Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çerkeslerin Kendilerini İsimlendirme Konusu
12 Nisan 2019 Cuma Saat 21:54
Dr. Madina Hakuşeyeva, 26 Şubat 2019
 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2019 yılını Uluslararası Yerli Diller Yılı ilan etti. Bizde bu makalede, Çerkeslerin etnik ve dilsel problemlerini çözmeye çalıştık. 
 
Çerkes halkı ile ilgili etnik terminoloji, Rusya Federasyonu'nda Sovyet döneminin ilk dönemlerinde aceleyle onaylanmış bir termine dayanıyor. Kabardey’ler, Karaçay-Çerkesyalı Çerkesler ve Adıgeyli’ler üç ayrı "yeni halk" olarak tanındı ve o dönemden beri Sovyet etnik köken sisteminde Çerkesler tek bir millet olarak tanınmıyor.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Dr. Madina Hakuşeyeva, Dilbilimci
 
Modern Çerkes Etnoloji Örnekleri:
 
Örneğin, Çerkesler, Adıgeyliler ve Kabardeyliler wikipedia’da şu şekilde geçmektedir. (tabi ki bu konuda wikipedia bilimsel kaynaklarına baktık):
 
"Çerkesler- Rusya Federasyonu'nda yaşayan bir halk, Karaçay-Çerkesya'da, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinde, Adıgey, Kabardey-Balkarya ve diğer bölgelerde yaşayan halk topluluğu."
 
“Adıgeyliler (Adıge: Batı Adıge) Kuzey Kafkas ailesinin bir parçası olan Abhaz-Adıge grubunun Çerkes kökenli halkı. Krasnodar Bölgesi'nin güneyinde, Türkiye’de, Ortadoğu’nun birçok yerinde ve ABD’de dağınık halde yaşayan Çerkes topluluğu. ”
 
“Kabardeyliler (Kabardey-Çerkes: Adıge), Rusya Federasyonu ve Orta Doğu'da, Rusya Federasyonu'nda, çoğunlukla Kabardey-Balkar cumhuriyetinde, ayrıca Krasnodar ve Stavropol Bölgelerinde, Karaçay-Çerkesya’da, Adıgey ve Kuzey Osetya'da yaşayan halk topluluğu.”
 
Bu tanımlamalardan anlıyoruz ki Çerkesler, Adıgeyliler ve Kabardeyliler aynı ortak millet olarak kabul edilmeli fakat bu halklar Rusya Federasyonu’nda üç ayrı halk olarak gözüküyor.
 
Bu toprak parçalarında yaşayan halklar; Kabardeyler, Çerkesler (Karaçay-Çerkesya Adıgeleri), Adıgeyliler, Abazinler Rusya Federasyonu’na ait 2002-2010 yılları arasındaki demografik yapı grafiğinde şu şekilde gözükmektedir.
 
Kabardey- Balkar Cumhuriyeti vatandaşlarının yıllara göre etnik dağılımı
 
Etnik köken       2002 yılı                  2010 yılı
 
Kabardeyliler 498,702 (55,% 32)     490,453 (% 57,03)
 
Çerkesler       725 (% 0,08)              2.475 (% 0,29)
 
Adıgeyliler      584 (% 0,06)             524 (% 0,06)
 
Abazinler        514 (% 0,06)             418 (% 0,05)
 
 
Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti vatandaşlarının yıllara göre etnik dağılımı:
 
Etnik köken    2002 yılı               2010 yılı
 
Çerkesler      49 591 (11,3%)     56 466 (11,9%)
 
Abazinler      32 475 (7,4%)       36 919 (7,8%)
 
 
Adıgey Cumhuriyeti vatandaşlarının yıllara göre etnik dağılımı:
 
Etnik köken   2002 yılı               2010 yılı
 
Adıgeyliler 108 115 (24,18%)   107 048 (24,33%)
 
Çerkesler 642 (0,14)                 2. 651 (0,60%)
 
Kabardeyliler 309 (0,07%)        519 (0, 12%)
 
Yukarıda sunulan tablolarda, yalnızca Çerkes etnik grupları yansıtılmaktadır, ancak nüfus sayımıyla ilgili daha farklı tablolara baktığımızda Çerkeslerin diğer etnik gruplarla beraber sayıldığını göreceksiniz bunlar; Udmurtlar, Başkurtlar, İnguşlar, Çingeneler, Koreliler, Almanlar, Ermeniler, Ruslar v.b. halklar…
 
Günümüzde Çerkeslerle ilgili kullanılan başka etnik isimlerde var. Mesela: Şapsığlar (Adıge: Şapsığ), Adigeylilerin alt grubu olarak tanımlanan başka bir topluluk; Abazinler (Abazin: Abaza). Abhaz-Adıge halkları grubuna ait Kafkasya'nın otokton halklarından biri; Abzakhlar (Adıge:, Abdzakh) bunlar çoğunlukla Hakurinehabl köyünde (Adıgey Cumhuriyeti’nin Şovgenovski bölgesinde) yaşayan etnik bir boydur.
 
Diğer bir Adıgeyli grubu; Natuhaylar (Adıge: Natkuac, Natukhay), günümüz Adıgey halkının bir parçası olan Besleneyler (Adıge: Besleney) Adıgey halkının bir parçası olan Adıgey (Çerkes) boyu; Mehoşlar var ve bunlar Adıgeylilerin bir alt kümesidir.
 
Bunlardan daha küçük etnik boylarda var. Yegerukaylar (Yecerıkuay) Adıgeylilerin bir alt kümesindendir. Gördüğünüz gibi, temsil edilen tüm Çerkes boylarının yerel etnik isimleri var. Bu tabloya bir bütün olarak baktığımızda ortaya karışıklıktan başka bir şey çıkmıyor. Bu karmaşıklığı Çerkes tarihçileri nasıl çözebilir ve halklarını bu bölünmüşlükten nasıl kurtarabilirler?
 
