Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çerkes Görgü Kuralları (Адыгэ Щэнхабзэ)
30 Mart 2023 Perşembe Saat 12:36
Saygı, sanal bir biçimden gerçek bir biçime dönüşen belirli bir davranış türünde kendini gösterir. Bu nedenle, saygı veya görgü kurallarına uygun hareket etme kavramı ortaya çıkar (нэмыскIэ гъэнщIа зекIуэкIэ). Onun özgüllüğünün ne olduğunu bulmak için iki soruyu cevaplamak gerekir:
 
1) Nasıl?
 
2) Çerkes görgü kuralları özellikle kimlere saygı duymayı (onurlandırmayı) zorunlu kılar?
 
İlk soru, görgü kurallarının genel ruh hali (veya tonu), bu ruh haline karşılık gelen iletişim araçların ve yöntemlerin doğası veya etik önemi hakkındaki düşünceler ile bağlantılıdır. Bu anlamda deneyimler, hayırseverlik, alçakgönüllülük, hoşgörü ve sanat gibi iletişim tutumların ve parametrelerin en büyük sosyal öneme sahip olduğunu göstermektedir.
 
Sorunun ikincisini cevaplamak için, en çok ilgiyi ve saygıyı hak eden kişilerin çerçevesini belirlemek gerekir. Her şeyden önce, bunlar yaşlılar (yaşa ve rütbeye göre), kadınlar, misafirler, akrabalar, çocuklar ve son olarak, görgü kurallarının konusu olan ego'dur. Çerkes görgü kuralları, herkese karşı saygılı olmayı, ama her şeyden önce burada adı geçen altı kişisel kategoriye karşı saygılı olmayı zorunlu kılar. Bunlar, görgü kuralları düşüncesi ve davranışının genel arka planındaki en önemli figürlerdir.
 
Bu nedenle, Çerkes görgü kurallarının temeli, ilk üçü teknik, diğer altısı kişiselleştirilmiş olmak üzere dokuz yapısal ilkeye dayanmaktadır:
 
 
Her ilke, belirli yaşam durumlarında ve konumlarında saygılı davranış için birçok standart araç ve tekniğin ortaya çıkmasına neden olur. Bunlar binlerce, on binlerce birimdir. Çerkes görgü kurallarının Çin, Japon ve İngiliz görgü kurallarıyla birlikte en karmaşık ve ayrıntılı olarak kabul edilmesi boşuna değildir. Bir kişi Çerkes nezaket kurallarını ne kadar iyi bilirse, ahlaki açıdan tam teşekküllü, içinde nemıs/ нэмыс (görgü, edep ,saygı,onur) olan bir kişi olma şansı o kadar artar. Fakat mesele sadece bu değil. Görgü kurallarının çeşitli noktalarını bilen ancak yerine getirmeyen kişi, saygısız olarak kabul edilir. Nemıs ve Adıgağa, (Нэмыс и адыгагъэ) ahlaki olarak gerekçelendirilmiş eylem ve davranış sistemdir.
 
Çerkes dilinin kendisi sembolik ve stil oluşturan önemli bir değer kazanır. Saygı ifadesi olarak konuşma standartlarının samimi olmasını sağlamak için, anlaşılır ve buna en uygun şekli ana dili Adıgebze gereklidir. Çerkes ahlaki değerler sisteminde, bu sadece bir ana dil değil, her şeyden önce kibar, ahlaki açıdan tam ve etkileyici bir dildir."Benimle Çerkesçe (Adıgebze) konuştu" (Адыгэбзэ къызжиIaщ) ifadesi, bir kişiyle samimi, sıcak ve zarif bir şekilde iletişim kurulduğu anlamına gelir. Aksini söylediklerinde : "Ondan Çerkesçe bekleyemezsin" (Адыгэбзэ кIэрыпхыштэп), kötü yetiştirilmiş, Adıgağa'den yoksun bırakılmış bir kişi anlamına gelir.
 
Çerkes görgü kurallarının prensiplerini ve normlarını doğru bir şekilde yerine getirmek için ana dili mükemmel bir şekilde kullanmak, tüm inceliklerini, özellikle saygı ifade eden kelimeleri ve konuşma biçimlerini bilmek gerekir.
 
