Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İyilik Yapma ve Ruhu Koruma Fikri ''Psape''
17 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 22:28
Herhangi bir iyiliğin olumlu geri bildirime sahip olduğuna dair bir inanç vardır. Ruhsal olarak kişiyi zenginleştirir, yüceltir. Ayrıca, günahlardan ve dünyadaki yanlış yaşam anlayışından kurtarır. Dolayısıyla temelde rasyonalisttir iyilik kavramı: “ФIы пщIэмэ зыхуэпщIэр уи щхьэщ.” (İyilik yaparak kendinize bir iyilik yapın.) Yani ruhunu kurtarıyorsun, bu düşünce tarzı temel öneme sahiptir. 
 
İnsanlığın emrettiği eylemleri gerçekleştirirken, zamanını, gücünü ve araçlarını kaybederken, kişiye karşılığında ölçülemeyecek derecede daha büyük bir şey elde ettiğine dair güven verir. Seçilmiş, yerine getirilen görev duygusu, rahatlama, sakinlik geleceğe olan saygı ve güven bilincini aşılar.
Resim: Hamit Savkuev
 
Bu tür görüşlerin olağanüstü gücü ve belirginliği псапэ (psape) kategorisiyle ilişkilidir. Bu, “iyi, iyilik yapma , “fayda”, “kurtuluş”, “ruhun kurtuluşu” gibi kavramların yoğunlaşmış bir ifadesidir. Bu nedenle, günlük ilişkilerin pratiğinde, iki ifade aktif olarak kullanılmaktadır:
 
Psape yapmak (псапэ щIэн) ve psape kazanmak. (псапэ къэхьын)
 
Birincisi; iyilik yapma ve fayda eylemine odaklanır. Ikincisi; olumlu etkileri, ahlaki değer ve ödüllendirmeye odaklanır. Bu nedenle psape, iyilik yapmak ve ödüllendirme düşüncelerinin bileşeni olan bir kavramdır.
 
Psape sözcüğü iki bileşenden oluşur. İlk bileşen псэ (pse) can, ruh anlamına geldiği ve ikincisinin пэ (pe) en az iki anlama sahip olduğu terimin iç biçimiyle belirtilir:
 
1) başlangıç, kaynak, temel.
 
2) destek, umut, cevap, geri bildirim.
 
Bu nedenle, psape sözcüğünün iki yorumu var:
 
1) manevi başlangıç;
 
2) zihinsel destek ve umut.
 
Birbirini tamamlayıcı olarak başkalarının yararını, başka bir ruhu sakinleştirmek için kendi iyiliğini, kendi ruhunu kurtarmak, sakinleştirmek için yarar ve kurtuluş fikrini ifade etmenin en iyi yoludur.
 
"Psape" kavramı hem kendi içinde hem de özellikle belirli ifadelerinin bir parçası olarak çok çekici ve zariftir. Sihirli notaları ses ifadesidir. псапэ зыщIэм, псапэ къехь.( psape yapan, psape edinir.) Büyük bir saygıyla şu sözler dile getirilir: Псапэ къихъащ (Psape kazandı.), Псапэ ищIэ зэпыту дунейм тетащ. (İyilik yaparak Dünyada bir yaşam sürdürdü.)
 
Bu sözcük, şükranla iyi dilekte bulunmak için yaygın olarak çeşitli şekillerde kullanılmaktadır: “Псапэу тхъэм къуитыж.” (Tanrı, psape olarak yaptığınız iyilik için sizi ödüllendirsin.)
 
“Гугъу фызэрехъар гъащIэу, псапэу, гукъыдэжу тхъэм къывитыж.” (Özverili çalışmalarınız için Tanrı sizi sağlıklı,mutlu, uzun ömürlü ve günahlarınızı bağışlamakla ödüllendirsin.)
 
Bu tür formüller özellikle zarif kabul edilir ve alıcıs için sadece iltifat etmekle kalmaz, aynı zamanda yararlı ve yaşamı ve  kaderi üzerinde olumlu bir etki gösterme kabiliyeti de vardır.
 
Aynı formül içinde söylenebilir. “Псапэ тхьэм ищI” (Tanrı psape olarak kabul etsin) Bu dileğin özü şu sözlerle aktarılabilir: Hedefe yönelik iyi bir başarıya ulaşılabilir mi, Tanrı'nın kendisi tarafından icrasına bakılabilir mi? Böyle bir ifade, birinin başka önemli yardım veya destek sağladığı tüm durumlarda uygundur.
 