Çerkesler - Tek Millet
 
Sovyetler Çerkes topluluğunu hâkimiyetleri altına almak için Çerkes boylarını kendi aralarında bölüp cumhuriyetler kurmaya başladı. Çerkeslerin tek millet değil de farklı etnik kökenler olduğu savı işte bu zamanda ortaya atıldı. Karadenize yakın Krasnodar bölgesinde yaşayan Batı Çerkesleri (1922'de kurulan Adıgey Cumhuriyeti sakinlerine) Şapsığlar, Abazinler, Abzakhlar, Mahoşlar, Yecerukaylar, Çemguylar, Janeler, Vubıhlar ve diğerlerine diğer bölgelerden farklı oldukları ve her bir topluluğun diğerinden ayrı olduğu iddia edildi. Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nin Çerkesleri çoğunlukla Kabardeyler ve Besleney’lerdir. Doğu Çerkeslerine ise ayrı bir ulus kimliği verilmek istendi. Çerkesler ulus olma şuuruna bu bölünme yüzünden vakıf olamadı.
 
Batı ve Doğu Çerkeslerinin etnik alt gruplarının ortaya çıkış nedenleri şunlardır:
 
- Halkı bölüp farklı bölgelere yerleştirmek;
 
- Boyların kendi arasında bölünmesi veya azınlık kalan boyun asimilasyona uğraması;
 
- Özel bir sosyal durum nedeniyle;
 
- Dini farklılıklar nedeniyle;
 
- Boyların kendi içindeki etnik davranıştaki farklılıklarının bir sonucu olarak.
 
Batı ve Doğu Çerkesleri için bu nedenler değişebilir fakat ulusal kimlik herkes için aynıdır. Bu topraklarda herkes kendini Adıge olarak adlandırır.(Sadece lehçeler farklıdır, Çerkes halkı ancak bu lehçe farklarına göre etnik gruplara sınıflandırılabilir)
 
Çerkeslerde ulusal kimlik bilinci Perestroyka'dan (Sovyetler Birliğinin 1980’lerde başlattıkları reform hareketi) sonra ortaya çıktı. 1997'de, Adıgey Cumhuriyeti'nin başkanı A. Carım, parlamentolar arası mecliste, Çerkes- Adıge topluluklarının tek bir toplum olarak tanımlanmasını ve birleştirilmesini önerdi.
 
Bu öneriyi uygulamak için, Kabardey-Balkarya Adıge Xase’sine başkanlık eden Valeri Hatajuko, tek bir yönetim altında toplanılmasıyla ilgili bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısının parlamentoya gelmesi için imza toplandı, imza sayısı 10.000 kişiye ulaşınca parlamentoda görüşülmesi kabul edildi, tasarı parlamentoda görüşüldü ve oylama sonucu reddedildi. Fakat bu durum son otuz yılda Çerkeslerin ulusal bilinci yakalamasını engelleyemedi.
 
Sovyetlerin oluşturduğu etnik köken sistemi tartışılmaya başlandı. Bunun sonucunda 2010 nüfus sayımında Kabardeylilerin bir kısmı Çerkes olarak kaydedildi. Böylece Kabardey-Balkarya Cumhuriyetindeki Çerkes nüfusu 2002’ye göre çarpıcı bir şekilde arttı: Kabardey-Balkarya Cumhuriyetinde 2002 sayımlarında 725 (% 0,08) olan sayı 2010 yılında 2. 475’e (% 0,29) Adıge Cumhuriyetinde ise 642'den (% 0.14) 2.651'e (% 0.60) yükseldi.
 
Çerkes etnik yapısını sınıflandırmanın sonuçları
 
Zaman geçtikçe, şu anda işleyen Çerkes etnolojisinin anlamsız karışıklığını tüm boyutuyla hissediyoruz, ortaya konan tanımlamalar Çerkes toplumu içinde kimlik aidiyeti noktasında kafa karışıklığına sebep oluyor. Bu karışıklık aynı zamanda uzun süredir devam eden bilimsel çalışmalarla daha da karmaşıklaştırılıyor. Örneğin: “Kabardey-Çerkes edebiyatı” olarak adlandırılan sözde bilimsel literatür ortaya “Kabardey-Çerkes dili” veya “Kabardey-Çerkes sözlüğü” gibi (sanki iki ayrı lisanmış gibi) anlamsız işler ortaya çıkartıyor. Mesela siz hiç “Mengrelo-Gürcü edebiyatı” diye bir şey duydunuz mu? Ya da "Svano-Gürcüce" sözlüğü hayal edebiliyor musunuz? ​​ya da "Digor-Osetçe" sözlüğünün yayımlanması olabilir mi?
 
Bugün, anadilleri koruma konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Adıgey veya Çerkes dili (Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti’nde Kabardeyler ve Besleneyler tarafından kullanılan lisan) gibi tanımlamalar varsa, bu karmaşıklığa bir çözüm üretmeliyiz. Aynı zamanda, Adıgey dili gibi yapay bir tanım maalesef literatüre (İber-Kafkas dil grubuna) girmiş durumda.
 
Kafkas dil grubunun alt kümesine Abhaz-Adıge diye eklediler, oysa bu Abhaz-Çerkes olmalıydı. Bu yanlışlıklar ve yapay tanımlamalar ortaya çıktıkça Çerkes halkı kendisini nasıl kimliklendirecektir? Sonra böyle bir durum karşısında filologlar nasıl davranmalı? Konuşulan dilleri sınıflandırdıkça Çerkes kimliği kendi bilincine nasıl varacak? Bunların hepsi gösteriyor ki yapay olarak kurgulanan etnik sınıflandırmalar yeniden sorgulanmalı.
 
Uluslararası konferanslarda tanınmış bilim adamları kendilerini onaylayan sözde bilimsel verilere dayanarak (!) şöyle diyor: “Abazin, Kabardeyli, Adıgeyli ve Çerkes halkları” ya da filologlar “Çerkes edebiyatı” yerine “Adıgey, Kabardey, Çerkes edebiyatı” veya “Adıge dili” yerine “Adıgey, Kabardey, Çerkes dili” diye belirtiyorlar. Kuzey Kafkas halkları arasında aynı kökene sahip etnik yapıları farklı adlarla tanımlamak moda oldu. “Kartvel, İmeretyalı, Mengrel, Acaralı, Gürcü edebiyatı” veya “Digor, İron, Kudar, Oset dili” gibi tanımlamalar ortaya çıkarsa artık şaşırmayacağız.
 
