışmalı bir karar. Tarihsel açıdan bakıldığında ise, bir şey doğrudur, tarihsel geçmişe göre Adıgelerin Abhazlarla geçmişi, MÖ 3. bin yıla kadardır, genetik olarak ortak bir Kafkas dilinde konuşan bir halkı oluşturuyorlardı. Burada itiraz edilemez. MÖ. 3. bin yıldan itibaren ortak-Kafkas dilinin Abhaz-Abazin ve Adıge-Vubıh dillerine ayrışması başlar.
 
Abhaz-Abazin ve Adıge halklarını doğuran tarihin ana yoluydu. Böylece, Abhaz-Abazinler ve Çerkesler 4000 yıldır bağımsız halklar olarak varlar. Bundan sonra, her iki halkın etnogenez süreci devam etti, ancak her biri kendi yoluna gitti. Ve burada, ÇERKES etnolojisinin, etnosların kristalleşme döneminde Adıgeler için sağlamlaştırıldığını ve kelimenin kendisinin daha erken bir kökeni olmasına rağmen, Cenevizliler tarafından bir eksoetnonim olarak kaydedildiğini söylemek gerekir.
 
Bu nedenle, "Çerkes Dünyasının değerlerinin taşıyıcısı olarak ÇERKESLERİN benzersiz bir halk olduğunu" söyleyen Cendubaev'in metninin bir kısmı, sadece bir etnoloji, etnogenez sürecinde tam olarak göründüğü için adil, ancak yalnızca Adıgelerle ilişkilidir.
 
Bu anlamda Çerkesler, aynı Abhaz-Abazinler, Ermeniler, Gürcüler, Çeçenler vb. diğer uluslar gibi eşsiz bir ulustur.
 
Şimdi, "Değerlerin taşıyıcısı olarak Çerkesler", temelleri yüzlerce yıllık "Yaşam Kuralları" olan- ADIGAĞE ve APSUWARA" tarafından oluşturulmuş olan, tek, yazılı olmayan, benzersiz bir halk." ifadesinin ikinci kısmına ilişkin olarak;
 
Burada çok şey belirsizliğini koruyor.
 
Öncelikle, Cendubaev burada açıkça ADIGAGE ve ADIGE KHABZE arasındaki farkı anlamıyor. Birincisi bir dizi etik görüş olarak kabul edilirse, o zaman kod tam olarak ADIGAĞE'nin nesnelleştirilmesi olan ADIGE KHABZE'dir. Adıge Khabze, çeşitli yazarların eserlerinde bahsedilmiştir. Lapinsky onun hakkında yazıyor, Bell ona Çerkes Kodeksi (Circassian Code) diyor. Bazı yazarlar bunu geleneksel bir yasa olarak yorumlamaya çalışırlar, ancak hem içerik açısından hem de Adıge Khabze'nin ele aldığı konular açısından Çerkeslerin yaşamında benzersiz bir düzenleyici idi. "Güç", "hukuk", "düzen", "gelenek" kelimelerinin anlamları, bunun bir tür anayasa ve sıkı bir şekilde takip edilen bir dizi yasalar olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, Adıge Khabze'nin, ihlali halinde toplumun her bir üyesi, klan, subetnos, vb. için büyük sonuçlar doğuran sakral bir kod olduğu da not edilebilir.
 
Apsuwara'ya gelince, Adıge Khabze koduna eşdeğer olmaktan çok uzaktı, nispeten küçük bir bölgedeki ilişkilerin düzenleyicisiydi, tamamen Abhazların kendi içlerindeki bir takım kurallardı. Buna ek olarak, Adıge Khabze'nin eylem rehberi olarak görev yaptığı Abazinler içinde de (Apsuwara) geçerli değildi, tıpkı Adıgage'ın etik görüşlerin bir bütününün olduğu gibi. Bu nedenle, bu kadar titrek/zayıf bir temele dayanarak, Adıgelerin, Abhazlar ve Abazinlerle birlikte, "Çerkes Halkı" olduğu düşüncesine gerek yok.
 
Bu nedenle, "Adıgağe Kodu" ve Apsuara'nın Çerkeslerin kendi bilincini tanımladığı iddiaları, Cendubaev'in yayınındaki saçma şeylerden biridir. Birinci olarak: Öyleyse (mademki tek bir Çerkes halkıysak), neden Adıdağe ve Apsuwara Kodeksi, burada, Apsuara'nın genel olarak sakralizasyon ile karakterize edilmiş olması durumunda, birbirlerinden farklılar, kökenleri farklı, sakralizasyon hacmi ve sakralizasyon derecesinde neden iki farklı kodumuz var?
 
Böylesi bir Adıge Khabze kodeksi oluşması Çerkeslerin ve Apsuwara ise (Abhazların kendi bilinci) Abhazların bilincini tanımlar. Burada Adıgağe ve Apsuwara'nın tipolojik benzerlikleri hakkında konuşabilirsiniz, ancak genetik bağlantıları hakkında konuşamazsınız.
 
Cendubaev şöyle yazıyor: "Ayrıca, bu güne kadar bu ABAZA, yani. Abazinler ve Abhazlar köklerinin tarihi hafızasını korudular; bu, etnik kimliğinin ÇEKİRDEĞİNİ, kim olduklarını bilme anlamına gelir."
 
