Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Adıgağa’nın Mutlak Değeri ve Dini Durumu
02 Eylül 2019 Pazartesi Saat 20:19
 
Adıgağa (Adıgelik/Çerkeslik) rezonansı, bilinç ve davranış üzerindeki etkisinin derecesi diğer tüm etik kategorilerin değerini ve önemini aşıyor. Buna odaklanarak, şu söyleniyor: “Adıgağa, insanlık, cesaret, saygı gibi değerlerden bile daha büyük ve daha güçlüdür. Adıgağa tüm bunları kapsar.”
(Адыгагъэр цIыхугъэм, лIыгъэм, нэмысым нэхъри нэхъинщ, нэхъ гуащIэщ. Адыгагъэм псори къеубыд.) Geleneksel etik açısından yorumlanamayacak tek bir önemli olay, gerçek bir ilişki olmadığını söylerler.
 
Resim: Hamit Savkuev
 
Aynı zamanda, Adıgağa zamana ayak uydurduğu, yeni bilgileri benimseyip kabul ettiği ve ahlaki açıdan önemli sorulara cevap verdiği vurgulanmaktadır. Bilgi veren Erejib Bakhov'a göre, bu konuda çeşitli kararlar arasında, aşağıdaki açıklama onun üzerinde en büyük etkiyi yarattı : “Adıgağa, yaşamın getirdiği her şeyi barındırabilme yeteneğine sahiptir.“(Адыгагъэм хэплъхьэ зэпытми хэфэщт.) Aslında, açık esnek bir sistemdir.
 
Tarihsel yaşamın kendine özgü şartlarına ve koşullarına bağlı olarak, Adige toplumunun, önceliklerini değiştirerek, bazı bileşenleri güçlendirerek çeşitli modlara ayarlandığını göstermektedir. Örneğin, feodalizm döneminde, vatanın korunmasına duyulan ihtiyaçla ilişkilendirilen nüfusun tüm kesimleri arasında askeri cesaretin önemi öne çıkmıştır. Rus-Kafkas savaşından sonra vurgu değişti, hoşgörü, tolerans,tahammül, sebat gibi cesaret yönlerinin değeri arttı. Ayrıca, Adıge etik sisteminin iyileştirildiğini, nemıs, marde,akıl (нэмыс, мардэ, акъыл) vb. diğer dil ve kültürlerin terimlerini ödünç alarak ve kendi dilimizde yorumlayarak geliştirildiğini hatırlayalım. Yeni, hatta daha zengin manevi içerikle dolduruldu.
 
Bu Adıge ahlakının büyük gücüne ve yeteneklerine tanıklık ediyor. Sürekli değişen yaşam koşullarına aktif bir şekilde uyum sağlayarak, benzer görüşler,alışkanlıklar, beceriler ve tepkiler geliştirerek, Adıge toplumunun temel kişiliğini ve aynı zamanda Adıge etnik grubu ve Adıge kültürünü şekillendiriyor ve sürekli olarak yeniden üretiyor. Öte yandan, etiğin deformasyonu ile bireyin, etnik kimliği dağılıyor ve bu da etnik toplumun normal işleyişi ve gelişimi için bir tehdit oluşturur. Genellikle bu konuda şunu söylerler: “Adıgağa ortadan kalkarsa, Adıge halkıda yok olur.” (Адыгагъэр кIуэдмэ лъэпкъри кIуэдащ) Bu tür ifadeler ahlaki pozisyonu güçlendirir, Adıgağa’nın bir birey ve toplumun ahlaki gücü ve enerjisinin bir ölçütü ve barometresi olduğunu hatırlatır.
 
Adıge etiğinin, dini bilinci kendi etki alanına çekmesi (ve hatta boyun eğdirmesi) özellikle önemlidir. Aynı zamanda, dinin otoritesini ve dini törenlerin önemini tartışmaz, aksine, inananların duyguları ve ruh halleriyle uyum içinde hareket eder. Burada etiğin toplumsal önemi belirleyici rol oynadı. Adıgağa Tanrı tarafından gönderilmiş olarak ilan edildi. Çerkes nüfusunun büyük çoğunluğunun zihninde yer alır, Müslüman olan Allah tarafından, Pagan-Hiristiyan Tha tarafından insanlara bahşedilmiş bu dünyada olmanın yolu olduğunu, tıpkı, yaratıcının kutsal kitapları insanlara indirdiği gibi. Bu nedenle, Adıgağa'nın emirlerine uymayan bir kişinin Tanrı'nın gazabına maruz kaldığına inanılmaktadır. Buna benzer yargılar yaygındır. Ruhlarımız bedenimizi terk edip Allah'a teslim olduğunda, bir itirazla soracaktır : “Size Adıgağa’yı verdim, kendi yasalarınıza göre yaşamanız için, neden bu hediyemi ihmal ettiniz?” (Kuna Gotıjeva)
 
Resim: Hamit Savkuev
 
Başka bir örnek. İslam’ın gerekliliğini aktif olarak kanıtlayan bir bilgi sahibine başvurdum: "Ama Müslüman dinin temelleri hakkında eğitilmemiş, camiye vb. gitme imkanı olmayan nesiller nasıl olabilir?" ve şöyle cevapladı: “Onların suçu değil. Allah onları bunun için cezalandırmayacak, ancak, onlar eğer hayatta Adıgağa ve Adıge xabze’nin ilkelerini ve normlarını takip ederlerse. Yani, ebeveynlerinizi ve yaşlılarınızı onurlandırın, çocukları sevin ve doğru bir şekilde eğitin, sempati duyun, acı çekenlere yardım edin, insanlarla ilişkilerinizde dürüst ve adil olun, vb. " (Majid Teshev)
 
Adıgağa, gördüğümüz gibi, ulusal dine benzeyen evrensel, kendine yeterli bir yaşam kavramıdır. Üstelik, mecazi değil, kelimenin tam anlamıyla, kendi içinde, kendi “bedeninde” içerdiği düşünüldüğünde, J. Locke tarafından vurgulanan din ve dindarlığın tüm özelliklerini içeriyor:
 
1) Yüce varlığa inanç;
 
2) ona onur, duyma fikri;
 
3) erdem ve dindarlık yoluyla saygı kavramı;
 
4) tövbe ve fayda yolu ile kefaret edilecek günahın kompleksi;
 
5) cennetteki ödül ve gelecekteki yaşam düşüncesi (Locke 1988: 586).
 