Sovyet döneminin üzerinden uzun bir zaman geçmesine bakmayın, bugün hala o dönemin rehineleri durumundayız. Çerkeslerin bir bütün olarak görülememesi, yaşam alanlarını yıkıcı biçimde etkilemektedir. Çerkes halkının kendi ulusal kültürü, dili, görgü kuralları, tarihi, edebiyatı, folklörü vardır ve bunlar bir bütündür. Bilimsel çalışmaların bu kültürü bir bütün olarak görmemesi ciddi bir problemdir.
 
Bu soruna değinen tarihçi Kuşkov Hüseyin Sagidoviç “tek bir Adıge milleti” adlı makalesinde şunları vurguluyor:
 
“Avrupalıların kendi içlerinde nasıl bir dilsel topluluğu varsa, ortak Çerkes kültürel öğelere sahip, sanatı, folklörü, gelenekleri, ritüelleri aynı olan toplumumuzun da ortak bir dili olmalıdır ve bunun adı da Çerkescedir.
 
Şapsığlar, Kabardeyler, Bjedığu’ların hepsi Çerkestir.”
 
Çerkes etnik yapısının sorunu yeni bir güçle ve genel nüfus sayımı beklentisiyle halen devam etmektedir.
 
Çerkes etnik kökeninin siyasi geçmişi
 
Bu saçma karışıklık neden devam etmektedir? Sovyet dönemi tarihçi ve yazarlarının bilmedikleri toponimlerle (Toponim: yer isimlerinin orjinlerini ve anlamlarını araştıran bilim dalı) yeni isimler icat etmesi cehalet mi yoksa keyfi bir uygulama mıydı? Adıgeyli, Kabardeyli, Çerkes isimleriyle "yeni küçük uluslar" ortaya çıkartmalarında maksat neydi? Bunlar halen cevabını bekleyen sorular. Bu karışıklık neticesinde “Kabardeyler” Çerkeslerden ayrı bir millete dönüştürüldü.
 
Muhtemelen, Çerkes halkının bölünmesi, Sovyet emperyalist politikasının bir eylemiydi: Çarlık Rusya rejimi, Kafkasya’da Çerkeslerin % 95'ini yok etti ve topraklarından sürdü, evlerinde sadece % 5'ini bıraktı. Ruslar Kafkasya’ya girmeden önce Çerkesler, Kafkasya'da tanınmış Kafkas kültürünün oluşumundan sorumlu, Kafkasya'nın kendine özgü imgesi ve ruhunu oluşturan büyük bir halktı. Neredeyse bütün bir ulusun fiziksel olarak ortadan kaldırılmasına ek olarak, yabancı gezginlerin bağımsız yazılı ifadelerine göre Kafkasya’da eşi benzeri olmayan antik çağ kültürüne de onarılamaz bir zarar verildi.
 
O döneme kadar, o topraklarda hiç görülmemiş tarihsel bir trajedi genç Sovyet ülkesinin resmi ideologları ve siyasi danışmanları (önceki çar rejiminin politikalarından da sorumlu) tarafından kamufle edilmeye çalışıldı.
 
Sovyet siyasal düzeni, kendi tarihçileri ve bilim adamlarıyla Kafkasya’nın kendi etnik yapısı ve habitatları hakkında net bir fikir sahibi olmadan, Çerkeslerin kitle bilincini asimile edip çarpık görüşlerini Çerkes toplumuna kabul ettirmeye çalıştı.
 
Çerkes halkının yaşadıklarının bir benzerini başka bir coğrafyada bulmak zordur: Çerkeslerin % 90'ı dünyanın birçok yerinde tarihi topraklarının dışında yaşar ve bu insanlar büyük bir Çerkes diasporasını oluşturur; Rusya sınırları içindeki tarihi anavatanlarında yaşayan %10 Çerkesde yapay sınırlarla dört ya da beş parçaya ayrılmış durumda.
 
Bu ayrılık koşullarında Çerkes topluluklar birbirlerine karşı hala ilgisiz halklar gibi duruyor ! Tabii ki, bütün bunları nesnel olarak ele aldığımızda karmaşık tarihsel bir trajedi ortaya çıkıyor. Bu trajediyi rehabilite etmek, ancak uzun bir süreç sonucunda olur.
 
Aynı görüş Kuşkov Hüseyin Sagidoviç tarafından da paylaşılmaktadır.
 
Ona göre, “ne ülkemizde ne de dünyanın başka bir yerinde, bir milletin aynı anda üç farklı etnik tanımla tanımlandığı ve bu nedenle üç bağımsız halkın varlığına ilişkin sonuç çıkarıldığı durumlar söz konusu değildir. Rus resmi literatüründeki ana etnik farklılaşma analizleri doğru değildir. Kendilerine Adıge diyen halk topluluğunun Kabardeyliler, Adıgeyliler ve Çerkesler diye farklı etnik yapılarmış gibi gösterilmesinin bilimsel bir yanı da yoktur. Bu nedenle, bir millet tek bir adla çağrılmalıdır. Aidiyeti aynı olan bir milleti farklı adlarla çağırmak açık bir paradokstur. ”
 
Çarlık Rusya'sı döneminde ortaya çıkan genel sömürgeci eğilime paralel olarak Çerkeslerin etnik yapısını birbirinden ayırmak, Rus şovenlerin asimilasyon politikalarının yöntemlerinden biridir. Çerkeslerin kendi yerel boylarını farklı halklar olarak tanımladıkları, hatta kendilerini tek bir millet olarak görmedikleri iddiası da bu şovenlerin boş iddialarından başka bir şey değildir.
 
Gerçek etnisite örnekleri ve yerel halkların varlıklarını koruması
 
Netlik sağlamak için, Çerkeslerle doğrudan etkileşime giren bazı Kafkas halklarının etnik kökenlerini kısaca gözden geçirelim. Oset halkı, Kuzey Osetya (Alania) - İronlar, Digorlar ve Güney Osetya - Kudarların temsilcileri tarafından oluşturulmuştur. Kuzey Osetya'nın Rusya'nın bir parçası olmasına ve Güney Osetya'nın yakın zamana kadar Gürcistan'ın bir parçası olmasına rağmen, hiç kimse İronları, Digorları ve Kudarları ayrı halk olarak adlandıramaz, hepsi Osettir. Kartlar (Kartveller), Svanlar, Zanlar, Mengrelo-Çanlar, Acaralılar ayrı uluslar değildir, hepsi ortak Gürcü adı altında birleşmişlerdir.
 