Çok övgüye değer, ama neden bu kadar acıklı? Abazinlerin ve Abhazların ortak yönlerinin farkında olmaları, nişlerini yani ABAZA'yı bulmaları harika bir şey ama neden Abhazlar ve Abazin halkı bu kadar yakınlaştı? Bunu diğer paragraflardan öğreniyoruz. Cendubaeva konusuna devam edelim ...
 
Abhaz ve Abazinlerin içinde yapacak bir şeyleri olmayanlar için icat edilmiş sanal "Çerkes dünyası" etrafında bir grup oluşturan Cendubaev, stratejisini yalnızca Abhazya'nın sorunlarına atıfta bulunarak oluşturuyor. Bu stratejide Çerkesler için uygun bir yer yoksa, Çerkes ulusal çıkarlarına yer yoktur, "Abhaz-Abazin dünyası" sloganıyla başarabiliyorken neden "Çerkes dünyasına" ihtiyaç duydular?
 
Öyle, herşey sırayla.
 
Cendubaev şöyle yazıyor: "1. Rusya'dan diplomatik, askeri ve ekonomik destek ve yardım almadan Abhazya'nın egemenliği… (AA tarafından vurgulandı).
 
Çok değerli ve kendine özgü bir tanıma. Ancak herhangi bir devletin egemenliği, kendi kaynaklarına, kendi kendine yeterliliğine dayanmıyorsa ve tamamen dış etkene (bu durumda Rusya'ya bağlı) bağlıysa, doğal bir soru ortaya çıkar, bu nasıl bir devlettir ve ne tür bir egemenlik? Burada bir savunma var. Rusya'ya böyle bir bağımlılığın sözde esasen olumsuz etkilediği açıktır. Abhazya'nın egemenliği, aslında en sıradışı kurgu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada başka bir soru ortaya çıkıyor: Çerkeslerin (Adıgelerin) bu Çerkes dünyasıyla (tırnak işaretleri olmadan) ne alakası var? Gördüğünüz gibi yok.
 
Ve sonra, dedikleri gibi, ormandan uzaklaştıkça, yakacak odunla daha da ilginçleşiyor. Cendubaev'deki Çerkes Dünyası grubunun "Abhazya'nın Rusya ile stratejik ortaklığının yanı sıra Abhazya sivil toplumunun (AA tarafından vurgulandı), Abhazya'nın egemenliğini korumanın ve başarılı bir şekilde sürdürmesinin asıl yolunu oluşturma zorunluluğunu" aşması gerektiği ortaya çıktı. "Ve bunu başarılı bir gelişme ile korumanın gerçek yolu, SADECE ÇERKES DÜNYASININ LİDERİ OLARAK (AA tarafından vurgulandı), büyük ölçüde Abhazya Halkları Yurtseverlik Savaşının 1992-1993'teki zaferinin temeli haline gelen güvene dayanıyor."
 
Cendubaev'in strateji karmaşıklıklarını anlamak için, düşünce ve önerilerindeki karşılıklı bağımlılığı belirlemek gerekir.
 
Sözde "Abhazya'nın Rusya ile stratejik ortaklığı" hakkında. Bunu iki ülke arasında böylesine yüce bir modern ilişki durumu demek pek mümkün değildir. Stratejik ortaklık, her iki tarafın egemenliklerinin birbirinden bağımsız olduğu ve karşılıklı yükümlülükler getirmediği iki eşit devletin işbirliğini içerir. Örneğin Rusya ve Çin, Rusya ve Kazakistan, Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişki stratejik bir ortaklık olarak adlandırılabilir. Diğer bir deyişle, ülkeler arasındaki ilişkilerde hiyerarşi belirtileri olmadığında: Asıl - ikincil, kıdemli ortak, genç ortak - bağışçı, alıcı. Rus siyaset analistleri bile, Abhaz-Rus ilişkilerini tanımlamak için gerçeklere dayalı olarak "asimetrik ortaklık" tanımını kullanıyorlar.
 
Cendubaev'in kendisi bu konuda açık açık yazıyor, doğrudan "Abhazya'nın egemenliğinin, diplomatik, askeri ve ekonomik destek olmadan ve Rusya'dan yardım alınmadan düşünülemez" olduğunu gösteriyor. Söylememek daha iyi. Abhazya'nın egemenliği Rus liderliğinin politik iradesine, askeri yardımına ve Abhazya ekonomisindeki mali müdahalelerine, üçüncü ülkelerden giriş ve çıkışların ise Rusya'nın sınırında gümrük kontrolüne tabi olması konusunda, Abhazya'nın uluslararası kabul görmesi halinde Rusya ile ne tür bir "stratejik ortaklık" hakkında konuşabiliriz.
 
Cendubaev'in beklenmedik bir şekilde nitelendirdiği söylenmelidir, diyebilirim ki, çok özgün bir bakış açısı vardır ve onun aklının yansımaları, herhangi bir alıcısını şaşırtabilecek şekilde döner. Rusya ile "stratejik ortaklığın" Abhazya'nın egemenliğini korumak için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Cendubaev, "Abhazya'nın egemenliğini korumanın ve başarılı bir şekilde geliştirmenin gerçek yolunun SADECE ÇERKES DÜNYASININ LİDERİ OLMASI ile mümkün olduğuna" inanıyor.
 