Ayrıca, en avantajlı ve etkileyici iletişim standartlarını seçme, öngörülen normların yerine getirilme biçiminin parlak, etkileyici ve sanatsal olmasını sağlama becerisine de büyük önem verilmektedir. Bu, Çerkesya yazarların her zaman dikkat ettikleri, alışılmadık derecede kibar bir davranış tarzının oluşmasına katkıda bulundu.
 
Örneğin, üç yıl (1837-1839) Çerkesler arasında yaşamış olan İngiliz J. Bell şöyle yazmıştır: "Gördüğüm her şey için genel olarak Çerkesler şimdiye kadar tanıdığım veya hakkında okuduğum en doğal kibar insanlar olarak görüyorum" (Bell 1840: 59). Londra gazetesi "Times" muhabiri J. Longworth aynı dönemde Çerkesya'da yaklaşık bir yıl kaldı ve benzer yorumlar yaptı : "Dünyanın başka hiçbir ülkesinde insanların davranışları bu kadar sakin ve değerli değildir." (Longwort 1840: 240). Bu şekilde, her hareketin doğal, organik olduğu, kötü bir oyunun ve sahteliğin gölgesi olmadığı defalarca vurgulanmıştır.
 
Rus etnolog L. Ya. Lyule, bu tür sanatın "sırrını", Çerkeslerin "Davranışlarında onlara asalet ve terbiye havası veren bir içgüdünün" varlığıyla açıkladı (Lyulye 1859: 34). Yaklaşık dört yıl Çerkes ordusunun saflarında savaşan Polonyalı subay T. Lapinski, Çerkesleri "en güzel ve doğal olarak zeki halklardan biri" olarak nitelendirdi (Lapinsky 1995: 87).
 
Aynı şekilde, modern araştırmacılar, Çerkes görgü kurallarından "comme il faut" sıfatını kullanarak bahsederler, yani düzgün; görgü kurallarına veya sosyal standartlara uygun karşılık gelen edepli, incelikli (Abaev 1949: 88), "courtois" - son derece kibar, nazik, saygılı, (Ortaçağ'daki şövalye ruhuna karşılık gelmektedir) (Naloev 1978: 69 ), vb. Gerçekten de Çerkesler yürüyüşleri, ayakta durmaları, oturmaları, konuşmaları, hareket etmeleri, bakmaları, yemek yemeleri, giyinmeleri ve hatta sessiz kalma tarzı ile bir kalabalıktan ayırt edilebilirler. Tüm durumlar için belirli, etik ve estetik açıdan önemli kurallar ve kısıtlamalar vardır. Örneğin, güzel bir yürüyüşü yorgun bir köpeğin yürüyüşüyle karşılaştırmak veya "kör gibi görünmek, sağır gibi yürümek" (Нэшъум фэдэу плъэ, дэгум фэдэу зекIо) tavsiye edilmektedir.
 
Sanatsal davranışın özelliği, karşılıklı davranış kurallarına ek olarak parlak ve renkli teknikler kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Bu gibi durumlarda kişi daha fazla zaman, çaba, para harcar ve bu zaten kendi başına başkalarına özel bir saygı gösterilmesi olarak algılanmaktadır. Bu, bir kişinin diğer insanlara değer vermesi, onurlandırması ve onların düşüncelerini dikkate alması, aynı zamanda kendine değer vermesi ve saygı duyması anlamına gelir. Kısacası, başkaları üzerinde nasıl bir izlenim bırakacağını umursamıyor. Bu gibi durumlarda, sosyal eylemlerin etik değeri, genel olarak görgü kurallarının en karakteristik özelliklerinden biri olan estetik değerle zenginleştirilir.
 
Resim: Hamid Savkuev
 
Mutlaka,bunların hepsinde bir oyun unsuru vardır. Ayrıca, hiçbir şekilde iyilik içermeyen bir ruh halini maskelemek için muhteşem sözler, hareketler, jestler de kullanılabilir. Fakat bundan etik ve görgü kuralları arasında büyük bir mesafe olduğu sonucu çıkmaz. Genellikle, sadece görgü bilgisini varsayan basit nezaket, gerçek nezakete dönüşür, faaliyetin içsel bir koşulu haline gelir. Ahlaki-etik düşünce ve tutumların bir ifadesi olan görgü kuralları, ahlak üzerinde ters yönde pozitif bir etkiye sahip olarak toplumda gerekli hayırseverliği sağlar. Sonuçta, her şey toplumun ahlaki durumuna bağlıdır.
 