Aşkenaz Yahudileri (ortaçağ Alman Yahudilerinin soyundan gelirler, tarihsel olarak kuzey İtalya ve kuzey Fransa’da ortaya çıkmışlardır. Alman kökenli İbranice olan Yidiş dilini konuşurlar), Litvak'ler, Kuryeler, Oboterlanderler (Tarihten: Kenaanimler - Kiev Rusları), Romaniotlar (Yunanistan Yahudileri) gibi çok sayıda etnik Yahudi grubu bulunmaktadır. Sefaradlar (İspanyol ve Portekiz Yahudilerinin torunları), Hutsiler (Hollanda ve İngiltere Yahudileri), Kırımçak ve Karay Yahudileri (Kırım'dan), vb. Bunlara ve diğer sayısız etnik gruba aynı ulus adı verildi ve halkın birliğini simgeleyen tek bir etnik adla tanımlandı ki Yahudiler binlerce yıllık vatansız bir halktı.
 
Kuzey Rusların en büyük etnik grubu Pomors'tur. Bunların arasında küçük gruplar, Ust-Tsilma ve Pustozerler vardır. Kuzeydeki tarihi ve kültürel bölgede yaşayan Sitskari, Puşkari ve Tudovlian’lar var. Fakat kuzeydeki gruplar Rus halkının sadece bir parçası, Rusça konuşurlar ve Rusça yazarlar. Transbaykal'da, Buryat topraklarına sahip olan Rus mestislerine Karimler deniyordu. (hepsi Rusça yazar) Aşağıdaki etnik gruplar güneydekilerin tarihinden ve kültürel öğelerinden ayırt edilebilir: Polekhler bölgesi; Goryung, Sayan, Sevruklular. Kursk bölgesi; Tsukanslar. Tambov bölgesi; Meşeriler var. Bunların hepsi yerel Finno-Ugrik halklarının asimilasyonu sırasında oluşturulan ağ örgüsüdür.
 
Vladimir ve Ryazan bölgeleri arasındaki sınırı oluşturur. (Leningrad bölgesindeki Slavların gen tipinin bulanık olmasının bir sebebi de Rusların yaklaşık olarak % 85-95 oranında Finno-Ugric kökenli olmalarıdır) Ruslar 16. yüzyılda Korkunç İvan önderliğinde Rus halkının birleşmesi ve dışarıya karşı korunması için Moskova merkezli devletleşme sürecini başlattılar.
 
Sovyet Etnik Köken Sistemini Yok Etmeliyiz
 
Sonuç olarak, Çerkes halkının kimlik bütünlüğünü, kültürel entegrasyonunu, bilimsel ve genel gelişimini önleyen eski Sovyet etnik sistemini değiştirme ihtiyacı ile karşı karşıyayız.
 
Bu arada, uzun zamandır ilk kez doğru bir sınıflandırma ortaya çıktı: Çerkesler etnik olarak Adıge’dir. Adıge Çerkeslerin öz-ismidir (endo-etnonim). Çerkesler (yaşam alanlarına göre) Doğu ve Batı olmak üzere iki bölgeye ayrılmaktadır. Doğu Çerkesleri Kabardeyler ve Besleneylerdir.(Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti ve Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti sakinleri) Krasnodar Bölgesi'nde yaşayan etnik grupları ise Karadeniz Çerkesleridir: Bjeduğlar, Şapsığlar, Abazinler, Abzakhlar, Natuhaylar, Çemguylar, Hatukaylar, Janeler, Vubıhlar ve diğerleri.
 
Çerkesler dış dünyada çok uzun zamandır bilinmektedir, Çerkes diasporası Dünya’nın birçok yerine dağılmış durumdadır ve kendilerini ortak bir etnik yapı olarak resmileştirmeye çalışmaktalar. Bu nedenle, Her bir Çerkes tarihte kendisini etnik boyuna göre isimlendirmiş olabilir ama bugün yapması gereken, her birinin Çerkes erkeği ve Çerkes kadını olduğunu belirtmesidir.
 
Çok sayıda yerel etnik grupların huzur içinde bir arada yaşayabilmesi o toplumun gelişmişlik seviyesini gösterir, bu gelişmişlik seviyesinin ivmesi Kafkasya’da Rus-Kafkas savaşından sonra aşağıya doğru düştü. Bu süreçten en yaralı çıkanlar ise Çerkesler oldu. Sürgün sonrası trajik bir sürecin içine girdiler.
 
Bununla birlikte, yaşanan devrimden sonra Çerkesler kitlesel olarak bir bilinç yakaladılar. İnsanlar zamanla küçük etnik gruplardan bir toplum olma sürecine heyecanla iştirak ettiler.
 
Çerkes topluluğu ortak bir gelecek kurma duygusu içerisinde kültürel görevlerinin, varoluşsal amaçlarının ve tarihsel rollerinin farkında. Adıge topluluğunun etnik yapıları ve lehçeleri aynı kalacak fakat onlar artık ortak bir ulusa geçiş içerisindeler. Bu gelişimi değerli bir taşa benzetebiliriz. Her sub-etnik grup mevcut varlıklarıyla küçük değerli bir taş gibidir ve o değerli taşlar bir araya geldiği zaman ortaya paha biçilemez bir elmas ortaya çıkar. Çerkes boyları ne kadar çok birleşirse o değerli taş o kadar değerlenir.
 
Mesela; her Çerkesin alt etnik kimliği resmi olarak kaydedilip tescil edilebilir. Çerkes kimliğimizi Doğu veya Batı etnik gruplarından birini de içine alacak şekilde düzenleyebiliriz: Kardanov Muhammed Hazrailoviç: Çerkes (Kabardey), Şogenova Aida Musaevna: Çerkes (Kabardey) Veya: Ozov Anzor Hazretoviç: Çerkes (Besleney), Bolotokov Musarbi Hasanoviç: Çerkes (Çemguy), Khutova Fatima Belyalovna: Çerkes (Abazin), vb.
 
Dış dünyada yaygın olarak kullanılan ve Dünya’nın bizi isimlendirdiği (ekzoetnonim) “Çerkes” ismi etrafında resmi olarak birleşmeyi öneriyoruz.
 