Buna ek olarak, Yaradan'ın hayırseverliğini kabul etmesi, kendisini sevgisi ve hayırseverliği ile ödüllendirmesi umuduyla, kendisine ve kendisine yarar sağlama konusunda davranır. Kısacası, büyülere yakın sözlü bir tür olan canlı bir kendini tebrik etme örneğine sahibiz.
 
Tüm bunlardan; insanın bir iyiliğin karşılığı olarak mantıklı bir sonuç alacağına ve kendisinin yoksun bırakılmayarak hesaba katılacağına dair tam bir güvende olmadığı sonucu çıkar. Her zaman bazı şüpheler vardır. Ancak, bu şüpheler neyle bağlantılıdır, psape'nin iç hedefine ulaşan tam teşekküllü bir ahlaki eylem olarak kriterleri nelerdir?
 
Çerkes (Adıge) etiği, bu sorulara ayrıntılı ve iyi niyetli cevaplar vermektedir.
 
Resim: Hamit Savkuev
 
Dikkat etmeniz gereken ilk şey, faydalanma konusunun motifleri ve deneyimleridir.
 
Eğer kişi bir iyilik işlemi yaparken, yalnızca bencil parasal amaçlar, hedefler peşinde koşarsa veya örneğin, birisine yardım ettiği için,kendisine harcadığı emek,para, zaman için pişmanlık duyuyorsa, böyle bir yardımın tamamen ahlaki olmadığı kabul edilir. “Уи гум Iей илъу блэжьа Iуэхур псапэ хъуркъым.” (Ruhtaki kötülükle yapılan iyilik gerçek bir psape olmayacaktır.)
 
“ПщIа ухущIегъуэжым (ущIэфыгъуэжым) псапэ хъуркъым.” (Yaptıklarına pişmanlık duymak, psapeyi yok eder.) Genellikle bu tür durumlarda, özne, işlenen eylemin kalitesizliğinin karartıcı bilincini hisseder. Buna karşılık, ahlaki açıdan hayırlı bir iyilik, neşe-rahatlama-memnuniyet duygusuyla ilişkilidir.
 
Psikoetnik psape gördüğünüz gibi, Budist aydınlanma pratiğine göre bencillikten arınmış saf bir iyilik yapmayı andırıyor. Fakat  Çerkes (Adige)  ahlakında, iyilik yapma hisleri daha da büyük, belki de belirleyici bir öneme sahiptir.
 
Memnuniyet, rahatlama, sevinç etkisi, eylemin hedefe ulaştığını, iyilik mekanizmasının işe yaradığını gösterir. Genellikle bu durumda şöyle söylenir: “Псапэр зыхуэпщIэм и псэм фIэфIырщ.” (psape’nin etkisi acı çeken ruhu sakinleştirir.)
 
Bu bir önkoşuldur. Bir kişinin neşesine, rahatlığına, takdirine neden olmayan yardım veya hizmet, tam teşekküllü bir fayda eylemi olarak kabul edilemez. Başka bir deyişle iyilik, yönlendirildiği kişiden uygun bir değerlendirme ve tanıma almalıdır. Böyle bir yanıt alınmadığında, alıcı böyle bir davranışı iyi ve algılanan yardım veya hizmet olarak algılamıyorsa, bir şükran duygusu veya iyiliğe iyi  olarak karşılık verme ihtiyacı hissetmediğinde, konunun eylemi kelimenin tam anlamıyla gerçek psape, iyilik olarak kabul edilmez.
 
Tüm bunlar, psape'in genellikle fakir, dürüst, sempatik bir insana yardım ettiğinizde doğduğunu ve çok daha az sıklıkta, kıskanç, bencil ve gururlu bir zengin adama aynı yardımı verdiğinizde doğduğunu kanıtlamış bir fikrin arka planını anlamamızı sağlar.
 
İlk başta iyi ve insancıl eylemlerin iki kategoriye ayrılması bununla bağlantılı:
 
1) псапэ зыпылъ Iуэху. (psape'e neden olabilecek eylemler)
 
2) псапэ зыпымылъ Iуэху. (psape'e neden olamayan eylemler.)
 
Buna göre, alıcılar iki kategoriye ayrılır: İyiliği hak edenler ve psape gereği yardım edilenler. (псапэ зылъыс цIыху) ve iyi bir tavrı hak etmeyen ve takdir edemeyenler. (псапэ зылъымыс цIыху.)
 