Cendubaev hâlâ onun icat ettiği dünyada, Adıgelerin (Çerkeslerin) varlığını kabul ettiğinden, Çerkesler Abhazya'yı lider olarak tanımak zorunda kalacaklar diye düşünüyor. Aslında lider kelimesi "baş, yönetici" anlamına gelir ve liderlik "önceliklilik, bir şeydeki baskın pozisyon" anlamına gelir. Bu, Kafkasya ve diasporadaki tüm Çerkeslerin, ki bu, yaklaşık 5 milyon kişinin bütün işlerini bir kenara bırakması, ulusal çıkarlarını bir kenara atması ve Abhazya'nın egemenliğini korumak için yorulmadan çalışması gerektiği anlamına gelir. Yani, lider Abhazya'nın onlardan istediği şey sırayla, Abhaz'ı korumak ve elbette Abazinleride, - onları anmadan onlarıda ima ediyor!
 
Cendubaev, Abhazya'nın bu tür liderlik için uygun olup olmadığını, tüm dünyadaki Çerkeslerin buna izin verip vermeyeceğini bile sormuyor. Ancak, en azından hassas düşüncelere sahip Çerkeslerden, onların bu konudaki görüşlerini öğrenmesi gerekliydi, Abhazya'nın yeni liderlik rolünde kendisini kurmasını nasıl sağlayabiliriz? Gerçekten çok mu önemli? yazmak önemlidir ve Cendubaev'in kendisi bilinçsizce yazdığı bu sihire inandığından, o zaman gerçekleşmesi gerekir. Ancak burada, en basit günlük soruyu sormam gerektiğini düşünüyorum: Çerkeslerin bundan kazancı nedir? Evet, hiçbir şey.
 
Cendubaev'e göre, açıkça konuşmasada, açıkça anlaşılacağı gibi Çerkeslerin (ve tüm Çerkes dünyasının, Cendubaev'in icat ettiği sanal Çerkes dünyasının değil) hazırlandıkları rolden mutlu olmaları gerektiğini gösteriyor. Gerçektende, Cendubaev’in planları sırasıyla Abhazya ve Abhaz-Abazin'lere yönelik hiçbir yükümlülük getirmiyor, Çerkeslerin amaçlanan sadık hizmetlerine ilişkin tercihleri hakkında da hiçbir şey söylemiyor. Daha kötüsü değilse, etnik bencillik gerçek zafer. Dünyadaki filozofların arasında, Bay Cendubaev'in ifade ettiği bu tür düşüncelere kapılabileceklerin bulunamayacağını düşünüyorum. Ama hepsi bu kadar değil.
 
Cendubaev grubu, "Abhazya'nın ÇERKES DÜNYASI'nın (Cendubaev tarafından vurgulanan) uluslararası topluluğa ve Çerkes diasporasına layık bir şekilde sunumunda, rolünü ve misyonunu anlama gereği” olarak daha iddialı bir görev ortaya koyuyor.
 
Hem bir totoloji hem de kim, kimin ve nerede rolünün ve misyonunun olduğunu bilmesi gereken anlaşılması zor bir fikir var. Eğer filozofun düşüncesini gözden kaçırıyorsanız, aşağıya doğru kaynıyor: "Abhazya'nın mesihsel bir rolü olmalı, ancak böyle yüksek bir kaderin Rab Tanrı'dan gelmediğine bakarak, Abhazya'nın kendisinin bunu anlaması yeterli olacaktır. Bu nedenle Abhazya'nın misyonu hiçbir şey olmamalı, ama uluslararası toplumdan ve Çerkes diasporasından önce ÇERKES DÜNYASI'NIN (AA tarafından vurgulanan) bir temsili olması gerekir."
 
Şimdilik uluslararası topluluğu terk edelim ve Çerkes diasporasına dönelim.
 
Fikir tamamen net değil, çünkü Abhaz-Abazin diasporasının yurtdışında çıkarları söz konusu ve Abhazya'nın kendiside, Abhaz-Abazin Halkları Birliği ile birlikte, doğru olanda bu. Öyleyse Çerkes diasporasının bununla ne ilgisi var? Çerkes diasporası ÇERKES DÜNYA'SININ bir parçası ise, Abhazya'nın ÇERKES DÜNYASI'NI ÇERKES DÜNYASINDA temsil etmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Çerkes cumhuriyetleri olan Çerkesya, Kabardey, Adıgey, Uluslararası Çerkes Birliği, Ürdün, Suriye, İsrail, ABD, Almanya, Avustralya ve diğer ülkelerdeki Adıge Xase örgütleri ne yapmalı? Fakat, en azından, bunların hepsi Çerkes diasporasıda dahil olmak üzere "Çerkes Dünyasını" temsil ediyor. Ancak Cendubaev'e göre, bunu Abhazya ve Abhaz-Abazinler'in ortaya çıkarak deklare etmesi gerektiğide ortaya çıkıyor: Millet, ilerleyin, burada Cendubaev hepinizi temsil etmeye hazır, çünkü hepimizi bir araya getirdiğimizde, onu (Cendubaev'i) daha değerli yapacağız.
 
Şöyle bir örnek verebilirsiniz. İngiltere’yi Almanlara anlatmaya çalışacağım, (ki İngilizler, Almanlarla aynı Germen halkıdır ve akrabalıklarıda üstelik tam olarak barizdir) bundan böyle Almanya'nın dünya toplumundaki çıkarlarını İngiltere'nin temsil edeceğini. bundan sonra ise ne olacağını görmek ilginç olurdu. Benzer şekilde, Çerkeslerin, Abhazya için böyle eğilimleri olsaydı, bunu en kötü hakaret olarak kabul ederlerdi.
 