Egzoetnonim (Bir halka dışarıdan verilen isim) ilişkilerine örnekler
 
Halkların dışarıdan aldıkları isimler konusunda size bazı örnekler vereceğim. Mesela; Abhazın öz ismi Apsua’dır. Avar - Marulal; Karaçay ve Balkarlar – Taulu. Gürcüler kendilerine Kartvel, ülkelerini Sakartvelo diye adlandırırlar. Ermeniler kendilerini Hay diye adlandırırlar. Çeçenler ise Nohçi.
 
Rus, Rusya kelimeleri de bir egzoetnonimdir. Normanların Doğu Slavların kökenine dair bilimsel teorisine göre Rus terimi Vareglere aittir (eski İskandinav ırkından) ve 1110-1118 yılları arasında yazılmış olan “Geçmiş yılların hikayesi” eserinde şöyle geçer: “Varegler düşmanlarına haraç vermedi bu yüzden topraklarından kovuldular, düşmanlarına güç yettiremeyince şöyle dediler: “Çıkalım bu topraklardan ve gidelim kendimize güzel bir toprak parçası ve bizi adaletle yönetecek bir prens bulalım”. Ve Vikingler denizaşırı olarak Rusya'ya gittiler. Vikinglerin bazıları kendilerini nasıl İsveçli olarak adlandırıyorsa bu Vikingler de kendilerini Rus olarak adlandırdı. Aynı şekilde Normanlar kendilerini İngiliz ve diğerleri de kendilerini Gotlar olarak adlandırdı.
 
Basklar - Euskaldunak (Baskçası), İsveçliler - Svenskar, İskoçlar - Scott, Danimarkalılar - Danskera, Taylandlılar- Tay (Taycası), Japonlar - Nipon, Yahudiler - Yahuda, Yid, Ayid, Aleutlar-Anangan, Çingeneler - Rom-Roman; Yunanlılar - Hellen, Macarlar - Magyar, vs. diye kendilerini isimlendiriyorlar.
 
Çeviri: Tlepşuko Ömer Çakırer
 
Cherkessia.net, 12 Nisan 2019
 
***
 
ХАКУАШЕВА Мадина: К проблеме черкесских этнонимов.
 
2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов.
 
 
В статье актуализируется важная проблема, без решения которой сохранение черкесских диалектов кажется неразрешимой задачей. 
 
Этнонимическая номенклатура в отношении черкесского народа была санкционирована в РФ на заре советской власти: наряду с кабардинцами появились черкесы КЧР, адыгейцы, которые стали называться тремя отдельными «новыми народами». С тех пор советская система этнонимов так и существует, при этом нет официального обозначения черкесов как единого народа.
 
Примеры современных черкесских этнонимов
 
Вот как в настоящее время определяют черкесов, адыгейцев, кабардинцев, например, в наиболее доступном источнике – Википедии (которая опирается как правило на авторитетные научные первоисточники):
 
«Черкесы — народ в Российской Федерации, проживающий в Карачаево-Черкесии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Кабардино-Балкарии и других регионах».
 
«Адыгейцы (адыг. адыгэ, кIахэ) — народ адыгской ветви абхазо-адыгской группы северокавказской семьи, часть адыгов. Проживает в Адыгее, юге Краснодарского края, а также в Турции и других странах Ближнего Востока, США».
 
«Кабарди́нцы (кабард.-черкес. адыгэ) — народ в Российской Федерации и на Ближнем Востоке, в РФ в основном проживает в Кабардино-Балкарии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Северной Осетии».
 
Характерно, что адыгейцы, которые наряду с черкесами и кабардинцами рассматриваются как народ, одновременно определяется как часть адыгов.
 
Подобное разделение единого черкесского народа можно наглядно продемонстрировать и на примере переписи населения КБР, КЧР, РА за 2002 и 2010 годы, где кабардинцы, «черкесы» (адыгэ из КЧР), адыгейцы, абазины тоже фигурируют как отдельные народы:
 
 
По КБР:
 
национальность             численность за 2002          численность за 2010
 
кабардинцы                          498 702 (55, 32%)                    490 453 (57,03%)
 
черкесы                                725 (0,08%)                             2 475 (0,29%)
 
адыгейцы                              584 (0,06%)                              524 (0,06%)
 
абазины                                 514 (0,06%)                             418 (0,05%)
 
 
По КЧР
 
национальность             численность за 2002        численность за 2010
 
 черкесы                                 49 591 (11,3%)                     56 466 (11,9%)
 
 абазины                                 32 475 (7,4%)                      36 919 (7,8%)
 
 
По РА
 
национальность               численность за 2002         численность за 2010
 
адыгейцы                                  108 115 (24,18%)                107 048 (24,33%)
 
черкесы                                    642   (0,14)                          2 651  (0,60%)
 
кабардинцы                              309 (0,07%)                         519 (0, 12%)
 
 
В представленных таблицах отражены только черкесские этногруппы, но в сводных таблицах переписи можно заметить, что части единого черкесского этноса фигурируют как народы наряду с удмуртами, курдами, ингушами, цыганами, корейцами, немцами, армянами, русскими и другими.
 
Вот еще некоторые современные определения: шапсу́ги (самоназвание: адыгэ, шапсыгъ) — определяется как субэтнос адыгов; абази́ны (абаз. Аба́за) — один из автохтонных народов Кавказа, принадлежащий к группе абхазо-адыгских народов; абадзехи (самоназвание: адыгэ, абдзах) — этнографическая группа адыгейцев, в основном проживающая в ауле Хакуринохабль (Шовгеновского района Адыгеи); натуха́йцы (самоназвание — адыгэ, нэткъуадж, нэтыхъуай) — адыгское (черкесское) племя, вошедшее в состав современных адыгейцев; бесленеевцы (самоназвание: адыгэ, беслъэней) — адыгское (черкесское) племя, вошедшее в состав современных адыгейцев; махошевцы — субъэтнос адыгейцев.  По одной версии, егерукаевцы (самоназвание — Еджэрыкъуай) — субэтнос адыгейцев, по другой - егерукаевцы (самоназвание —адыгэ) — один из адыгских (черкесских) субэтносов.
 