 Psape, acının merkezine iyi gelen bir tür manevi kıvılcımdır. Eğer bir eylem böyle bir etki yaratmazsa, başarısızlığın nedeni sadece eylemin konusu ya da eylemin kendi özelliğinde aranmamalıdır.
 
Bir eylem böyle bir etki yaratmazsa, başarısızlığın nedeni sadece eylemin konusu modunda değil, eylemin kendi özelliğinde değil, aynı zamanda yararlanma nesnesinin özelliklerinde, duyumlarında ve duygularında aranmalıdır. Kısacası, psape sadece bir nimetin karşılıklı aydınlanma ve arınma etkisine neden olduğu durumlarda meydana gelir.
 
Ancak, konu bununla sınırlı değil. Bir insanın hangi yaptığı eylemin psape kavramına girip girmediğini belirleyici en yüksek otorite Tanrı'dır. Bu nedenle bir eylemi doğru bir şekilde değerlendirmesi isteniyor. Псапэ тхъэм ищI (Tanrı bu eylemi psape olarak kabul etsin)
 
Dolayısıyla, faydalanma konusu, kendisi ve kendisinin yanı sıra üçüncü şahısların da insani bir eylem veya eylemin şahitleri olduğunu söylüyor. Buna karşılık, alıcı, standart formülü kullanarak, hayırseverine aynı şekilde dilekte bulunuyor: Псапэу тхъэм къуитыж (Psape şeklinde Tanrı sizi bunun için ödüllendirsin)
Resim: Hamit Savkuev
 
Son olarak, sık sık ölenlerin akrabalarına başsağlığı dileklerinin ifadesinde kullanılan çok açıklayıcı bir klişe. Псапэу ищIар тхъэм Iиx (Yaşamında psape olarak yaptığı faydalı işleri Tanrı’nın kabul etmesine,onu onurlandırmasına.)
 
Bu dilekler, Çerkes (Adıge) etiği sisteminin en zarif, kibar olanları arasındadır. Ancak, özel ilgi alanları kendi iç formlarıdır : İnsanoğlu tarafından iyilik ve ödül umuduyla yaptığı her şeyin yaradan tarafından tam olarak algılanacağı bir göstergedir. Kararların ne olacağını kimse bilmiyor. Adil olacağına, yalnızca bir insanın dünyadaki tüm işleri için tam olarak ödüllendirileceğine ( iyi veya kötü) dair güven vardır.
 
Bütün bunlar, psape'nin kökeninde ve Çerkeslerin en eski dini sisteminin merkezinde durduğunu düşündürüyor ve bugüne kadar önemini yitirmedi.
 
Psape, nezaketin Tanrı'ya ve kurtuluş umuduna dayanarak ve dünyasal yararlara güvenmemek temelinde aktif ve özverili olması gerektiği fikrinin en iyi ifadesidir. İyilik yapma ve insancıl davranışlarda bulunma zorunluluğu olan Çerkeslik (Adıgelik) onlara bireyi örgütleme , birey ve toplumun kendini geliştirme aracı olarak kendilerine değer veren kutsal, hayırsever davranışların statüsünü verir.
 
Bu bağlamda psape'nin günahın tam karşısındaki değer olduğu belirtilmelidir. Geleneksel görüşlere göre, yaşam boyunca gerçekleştirilen hayırseverlik ve iyi işlerin genel toplamının, bu dünyada o kadar da fazla olmadığı dikkate alınır. Varlıkları içerisinde ne kadar çok hayırseverlik işleri olan insanlar cennete gider?  Bu önemli ölçüde psape edinme arzusuna katkıda bulunuyor.
 
Daha fazla hayırseverlik, daha iyi ve bu nedenle diyorlar ki: Псапэ куэд хъуркъым (Hiçbir zaman psape’nin fazlası olamaz.) Bu nedenle, aslında, yardım etme, bir iyilik yapma,hizmet sunmayı kabul etmek, sevgi ve takdir duygusu uyandırmaya sürekli istekliliktir.
 
Avrupa kültürel geleneğinde, bir insanın diğer insanlara zarar vermemesi nedeniyle iyi bir insan olarak kabul edildiği bilinmektedir. (Bkz: Callahan 1981; Diamond 1988; Montague 1992). Dolayısıyla “minimalist ahlak” veya “ahlaki minimalizm” kavramı şu formüle indirgenmiştir: “Nasıl yapılırsa yapılsın bir eylem, bir başkasına zarar vermediği sürece ahlaki olarak kabul edilebilir” (Callahan 1981: 265). Çerkeslik (Adıgelik) kavramlarına göre, bu pasif ve ahlaki açıdan kusurlu bir pozisyondur.
 