Ancak Cendubaev, Çerkes dünyasını uluslararası toplumda Abhazya'nın temsil etmesi gerektiğine inanıyor. Cendubaev'e göre, uluslararası toplum neyi ifade ediyor, iki küçük devleti ve Venezuela'yı mı? Abhaz-Abazin yada Abazin-Abhaz dünyasının bu tür ihtiyaçları varsa, o zaman neye itiraz edebilir, Abhazya'nın kendi dünyasının çıkarlarını her yerde temsil etmesine izin verin. Ancak, bildiğimiz kadarıyla Çerkes dünyasının bu devletlerle hiçbir ilgisi yok, dolayısıyla çıkarlarını Abhazya dahil hiç kimseyle temsil etmesinede gerek yok.
 
Son cümleye gelince, Çerkeslerin, laik, demokratik, ekonomik ve sosyal olarak gelişen bir devlet haline gelmesi, etnik ve dinler arası bir uyum krallığına dönüşmesi için Abhazya'ya değer vermeleri ve özen göstermeleri gerekir, ama Çerkesler bu asil görevi Abhaz-Abazin halkından almak istemezler ve içtenlikle, hiçbir kırgınlık olmadan onlara başarılar dilerler. Cendubaeva'da Abhaz-Abazin bayrağını eline aldı ve bu kampanyaya liderlik etti.
 
Ve Cendubaev'e hatırlatmak istediğim en son şey, onun ADIGE-ÇERKES adlarının ilişkisine saldırmaya yönelik beceriksiz girişimleri hakkında. Onun bu eylemlerinin saçma bile olması çok üzücü.
 
ÇERKES ADI AÇIK BİR ŞEKİLDE, ADIGE BEDENİNİ SIKI BİR ŞEKİLDE SARAN ZİNCİR ÖRGÜLÜ BİR ZIRHTIR VE ADIGE ADIDA ÇERKES VÜCUDUNU SONSUZA KADAR KORUYAN YEKPARE SERT BİR ÇELİK ZIRHTIR, BİRBİRLERİNDEN ASLA AYRILMAYACAKLAR.
 
Kimin ne kadar çaba sarf edeceği önemli değildir. Gözlerimizin önünde, bu ÇERKES -ADIGE kalesini yok etmek için girişimlerde bulunuluyor.
 
İşe yaramaz, çünkü bu insanlar şunu anlamıyor. ADIGE OLMAK İÇİN ÇERKES, ÇERKES OLMAK İÇİN ADIGE OLMAK GEREKİR.
 
Başka bir şeye de ihtiyaç yok.
 
Azamat Cendubaeva hakkında: Karaçay-Çerkesya doğumlu, Rostov Devlet Üniversitesi felsefe bölüm mezunu Abazin araştırmacı yazar ve felsefeci.
 
 
Not: Yazının orijinal başlığı: Azamat Cendubaeva'nın "Çerkes Dünyası" Hakkında
 
 
Çeviri: Tlepşuko Ömer Çakırer
 
Cherkessia.net, 22 Mart 2019
 
 
***
 
Альмир Абрегов о «Черкесском мире» Азамата Джендубаева
 
Прежде всего, попрошу черкесов, которые пожелают комментировать труд Джендубаева, проявлять сдержанность и толерантность в своих высказываниях, поскольку Джендубаев – человек, который знает что-то, но не все; философ, не признающий научные дисциплины об этносе, не представляющий, можно сказать, не искушенный в науке об этногенезе, по-видимому, не владеющий полнотой информации об истории черкесов (адыгов), а если и знает, то что он пишет – продиктовано этнической завистью и этническим эгоизмом и желанием устроить «переворот» в исторической и этнологической науке.
 
Давайте присмотримся к выкладкам г-на Джендубаева по пунктам, иерархию вопросов, выстроенных им, которую он, судя по уверенному тону, считает устойчивой и несомненной. Привлекает внимание его своеобразное понимание и толкование «Черкесского мира». В самом деле, понятие «Черкесский мир» имеет право на существование, он существует и понимается остальным миром как некое историко-культурное пространство, как этносоциум, но только в отношении одного из северно-кавказских этносов – адыгов, включительно и убыхов. В качестве географического пространства «Черкесский мир», если это касается ареалов современного расселения адыгов на Кавказе и за его пределами, то это так же справедливо, но только в отношении адыгов. Это не прихоть адыгов, а таково восприятие «Черкесского мира» другими народами.
 
Джендубаев понимает это мир весьма своеобразно. Для него «Черкесский мир» - это «географический, культурный, исторический и духовный и надтерриториальный «континент», объединяющий народы абхазо-адыгской языковой группы, их потомков, друзей, а также специализирующихся на его исследованиях представителей интернационального научного мира и творческой интеллигенции». А вот здесь уже надо разбираться, поскольку, толкуя «Черкесский мир» так размашисто, Джендубаев произвольно объединяет под этой нишей не только абхазо-адыгские народы, чем он уже грешит против истины, но людей, интеллигенцию, научный мир, который соприкасается и, надо полагать, соприкасался, с черкесами и абхазо-абазинами в прошлом и настоящем. Стоп!
 
С первой частью, где говорится о том, что «Черкесский мир» это географический, культурный, надтерриториальный «континент», можно согласиться. Но, исключив из него предварительно этногенетический подтекст, который Джендубаев совершенно необоснованно ПЫТАЕТСЯ РАСПРОСТРАНИТЬ НА АБХАЗО-АБАЗИНСКИЙ МИР, рассчитывая убедить всех в том, что абхазы и абазины в равной степени с черкесами (адыги) причастны к появлению такого феномена как «Черкесский мир». Следует также исключить из «Черкесского мира» компоненты исторический и духовный. И вот почему.
 