Bu “psape” kategorisinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle birlikte, Adıgağa’nın birleşeni ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Gördüğümüz gibi "psape" kavramında, iyilik, dindarlık ve ödül fikirleri bir araya getirildi, bu doğrudan günahın karşısındaki değerdir. İyilik eylemlerin miktarı bir sonraki dünyada kişiye okunduğu , sadece çok psape (iyilik) yapanların ve az günahkar olanların cennete gidebileceğine inanılıyor. Aynı zamanda, Tanrı, Allah ya da Hiristiyan- Pagan Tha’sı bir insanın hangi işlerinin günah ve erdemli olduğunu, merhametini, lütfunu kime bağışlayacağını ve kendi öfkesini kime göstereceğini belirler. Tanrı'nın seçilmiş insanları fikri çok popülerdir ve bu anlamda Adige etiği Protestan'a benzemektedir. Genellikle bu bağlamda, “dokunmuş” olduğu veya seçtiklerini ödüllendirdiği Allah’ın “ iyi gözü veya bakışı”(Алыхьым и нэфI зыщыхуа) hakkında konuşulur.
 
Ahlaki mutlakıyetin başlangıçta dini olduğuna dair görüşler vardır. (Bkz.örneğin: Parsons 1966: 11; Schrader 1994: 16-17). Kant ayrıca, ahlakın tüm davranışlarımızı belirleyip gerekli kılan ve böylece ilahi statü kazandığı prensiplerine dayandığını savunarak bu pozisyonlarda durdu. Çerkes (Adıge) nüfusunun ülkemizdeki ve yurtdışındaki kitlesi için Çerkeslik (Adıgağa,Adıgelik) , insanoğlunun varlığına belli bir anlam veren bir semboldür.
 
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi
Resim: Hamit Savkuev
 
Etik ilkelere uygun olarak yaşamak, diğer her şey için Tanrı'nın iyiliğine güvenmek, Adıge toplumunda hâkim olan geleneksel var olmanın formülüdür. Adıgağa insanlara, kaderin yada bir kimsenin kaderinin ne olduğunu, bu sorunun tamamen Tanrı tarafından yönetildiğini, kimsenin bilmediğini söylüyor. İnsan sadece ahlaki görevini yerine getirmeye umutla devam etmesi, en yüce olan, dindarlığını taktir edeceğine ve ona karşı olumlu olacağına dair tam bir güven içindedir. (M. Weber tarafından belirtildiği gibi aynı argüman Protestan ahlakının merkezinde yer alıyor) Ahlaki ve dini görev birliği Adıgağa’yı mutlak bir değere dönüştürüyor. Adıgağa'nın temel emirlerinin yerine getirilmesi (insanlık, saygı, basiret, cesaret, onur) özel, yüce bir anlam kazandırıyor ve Adige etiğinin kuralları ilahi planlar şeklinde algılanıyor. Aynı zamanda, ihlalleri için cezanın kaçınılmazlığına olan inancı ile birlikte bu kurallara uyma sorumluluk duygusunu arttırıyor. Adıgelerin neden dünya dinlerini kolayca algıladıkları anlaşılabilir. Birincisi, Adıgağa gibi gelişmiş ve son derece sadık bir dinsel bilincin olduğu verimli topraklarda yayılması. İkincisi, belki de en önemlisi, Adıgağa’da her zaman, hiçbir dinin ulusal dinin temellerini sarsamayacağı yönünde hakim olan inanç vardır.
 
Bu bağlamda, Adıge müminler arasında popüler olan müslümanlık (муслъымэныгъэ- muslımenığa) kavramının Adıge topraklarında ortaya çıktığını hatırlayalım. Adıgağa ile aynı model üzerine kuruludur. Adıgağa’nın etkisi ve kontrolü altında kalır. Müslümanlık (müslümanığa), Kuran'ın bilgisi, İslami ibadet ve ritüellerin uygulanması ile birlikte Adıgağa ahlakı ilkelerine de uymaktır.
 
Geleneksel kamuoyunda, Müslümanlığa sahip olan, kültürlü, zeki ve dindar bir kişidir. Bu sayede, Adige toplumunun seçkinlerinin bir parçasıdır. İslam ile bu tür ilişkiler Adıge etiğini zenginleştiriyor, ona yeni ve daha zengin bir manevi içerik sağlıyor. Adıgağa , en yüksek gerçeklik ve nihai amaç haline geliyor.“ Herşeyin yaratıcısı , Adıgağa’yı yeryüzüne bahşetti.” Bu Adıge halkının geleneksel inanç sembolüdür. Öte yandan, barış, uyum ve karşılıklı anlayış kültürünün egemen olduğu hümanist bir İslam'ın kurulmasının önünü açıyor.
 
Kaynak: Bgajnoko Barasbi,Adıge Etiği, Nalçik 1999  (http://ethics.kbsu.ru/book/g8/parag3.htm)
 
Çeviri: Beşto Yılmaz Beştepe
 
Cherkessia.net, 2 Eylül 2019

Bu haber toplam 4188 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net