Как видим, все представленные локальные этнографические группы черкесов названы соответственно: субэтносом адыгов, автохтонным народом Кавказа, этнографической группой адыгейцев, адыгским (черкесским) племенем, субъэтносом адыгейцев, егарукаевцы названы по одной версии субэтносом адыгейцев, по другой - одним из черкесских субэтносов.  Интересно, какое представление можно сложить о черкесском народе  в этой путанице определений и кому хватит терпения распутывать  клубок стихийной или намеренной дезинформации, если попытаться понять эту картину в целом? Как в этой ситуации действовать историкам?
 
Черкесы — единый народ
 
Эта ситуация привела к тотальной мистификации огромного числа окружающих. Адыгейцы (жители Республики Адыгея, основанной в 1922 году) – советское обозначение западных черкесов, проживающих в Причерноморье Краснодарского края: бжедугов, шапсугов, абадзехов, натухаевцев, темиргоевцев, хатукайцев, махошевцев, жане, ныне исчезнувших убыхов и др. Этноним черкесы официально закрепили в отношении адыгэ, проживающих в КЧР (образована в 1922, в 1992 году преобразована в республику). Однако «черкесы» Карачаево-Черкесии – это преимущественно те же кабардинцы и бесленеевцы. Но черкесы — экзоэтноним всего народа, поэтому он должен быть отнесен в той же степени к кабардинцам, бесленеевцам (то есть восточным черкесам), как и к западным черкесам (в советские времена названных адыгейцами).
 
Между тем западные и восточные черкесы даже не подходят под определение субэтносы. Приведем причины возникновения субэтнических групп:
 
- как следствие территориального отделения части народа;
 
- из предшествовавшего племенного деления или незавершенности ассимиляции;
 
- вследствие особого социального положения;
 
- из-за религиозных отличий;
 
- как следствие различий в этническом поведении.
 
Ни одна из этих причин не характерна для западных и восточных  черкесов, зато ключевой критерий — национальная самоидентификация –  для всех едина: самоназвание всех без исключения – адыгэ. (У них несколько разнятся лишь диалекты, поэтому их с большой долей условности можно обозначить как локальные этнографические группы черкесского народа).
 
Рост национального самосознания отчетливо обозначился после перестройки. В 1997 году глава АР А. Джаримов на межпарламентской ассамблее внес предложение принять и закрепить исконный единый экзоэтноним черкесы. Для реализации этого предложения В. Хатажуков, возглавлявший  на тот период "Адыгэ Хасэ" КБР, явился инициатором разработки законопроекта о переходе к единому экзоэтнониму. В результате за ее принятие подписалось 10 тыс. человек, однако на уровне парламента закон так и не был принят. Позитивная трансформация общественного сознания последних двух-трех десятилетий привела к переосмыслению прежней советской системы этнонимов, поэтому часть кабардинцев по переписи 2010 года записалась черкесами, что резко увеличило их количество в КБР по сравнению с 2002 годом: 725 (0,08%) и 2 475 (0,29%) соответственно, в Адыгее - 642 (0,14%) и  2 651  (0,60%) соответственно. Это можно заметить по представленной таблице (выделено жирным шрифтом).
 
Некоторые результаты деструктивного воздействия современных черкесских этнонимов
 
Со временем мы все больше осознаем всю меру деструктивного воздействия ныне функционирующих черкесских этнонимов, вызывающих сплошные недоразумения и путаницу на всех уровнях – от бытового до научного. В результате затянувшейся вовлеченности в эту неразбериху мы сталкиваемся с абсурдной ситуацией в научных наименованиях и исследованиях: например, название научных секторов, которые называются «сектор кабардино-черкесской литературы», «...кабардино-черкесского языка», или большой словарь, который назван «…кабардино-черкесским». Для сравнения: можно, например, представить существование сектора «менгрело-грузинской литературы» или языка? Или выпуск «свано-грузинского» или «дигорско-осетинского» словаря? Это ровно одно и то же.
 
Ныне перед нами остро стоит проблема сохранения родных языков. О каком серьезном решении этой сложной задачи может идти речь, если существуют такие дефиниции, как адыгейский язык или черкесский язык (имеется ввиду употребляемый кабардинцами и бесленеевцами в КЧР). При этом абсолютно искусственная конструкция, такая как адыгейский язык по определению «относится к кавказским (иберийско-кавказским) языкам (абхазско-адыгейская группа)» (данные из Википедии). Определение  абхазо-адыгская, точнее, абхазо-черкесская замещено на ошибочное абхазо-адыгейская. Подобных некорректных «оговорок» такое внушительное количество, что для несведущего человека окончательно запутывает представление о черкесах и навсегда уводит от реальности. Как должны действовать мы, филологи, какую языковую классификацию предлагать? Совершенно очевидно, что решение этой проблемы немыслимо без утверждения верной,  простой и ясной системы этнонимов, ее закрепления в народном сознании, официального признания старой этнонимической версии.
 
На международных конференциях известные ученые говорят: «абазинский, кабардинский, адыгейский и черкесский народы» (!) Исходя из утвердившего себя принципа, ученые-филологи пишут «адыгейская, кабардинская, черкесская литературы» или «адыгейский, кабардинский, черкесский языки» вместо «черкесская  литература» и «черкесский язык».  Прибегая к аналогичному сочетанию этнонимов в среде северокавказских народов (уже не касаясь других), можно с тем же успехом сказать: «картвельская, имеретинская, менгрельская, аджарская, грузинская литературы», или «дигорский, иронский, кударский, осетинский языки» и т.д. 
 
Ныне эта ситуация ни у кого не вызывает удивления, воспринимается как данность, как современная «норма» – сказывается сила долгой привычки. Однако она дорого обходится самим черкесам: на уровне общего и индивидуального сознания как для них самих, так и для всех россиян  нет такого единого понятия как черкесы. Несколько иная картина — в отношении мирового сообщества, где представители черкесской диаспоры отражены в массовом сознании в общем адекватно.
 
Несмотря на солидный временной промежуток, отделяющий нас от советской эпохи, на сегодняшний день совершенно очевидно, что мы все еще остаемся ее заложниками. Отсутствие представления о черкесах как целом едином народе деструктивно влияет на все сферы их жизни. Тесная нерасторжимая связь черкесского народа с собственной единой национальной культурой, языком, этикетом, историей, литературой, фольклором исключает возможность рассматривать художественные произведения, историографию, какую бы то ни было научную концепцию, научную работу вне общенационального  контекста.
 