История и духовный мир каждого народа являются сугубо индивидуальными, самостоятельными факторами в жизни каждого народа. История – это события, в которых или принимал участие или творил тот или иной народ, это то, что происходило с каждым народом. Кроме того история – это даты событий, это персоналии, творившие вместе со своим народом историю, это войны, это мирные отношения с другими народами, события, повторяю еще раз, связанные с определенным конкретным народом. Нельзя, например, связывать с адыгами (черкесами), исторические события, происходившие в Абхазском княжестве, личности князей Чачба (Шервашидзе), действовавших в разное время. Это исторический мир абхазов, к которому не причастны собственно черкесы. У грузин, армян, вайнахов, дагестанцев история самостоятельна. И считать их конкретные истории явлениями, например, «нахско-дагестанского» или «грузино-армянского мира» нельзя. У каждого из этих народов свой исторический мир, исторический путь, который они прошли на протяжении веков и никакой другой народ не вправе претендовать или посягать на историческое наследие и на коллективную историческую память другого народа.
 
Другое дело, если понимать под «Черкесским миром» некую географическую, цивилизационную, культурную нишу, в которую были вовлечены не только абхазы и абазины, но и сопредельные народы Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, осетины, ногайцы, карачаевцы, балкарцы), несомненно испытавшие на себе большое культурное и языковое влияние черкесов, то такое явление вполне можно называть «Черкесским миром», если так будет угодно г-ну Джендубаеву. Только при этом необходимо помнить и не упускать из виду направление этого влияния, что оно исходило из «Черкесского мира» (мира адыгов), в орбиту которого были вовлечены абхазо-абазины, а не наоборот. Это четко видно на языковом материале, здесь даже спорить излишне.
 
Однако, продолжим и перейдем к тому, как понимает Джендубаев этноним «черкесы», и надо сразу признать, что вопрос у него находится в запущенном состоянии. Он пишет: «Черкесы. Черкесы – абаза (абазины и абхазы) и адыги (адыгейцы, кабардинцы, черкесы КЧР, шапсуги) и считающие себя ЧЕРКЕСАМИ (выделено Джендубаевым.-А.А.) их потомки в России, Абхазии и странах проживания диаспоры». Это один из интересных пассажей Джендубаева, и на него стоит обратить внимание.
 
В списке народов, которые у него подпадают под этноним «черкесы» на первом месте значится народ абаза (абазины и абхазы), а уж где-то на периферии находятся адыги. Это сделано вызывающе, преднамеренно, вернее сказать, с умыслом. Такая расстановка приоритетов, свидетельствует о том, что в первую очередь черкесами нужно считать абазинцев и абхазов, а затем можно причислить к ним и адыгов с подтекстом, нам не жалко, ну пусть и адыги тоже побывают в черкесах.
 
Черкесы – это один из этнонимов среди других названий, которые использовались самими народами Северного Кавказа для обозначения друг друга. Эти названия являлись ПЕРВОИСТОЧНИКАМИ для многочисленных путешественников, исследователей, историков, этнографов, лингвистов и представителей других наук. Они получали эту информацию от народов Кавказа и уже только после этого пускали их в научный оборот. Поэтому здесь важно обратить внимание на то, что именно адыгов называли черкесами кавказские народы: чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, грузины, дагестанцы, ногайцы и другие народы. Среди народов, упоминавших адыгов под названием черкесы, были и абхазы. Термин черкес в качестве обозначения адыгов получил широкое распространение среди других народов: русских, украинцев, поляков, генуэзцев (благодаря последним этноним черкесы получил известность среди европейцев). А затем он утвердился в путевых заметках путешественников, в записках, книгах, написанных самыми разными авторами на разных языках: персами, арабами, русскими, англичанами, французами, немцами, поляками и др. Стоит обратить внимание и на то, что ни по отношению к абхазам, ни абазинцам вышеперечисленные народы не применяли этот этноним. Так называли только адыгов. Адыги никого не просили, чтобы их так именовали, они безразлично относились к этому. Они называли себя адыгами, и этого было достаточно для них.
 
О черкесах (адыгах) написаны горы книг, статей, они исчисляются сотнями, и приводить их в доказательство того, что черкесами называли не абхазов и абазин, а адыгов, не хватит ни пространства, ни времени. Если это будет угодно Джендубаеву, советуем это сделать ему, чтобы он лишний раз убедился в своей неправоте, хотя из того, что написано им очевидно, что он этого не сделает. Здесь можно указать на то, что все авторы четко различали черкесов и абхазов, часто описывая их достаточно контрастно, начиная с их внешнего облика, антропологических данных, социальной структуры общества, менталитета, образа жизни, и часто эти сравнения не были в пользу абхазов, да и абазин тоже. Безусловно, многие авторы также указывали на сходство в различных аспектах, но нигде нет утверждений, что абхазов называли черкесами. С абазинами несколько другая ситуация, и если их причисляли к черкесам, то только в адыгском контексте, но никогда вне него.
 
А дальше – еще интересней. Джендубаев пишет: «ЧЕРКЕСЫ как носители ценностей «Черкесского мира» - представляют собой уникальный народ (?! - А.А.), основу которого составляет единый по смыслам, неписанный, сотнями лет сформированный «Кодекс жизни» – АДЫГАГЪА и АПСУАРА. ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ составляем единый народ, с одним именем ЧЕРКЕСЫ».
 