Çerkeslik (Adıgelik) komşunun çıkarlarına yönelik, yalnızca talep edildiğinde, hatırlatıldığında veya istendiğinde değil, kendi isteğiyle ve inisiyatifiyle gerçekleştirilen günlük ve özverili eylemlerin felsefesidir.
 
Bu nedenle, iyi, insani davranışlara genel olarak hazır olma ile birlikte, insanların arzularını ve hayallerini uyararak yardım alabilecekleri durumları arama eğilimi geliştirilir (psape mekanizması aracılığıyla).
 
Bununla birlikte, psape'i hoşgörü benzerliğine dönüştürmek mümkün değildir. Böyle karmaşık bir fikrin özünün basitleştirilmiş bir görüntüsü olacaktır.
 
İyilik, vurgulandığı gibi, karşılıksız yapılmalıdır. Bu nedenle, Adıge etiğinin en katı kurallarından biri: Псапэ щIэи псым хэдзэ (İyilik yapın (psape) ve suya at) İdeal olarak psape, karşılığında minnettarlık veya ödüller, herhangi bir dönüşüm için liyakat veya affedilmeyi gerektirmeyen iyilik şeklindedir.
 
Daha fazlasını söyleyeceğim, bu, Tanrı'ya bir hizmet değil, kendinize veya ruhunuza ne ölçüde hizmet ettiğinizdir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen ifade: ФIы пщIэмэ зыхуэпщIэр уи щхьэщ. (İyilik yaparsan, kendin için yaparsın,) yani kendini temizlemek için kendine yardım yaparsın. Psape, M. Foucault'nun sözleriyle, “kendine dikkat etmek”, “ruhu iyileştirmek”, yani “öznenin hakikati kavramak için gerekli dönüşümleri gerçekleştirdiği” pratik aktivite ve deneyimdir. (Foucault 1991: 286). Bu, bir insanın hayatı boyunca gerçekleştirdiği ve kendisini talihsizliklerden, kaygılardan ve başarısızlıklardan koruyan bir “kendini kurtarma etkinliğidir”
Resim: Hamit Savkuev
 
Fayda ve kurtuluş fikri, gördüğümüz gibi, rasyonel seçim veya etik egoizmin teorisi ve pratiği ile tutarlıdır; buna göre ahlaki davranış hem kendisi hem de çevresindeki insanlar için nihayetinde kesinlikle yararlıdır. Bu olmadan, J. Moore'un dediği gibi, medeni bir toplumun korunmasını ve varlığını hayal etmek imkansızdır (Moore 1984: 231-245). Bu nedenle, diğer insanların çıkarlarına göre hareket etmek aynı zamanda kendi çıkarlarına uygun bir eylemdir. Ünlü Amerikalı filozof R. Brandt, bu bağlamda, genellikle kişilerarası ilişkilerde, “sempati ve iyi niyetin rasyonellik testini geçtiğini” not eder. Bu  etkinlik, sempati ve iyi niyetin sadece diğerleri için değil, kendi çıkarları için yapılan eylemlere dönüştürülmesiyle tamamlanır (Brandt 1979: 333).
 
Bu tür dönüşümlerin kültürel ifadesi, gördüğümüz gibi, "psape" kategorisidir. Yalnızca, temel  Çerkes (Adige) değerleri bağlamında, bu tür işlemlerin, minimalist etik fikirleri ile ilişkileri dışlamak için, bencilliğin değil, makul özgeciliğin tezahürüne daha doğru bir şekilde atfedileceğini eklemek gerekir.
 
Bununla birlikte, mesele elbette terminolojide değil, yaşamsal dünyanın örgütlenmesinin çok sinerjik ilkesindedir. Açıkça tanımlanmış ulusal hedeflerle birlikte, bu ilke gelişmekte olan bir sivil toplumun ana etik direği olabilir.
 
Kaynak: Bgajnoko Barasbi, Adıge Etiği, Nalçik: El-Fa, 1999
 
Çeviri: Beşto Yılmaz Beştepe
 
Cherkessia.net, 17 Temmuz 2019

Bu haber toplam 4284 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net