Подобные принципы подчеркивает кандидат исторических наук Х. Кушхов в статье «Адыги — едины...»: «Общеадыгская этническая специфика проявляется в народном искусстве и фольклоре, традициях и обычаях, обрядах и этикете, поселениях, жилище, пище и т. д. ....Адыги обладают и определенной языковой общностью. Любой адыг, будь то в Шапсугии, Бжедугии или Кабарде, язык свой называет — адыгабзэ».
 
Проблема черкесских этнонимов актуализируется с новой силой и в преддверии общей переписи.
 
Политическая подоплека черкесских этнонимов
 
Почему же именно в отношении черкесов произошла такая нелепая путаница, которая продолжается по сей день? Было ли это невежественным произволом советских авторов-функционеров, которые придумали в качестве новых названий созвучные топонимы: Адыгея, Черкесск, но они же одновременно послужили для обозначения «новых малых народов»: адыгейцев, черкесов? Старый этноним «кабардинцы» был оставлен, но и кабардинцы из восточной этногруппы тоже превратились в «отдельный народ». 
 
Вероятно, подобное разделение единого народа было еще одним актом общей имперской политики: царский российский режим погубил и развеял 95 % черкесов по всему миру, оставив на родине лишь 5%, СССР перекроил карту, навязав разъединяющие этнонимы, которыми стали пользоваться все, включая самих адыгэ. Этот контекст не лишен логики: ведь черкесы до Русско-Кавказской войны были самым большим, влиятельным и структурообразующим народом на Кавказе, ответственным за формирование и становление широко известной кавказской культуры, рафинированного этикета, уникального образа и духа самого Кавказа.  Кроме физической ликвидации почти целого народа был нанесен непоправимый ущерб древней культуре, которая по множественным независимым письменным свидетельствам иностранных путешественников не имела аналогов. Возможно, чтобы не объяснять факт беспрецедентно трагического исторического факта, официальные идеологи и политтехнологи молодой страны Советов (несущие ответственность за политику предшествующего царского режима) на долгие годы намеренно закамуфлировали его нелепыми этнонимами. В частности, стали исходить не из этнического, а из топографического принципа (Адыгея — адыгейцы, Черкесск – черкесы).
 
Таким образом, советский политический заказ был реализован советской историографией, а советская историческая наука в свою очередь сформировала на редкость искаженное представление о черкесах в массовом сознании без какого бы то ни было ясного представления об их этногенезе и месте обитания.
 
Трудно найти аналог современной ситуации с черкесским народом: 90% проживает за пределами исторической родины во всех странах мира, составляя огромную черкесскую диаспору; 10 % российских черкесов, проживающих на исторической родине, разъединены на территории четырех-пяти субъектов. В условиях этой тотальной разъединенности черкесские субэтносы еще фигурируют как несвязанные друг с другом народы! Разумеется, все это усугубляет драматизм объективно сложной ситуации. Подобные аналоги  трудно найти в мировой практике, в том числе по степени трудностей процесса реабилитации.
 
Это же мнение разделяет Х. Кушхов. По его представлению, «ни в нашей стране, ни где-либо в мире нет случаев, когда единое самоназвание этноса на другом языке одновременно обозначалось тремя различными этническими дефинициями и тем самым делался вывод о существовании трех самостоятельных народов... Анализ основных этнодифференцирующих признаков, принятых в науке, убедительно доказывает, что общность людей, именующих себя адыгэ, а в официальной литературе на русском языке определяемых кабардинцами, адыгейцами и черкесами, представляет собой единый этнический организм, то есть является одним народом. Следовательно, один народ должен именоваться и единым именем. На деле же этого нет. Парадоксальность и уникальность подобной ситуации очевидна».
 
Беспрецедентность черкесской трагедии не раз подчеркивалась академиком С.А. Арутюновым.
 
В русле обще-колонизаторской тенденции, возникшей во времена царской России, разъединяющие этнонимы черкесов – еще одно свидетельство того, что мы имеем дело с одним из методов ассимиляционно-имперской политики.
 
Эту установку косвенно подтверждают статьи российских национал-шовинистов, в которых они определяют локальные этногруппы черкесов как разные народы, подчеркивая в качестве доказательства, что они (черкесы) сами не считают себя единым народом.
 
Примеры верных этнонимов и их значение в сохранении народов
 
Сделаем для наглядности краткий обзор этнонимов некоторых кавказских народов, которые непосредственно взаимодействуют с адыгами. Осетинский народ образуют представители Северной Осетии (Алании) – иронцы, дигорцы и Южной Осетии – кударцы. Несмотря на то, что Северная Осетия входит в состав России, а Южная Осетия до недавнего времени входила в состав Грузии, никто не называет иронцев, дигорцев и кударцев отдельными народами, все они – осетины. Аккинцы, кистинцы, чеберлоевцы, нашха – чеченцы. Картов (картвелов), сванов, занов, менгрело-чанов, аджарцев не называют отдельными народами, все они объединены под общим названием грузины.  
 
Существует большое количество этнических групп евреев, таких как  ашкеназы (потомки евреев средневековой Германии, северной Италии и северной Франции, исторически носители идиша), литваки, курляндцы, оберландеры, (из истории: кенаанимы - жители Киевской Руси), романиоты (евреи Греции), сефарды (потомки испанских и португальских евреев), хутсы (потомки из Нидерландов и Англии), крымчаки и караимы (из Крыма) и т.д.  Если бы эти и другие многочисленные этнические группы были названы отдельными народами и не были бы обозначены единым этнонимом, символизирующим народное единство, еврейский народ в результате тысячелетней истории существования без родины не сохранил бы себя.  
 
Самая большая этническая группа северных русских — поморы. Среди них выделялись более мелкие группы — усть-цилемы и пустозеры. В северной историко-культурной зоне проживают сицкари, пушкари и тудовляне. Но северные группы – лишь часть русского народа, они называются и пишутся русскими. В Забайкалье карымами называли метисов русских с бурятами (все они пишутся русскими). В южной историко-культурной зоне можно выделить следующие этнографические группы: полехи - жители Калужско-Брянского полесья; горюны, саяны, севрюки - Курская область; цуканы - Тамбовская область; мещёры, которые сформировались при ассимиляции местных финно-угров - граница Владимирской и Рязанской,  областей. (Характерно, что славянский генотип оказался почти полностью размыт в ленинградской области, у этнических «русских» он примерно на 85-95% он оказался финно-угорским). Централизация московского государства, осуществленная Иваном Грозным еще в 16 веке, была признана одной из важнейших гос. реформ в истории Руси, ведь объединение русского народа явилось ключевой мерой для его сохранения и развития.
 