Весьма противоречивое суждение, не связанное со временем и находящееся в каком-то виртуальном пространстве. С исторической точки зрения верно одно, адыги и абхазы в историческом прошлом, самое вероятное, до III тысячелетия до н.э. генетически составляли один народ, который говорил на общезападно-кавказском языке. Здесь не может быть никаких возражений. С III тысячелетия начинается распад общезападно-кавказского языка на абхазо-абазинский и адыго-убыхский языки. Таким был магистральный путь истории, который дал рождение абхазо-абазинскому и адыгскому народам. Таким образом, абхазо-абазины и адыги существуют как самостоятельные народы в течение 4000 лет. После этого продолжился процесс этногенеза обоих народов, но каждый из них уже шел своим путем. И здесь необходимо сказать, что этноним ЧЕРКЕС закрепился за адыгами в период кристаллизации этноса, и он был зафиксирован в качестве экзоэтнонима генуэзцами, хотя само слово имеет более раннее происхождение. Поэтому та часть текста Джендубаева, в которой говорится, что «ЧЕРКЕСЫ как носители ценностей «Черкесского мира» – представляют собой уникальный народ» справедлива, но только в отношении адыгов, поскольку этноним появляется именно в процессе их этногенеза.
 
В этом смысле черкесы – уникальный народ, как уникальны и другие народы, в том числе и абхазо-абазины, армяне, грузины, чеченцы и т.д.
 
Теперь относительно второй части фразы «Черкесы как носители ценностей»... - уникальный народ ... основу которого составляет единый по смыслам, неписанный, сотнями лет сформированный «Кодекс жизни» - АДЫГАГЪА и АПСУАРА».
 
Здесь многое остается непонятным. Если по замыслу Джендубаева ЧЕРКЕСЫ – один народ (абхазы абазинцы, адыги), то зачем же нужно было создавать не один «Кодекс жизни», а целых два – АДЫГАГЪА, производное от Адыгэ и АПСУАРА, производное от Апсуа (абхаз). Странным образом здесь появился двуглавый орел, у которого по Джендубаеву, надо полагать, одно тело – ЧЕРКЕС, увенчанное двумя головами – Адыгским и Абхазским. Это уже попахивает какой-то мистикой. Во-первых, Джендубаев здесь явно не дотягивает до понимания различия между АДЫГАГЪЭ и АДЫГЭ ХАБЗЭ. Если первый рассматривается как совокупность этических воззрений, то кодексом является именно АДЫГЭ ХАБЗЭ, который является объективизацией АДЫГАГЪЭ. Адыгэ Хабзэ упоминается в работах разных авторов. О нем пишет Лапинский, Белл называет его Code Circassie (Черкесский кодекс). Некоторые авторы пытаются интерпретировать его как обычное право, однако и по своему содержанию, и по объему вопросов, подпадавших под рассмотрение Адыгэ Хабзэ, оно являлось уникальным регулятором в жизни черкесов. Сами значения слова хабзэ «власть», «закон», «порядок», «традиция», говорят о том, что это было своего рода конституцией, сводом законов, которые выполнялись неукоснительно. Одновременно можно отметить, что Адыгэ Хабзэ было сакрализованным кодексом, нарушение которого влекло за собой большие последствия для каждого члена общества, рода, субэтноса и т.д.
 
Что же касается Апсуара, то оно далеко не было равноценно кодексу Адыгэ Хабзэ, оно было регулятором отношений на сравнительно небольшой территории, сводом правил для сугубо внутриабхазского употребления. Кроме того, оно даже не распространялось на абазин, для которых руководством к действию служило Адыгэ Хабзэ, равно как и Адыгагъэ было совокупностью этических воззрений. Таким образом, строить на таком зыбком фундаменте идею, что черкесы, абхазы и абазины один народ ЧЕРКЕСОВ не приходится. Поэтому утверждение, что Кодекс Адыгага и Апсуара определяют самосознание ЧЕРКЕСОВ - одно из абсурдных мест в публикации Джендубаева. Во-первых, почему Кодекс Адыгыга и Апсаура, когда мы имеем здесь два кодекса, которые отличаются друг от друга, которые являются разными по своему происхождению, по объему и по степени сакрализации, если Апсуара была присуща сакрализация вообще. Вывод такой Кодекс Адыгэ Хабзэ (Code Circassie) определяет сознание черкесов, а Апсуара - самосознание абхазов. Здесь можно говорить о типологическом сходстве Адыгагъэ и Апсуара, но не об их генетических связях.
 
Джендубаев пишет: «При этом по сей день эти АБАЗА, т.е. абазины и абхазы сохранили историческую память о своих корнях, а значит ЯДРО своего этнонационального самосознания, знание о том КТО они».
 
Очень похвально, но почему так пафосно? Прекрасно, что абазины и абхазы осознают свою общность, что они нашли свою нишу – АБАЗА, но зачем же нужно было огород городить и пристегивать сюда «Черкесский мир», неужели абхазам и абазинцам стало так тесно? Узнаем это из других абзацев.
Продолжим тему Джендубаева…
 
Сформировав группу вокруг придуманного виртуального «Черкесского мира», к которому абхазы и абазины не имеют никакого отношения, Джендубаев выстраивает свою стратегию применительно только к проблемам Абхазии. Если в этой стратегии нет места собственно черкесам, нет места национальным интересам черкесов, зачем же понадобился «Черкесский мир», когда он мог бы обойтись девизом – «Абхазо-абазинский мир».
 
Итак, все по порядку.
 
Джендубаев пишет: «1. Суверенитет Абхазии НЕМЫСЛИМ (выделено мной.-А.А.) без дипломатической, военной и экономической поддержки и помощи России…»
 
Очень ценное и своеобразное признание. Но если суверенитет какого-либо государства не опирается на свои собственные ресурсы, на свою самодостаточность, а всецело зависит от внешнего фактора (в данном случае от России) возникает закономерный вопрос, а что же это за государство, и что же это за суверенитет? Здесь и ежу ясно, что такая зависимость от России по существу сводит на нет т.н. суверенитет Абхазии, который на деле оказывается самой обыкновенной фикцией. Но здесь возникает и другой вопрос: а какое отношение имеют к этому черкесы (адыги) со своим Черкесским миром (без кавычек)? Как видим, никакого.
 
А дальше становится еще интересней, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Оказывается, группа «Черкесский мир» по Джендубаеву должна исходить из «понимания того, что наряду со стратегическим партнерством Абхазии с Россией и актуальности вопроса ПОСТРОЕНИЯ АБХАЗСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ (выделено мной.-А.А.), реальный путь сохранения своего суверенитета Абхазией и успешного развития возможен ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ЛИДЕРА ЧЕРКЕССКОГО МИРА (выделено мной.-А.А.), опора на который в значительной степени стала основой ее победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.» Здесь уже сам черт голову сломит. Такой иррациональной мешанины этнического эгоизма, напыщенной самонадеяности, необоснованных и несбыточных притязаний на роль гегемона, мне, ей-богу, еще не приходилось читать.
 
Для того чтобы разобраться в хитросплетениях «стратегии» Джендубаева, необходимо выявить взаимозависимость в его мыслях и предложениях.
 
О так называемом «стратегическом партнерстве Абхазии с Россией». Вряд ли можно именовать столь высокопарно современное состояние взаимоотношений этих двух стран. Стратегическое партнерство предполагает сотрудничество двух равноправных государств, при котором суверенитеты обоих сторон находятся вне зависимости друг от друга и не обусловлены какими-то взаимными обязательствами. Стратегическим партнерством можно, к примеру, назвать взаимоотношения России и Китая, России и Казахстана, России и Армении. То есть, когда в отношениях между странами отсутствуют признаки иерархии: главный – второстепенный, старший партнер – младший партнер, донор – реципиент. Даже российские политологи для характеристики абхазско-российских отношений применяют дефиницию «ассиметричное партнерство», что соответствуют истинному положению вещей. 
 
Сам Джендубаев пишет достаточно ясно об этом, прямо указывая, что «суверенитет Абхазии немыслим без дипломатической, военной и экономической поддержки и помощи России». Лучше не скажешь. Если суверенитет Абхазии находится в состоянии зависимости от политической воли руководства России, от ее военной помощи и от финансовых интервенций в экономику Абхазии, если въезд и выезд из третьих стран находится под погранично-таможенным контролем России, если международное признание Абхазии осуществляется при вмешательстве и с помощью России, о каком «стратегическом партнерстве» можно говорить.
 
Надо сказать, что Джендубаеву свойственны неожиданные, я бы сказал, весьма оригинальные повороты в его размышлениях, которые могут озадачить любого реципиента его рассуждений. Оказывается, что «стратегического партнерства» с Россией маловато для сохранения Абхазией своего суверенитета. Джендубаев считает, что «реальный путь сохранения своего суверенитета Абхазией и успешного развития возможен ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ЛИДЕРА ЧЕРКЕССКОГО МИРА»... 
 
Поскольку Джендубаев все-таки допускает присутствие адыгов (черкесов) в придуманном им «мире», то черкесам придется признать Абхазию в качестве лидера. Вообще-то слово лидер означает «глава, руководитель», а лидерство – «первенство, главенствующее положение в чем-либо». Это означает, что все черкесы на Кавказе и в диаспоре – это порядка 5 миллионов душ должны отложить в сторону все свои дела, отбросить свои национальные интересы, и, не покладая рук, работать во имя сохранения суверенитета Абхазии. То есть того, что требует от них лидер – Абхазия, что подразумевает соответственно абхазов, ну и, конечно, абазин, как же без них!))) 
 
Джендубаев здесь даже не задает себе вопросы, годится ли Абхазия для такого лидерства или нет, позволят ли сделать это черкесы всего мира. А ведь надо ли было, хотя бы из деликатных соображений, узнать у черкесов их мнение по этому поводу, каким образом можно добиться того, чтобы Абхазия смогла утвердиться в новой для нее роли лидера? Разве это так уж важно, важно написать, а поскольку Джендубаев сам безотчетно верит в магию написанного им, то это обязательно должно произойти. Но здесь можно, я думаю, даже нужно, задать самый простой житейский вопрос: а что черкесы будут иметь с этого? Да ничего.
 
По мнению Джендубаева, хотя он не говорит об этом открыто, но, видимо, предполагает, что черкесы (и весь Черкесский мир, только не тот виртуальный «Черкесский мир», который придумал Джендубаев) должны быть счастливы от уготованной им роли. Ведь в планах Джендубаева не предусмотрены никакие обязательства со стороны Абхазии и абхазо-абазин, соответственно, ничего не говорится о каких-либо преференциях для черкесов за их предполагаемую верную службу. Самый настоящий триумф этнического эгоизма, если не сказать хуже. Думаю, что среди философов мира вряд ли могут найтись такие, которые могли бы выставить напоказ подобные мысли, которые излагает г-н Джендубаев. Но это еще не все.
 