Восстановить старую систему этнонимов
 
Таким образом, мы стоим перед необходимостью изменить прежнюю  антинаучную систему советских этнонимов, которая препятствует адекватной самоидентификации, культурной интеграции, научному и общему развитию черкесского народа. Между тем, уже давно существует правильная классификация: черкесы – экзоэтноним, адыгэ – самоназвание (эндоэтноним) черкесов. Черкесы делятся (по месту обитания) на восточных и западных. К восточным относятся кабардинцы и бесленеевцы (жители КБР, КЧР), к западным – этногруппы, проживающие в Краснодарском крае, так называемые причерноморские черкесы: бжедуги, шапсуги, абазины, абадзехи, натухаевцы, темиргоевцы, хатукайцы, жанеевцы и другие.  Экзоэтноним черкесы очень давно известен в мире, широко известна черкесская диаспора, поэтому его остается лишь официально закрепить как единый общий этноним.  Таким образом, каждый мужчина, независимо от субэтнической принадлежности, должен как встарь называться черкес, женщина – черкешенка.
 
Большое количество локальных этнических групп свидетельствует о хорошем уровне развития любого этноса, народа. Это, в том числе, касается черкесов, у которых всегда было большое число этногрупп, значительно сократившееся после Русско-Кавказской войны: единый народ был расколот и под влиянием объективных трагических обстоятельств регрессирован в этнос.
 
Однако в результате динамичных процессов эволюции массового сознания, внутренней трансформации в настоящее время черкесы приблизились к одному из самых захватывающих моментов — переходу от этнической общности к народной, то есть от этноса к народу. Об этом свидетельствует гораздо более глубокое понимание и осознание своей культурной миссии, экзистенциального предназначения и исторической роли, ощущение единого будущего. Несмотря на появление общего объединяющего этнонима черкесы, этнические группы и диалекты останутся прежними. Более того, при переходе от этнического к народному сознанию локальные этнические группы получают дополнительный импульс к развитию, исходя из более прогрессивного и полного представления о своей самобытной роли; ведь этногруппы каждого народа напоминают грани ценного камня: чем больше их, тем он дороже.
 
Соответственно, субэтническая идентичность каждого представителя  будет находить отражение в официальном реестре. На вопрос о национальности отвечаем: черкес (черкешенка), при необходимости  дополняем: из восточных черкесов или западных черкесов. Например, Карданов Мухамед Хазраилович: черкес (кабардинец), Шогенова Аида Мусаевна: черкешенка (кабардинка). Или: Озов Анзор Хазретович: черкес (бесленеевец), Болотоков Мусарби Хасанович: черкес (темиргоевец), Хутова Фатима Беляловна: черкешенка (абазинка) и т. д.
 
Закрепить как официальный экзоэтноним «черкесы» мы предлагаем, исходя из широко распространенной мировой практики, согласно которой экзоэтноним присваивается народу извне.
 
Примеры соотношений  экзо-эндоэтнонимов
 
Вот лишь немногие из множества примеров соотношений экзо-эндоэтнонимов: самоназвание абхазов — апсуа; аварцев — аварал; карачаевцев, балкарцев — таулу; грузины называют себя картвели, свою страну — Сокартвело. Самоназвание армян — хай, чеченцев — нохчий.
 
Русь, русские — тоже экзоэтноним. Любопытно, что убедительной научной теорией происхождения восточных славян является норманская; согласно этой концепции, термин русы – варяжский  (то есть древне-скандинавский) и опирается на «Повесть временных лет», написанной с 1110 по 1118 год. В ней сказано: «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть.., и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти».
 
Баски — эускалдунак (в переводе  «владеющие баскским»), шведы — свенскар, шотландцы — скоттс, датчане — данскере, тайцы — тхай, японцы — ниходзин, евреи — йегудим, йид, айид, алеуты — ананган, цыгане — ромы, ромалы; греки — эллины, венгры — мадьяры и т. д. 

 


Bu haber toplam 5539 defa okundu.


Mustafa ATİLA

Badze'den başka Abaza terimi ile ilgili hiç bir bağınız yok kasmayın fazla.. Siz Adıge ismini ve sülale isimlerinden ibaret olan boy isimleri meselenizi bir çözün sonra bakarsınız; Badze'ye, Abadze'ye, Abadzehe'ye..

Abazaşta konusu sizi aşar, Biz Abazaların güzel bir Atasözü var bu konuda, o da biz değerli Abaza arkadaşlara gelsin. "Açı khuiyd, ala şıiyd."

08 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 15:54
Mustafa ATİLA

Ağpın, Apkhın, Adzın, Akğnı hepsinin -n si Farsça'nın an kavramıdır. Ağan (zaman) kavramının kelime kökü ile özdeşleşleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Hayat kışın başlar; Akh-ğ-nı(Akhta) Soğuk zaman demektir. Ağpın(Soğuğun sonrası, soğuğunoğlu) Apkhın(Apkha-Sıcak, sıcak zaman) Adzın( Kuruma- zamanı )

Apın'ın Abna'nın ne olduğunu bana öğretecek kadar dile hakim biri değilsiniz. Siz cevirecek birşeyler bulup, içerisinden işinize gelenleri ayıklayıp buraya Copy-Paste edin..

Size iyi Günler dilerim.

08 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 15:30
Mustafa ATİLA

Laşa aydınlık kelimesini 2 bin yıl önce terkeden arkadaş günümüzde bir o kelimeyi her sabah bir defa, güneşin kaybolması ile de her akşam ikinci defa Laş-tsa -ra diye tekrar kullanırız. O kelime bizim için 2 bin yıl önce ne ise bugün de o demek. Laşa(aydınlık)-tsa(gitme) Laşara-Laşstara..

Taman Yarım Adasından inen diğer arkadaşlar size bu konuda bilgi vermedi mi? Özünüze 2 bin sene öncesine dönün..

08 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 15:23
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net