Перед группой Джендубаев ставит еще более грандиозную задачу как «необходимость понимания Абхазией своей роли и миссии по достойному представлению ЧЕРКЕССКОГО МИРА (выделено Джендубаевым) перед (sic!) международным сообществом и черкесской диаспорой».
 
Тут есть и тавтология, и трудно воспринимаемая мысль о том, кто, кого и где должен осознавать свою роль и свою миссию. Если препарировать мысль философа, то она сводится к следующему: у Абхазии должна быть некая мессианская роль, но судя по тому, что такое высокое предназначение не исходит от господа Бога, то достаточно того, что сама Абхазия дойдет до понимания этого. Итак, миссией Абхазии должно стать не какое-нибудь, а ДОСТОЙНОЕ (выделено мной - А.А.) представление ЧЕРКЕССКОГО МИРА перед международным сообществом и черкесской диаспорой. 
 
Оставим пока международное сообщество и обратимся к черкесской диаспоре.
 
Мысль не совсем понятная, поскольку за рубежом есть абхазо-абазинская диаспора, интересами которой озабочено, и это справедливо, сама Абхазия вместе с Международной Ассоциацией абхазо-абазинского народа. Тогда какое отношение к этому имеет черкесская диаспора? Если черкесская диаспора является частью ЧЕРКЕССКОГО МИРА, то, оказывается, Абхазия должна представлять ЧЕРКЕССКИЙ МИР ЧЕРКЕССКОМУ МИРУ. А что должны делать черкесские республики – Адыгея, Кабарда, Черкесия, Международная Черкесская Ассоциация, организации Адыгэ Хасэ в Иордании, Сирии, Израиле, США, Германии, Австралии и других стран? Худо-бедно, но они все представляют Черкесский мир, в том числе и черкесскую диаспору. Но по Джендубаеву, оказывается, что должны явиться Абхазия и абхазо-абазины и заявить: ребята, подвиньтесь, здесь нам Джендубаевым уготована миссия представлять всех вас, поскольку мы это сделаем более ДОСТОЙНО, чем вы все вместе взятые.
 
Можно такой пример привести. Попробовала бы Англия (англичане являются таким же германским народом, как и немцы, и их родство лежит прямо на поверхности) заявить немцам, что отныне она будет представлять их интересы в мировом сообществе, было интересно посмотреть, что бы вышло из этого. Точно так же черкесы посчитали для себя наихудшим оскорблением, если бы у Абхазии обнаружились такие поползновения. 
 
Но Джендубаев считает, что Абхазия должна представлять Черкесский мир и в международном сообществе. Что же здесь под международным сообществом имеет в виду Джендубаев, два карликовых государства и Венесуэлу? Ну, если у абхазско-абазинской – Абазо-абазинского мира есть такие потребности, то какие могут возражения, пусть Абхазия представляет интересы своего мира где угодно. Но, насколько нам известно, у Черкесского мира нет интересов в этих государствах мира, поэтому нет необходимости представления его интересов кем бы то ни было, в том числе и Абхазией.
 
Что же касается, последней сентенции, что черкесам надо лелеять и холить Абхазию, чтобы превратить ее в светское, демократическое, процветающее в экономическом и социальном отношении государство, в царство межнационального и межрелигиозного согласия, то черкесы не хотят отнять эту благородную миссию у абхазо-абазинского народа и искренне желаем, без всякого ёрничания, успехов. А Джендубаеву взять абхазо-абазинский флаг в руки и возглавить этот поход. 
 
И последнее, о чем хочется напомнить Джендубаеву и что касается его неуклюжих попыток атаковать взаимосвязь АДЫГЭ-ЧЕРКЕС, то это слишком грустно, чтобы быть даже смешным.
 
НАЗВАНИЕ ЧЕРКЕС СЛОВНО КОЛЬЧУГА, ПЛОТНО ОБЛЕГАЮЩАЯ ТЕЛО АДЫГА, А НАЗВАНИЕ АДЫГЭ СЛОВНО ПАНЦИРЬ, В КОТОРЫЙ НАВЕК ЗАКОВАНО ТЕЛО ЧЕРКЕСА, ИХ НЕ УДАСТСЯ ОТДЕЛИТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА.
 
Это не удастся никому, какие бы усилия кто бы не предпринимал. На наших глазах предпринимаются попытки разрушить эту цитадель ЧЕРКЕС-АДЫГЭ.
 
Это бесполезно, эти люди так и не поняли, что, чтобы БЫТЬ АДЫГОМ НАДО БЫТЬ ЧЕРКЕСОМ, А ЧТОБЫ БЫТЬ ЧЕРКЕСОМ НАДО БЫТЬ АДЫГОМ.
 
Другого просто не дано.

Bu haber toplam 4079 defa okundu.


WOTEY

Nur içinde yat Abreg Almir.

Nerede böyle bilgisiyle meydan okuyan bilginler? Çoğunlukla ezik kediler gibi onun bunun peşinde gezen, kimin ağzından ne düşse doğru sayan insana rastlıyorum. Vah halimize!

23 Mart 2019 Cumartesi Saat 19:52
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net