Bu nedenle, ahlaktaki bir kriz veya düşüş, kaçınılmaz olarak bir görgü kuralları krizini beraberinde getirir.
 
Rus etnolog S.M. Şirokogorov buna dikkat çekti: "Ahlak yoksunu insanlar, başka bir kişinin kişiliğine saygı duymaya ikna etme sözleri ve ona saygı duymanın dışsal belirtileri naif ve anlamsız görebilir. Ancak ahlak kavramını bilen insanlar için, hem ikna edici sözleri hem de bireye saygı duymanın dışsal belirtileri anlam ve etkiyle doludur. Çünkü bunlar bütün bir düşünce sisteminin sadece bir parçasıdır" diye yazıyor (Şirokogorov 1919:51).
 
Kaynak: Bgajnoko Barasbi,Adıge Etiği (Adıge ahlaki değerler sistemi)
 
 
Çeviri: Beşto Yılmaz Beştepe  
 
Cherkessia.net, 30 Mart 2023
 
***
 
Адыгский этикет - Адыгэ щэнхабзэ
 
Почтительность проявляется в определенном типе поведения, превращаясь из виртуальной формы в актуальную. Поэтому вводится понятие почтительного или этикетного образа действий - нэмыскIэ гъэнщIа зекIуэкIэ. Чтобы выяснить, в чем его специфика, необходимо ответить на два вопроса:
 
1) как и
 
2) кого в особенности обязывает почитать (уважать) адыгский этикет?
 
Первый вопрос связан с представлениями об общем настрое (или тональности) этикетного поведения, о характере или этическом значении соответствующих данному настрою средств и приемов общения. Опыт показывает, что в этом смысле наибольшую социальную значимость имеют такие установки и параметры общения, как благожелательность, скромность и толерантность, артистизм.
 
Для ответа на второй из поставленных вопросов нужно обозначить круг лиц, заслуживающих наибольшего внимания и уважения. Прежде всего это старшие (по возрасту и рангу), женщины, гости, родственники, дети и, наконец, Ego - субъект этикетных действий. Адыгский этикет обязывает быть почтительным, уважительным со всеми, но в первую очередь с названными здесь шестью категориями лиц. Это наиболее значительные фигуры на общем фоне этикетного мышления и поведения.
Таким образом, в основе адыгского этикета девять конструктивных принципов, из которых первые три являются технологическими, а шесть других - персонифицирующими:
 
 
Каждый принцип порождает множество стандартных средств и приемов почтительного поведения в конкретных жизненных ситуациях и положениях. Это тысячи, десятки тысяч единиц; недаром адыгский этикет относят к числу наиболее сложных и детально разработанных, наряду с китайским, японским, английским этикетом. Чем лучше человек знает правила адыгской вежливости, тем больше у него шансов прослыть нравственно полноценной личностью, человеком, в котором есть нэмыс. Но дело не только в этом. Знающий, но не исполняющий различные пункты этикета, считается лишенным почтительности. Нэмыс и адыгагъэ это система нравственно аргументированных действий и поступков.
 
Важное символическое и стилеобразующее значение приобретает сам по себе адыгский язык. Требуется, чтобы речевые стандарты выражения почтительности облекались в близкую, понятную и более всего для этого приспособленную форму родного языка - адыгэбзэ. В системе адыгской этики это не просто родной, но прежде всего куртуазный, нравственно полновесный и внушительный язык. Высказывание Адыгэбзэ къызжиIaщ - "Адыгским языком со мной разговаривал" означает, что с человеком общались приветливо, тепло, изысканно вежливо. И напротив, когда говорят: Адыгэбзэ кIэрыпхыштэп - "Адыгского языка от него не дождешься", имеют в виду человека неблаговоспитанного, лишенного адыгства.
 
Для точного исполнения принципов и норм адыгского этикета необходимо в совершенстве владеть родным языком, знать все его тонкости, в особенности слова и обороты речи, выражающие почтительность.
 
Большое внимание уделяется также умению выбрать самые выигрышные и впечатляющие стандарты общения, сделать так, чтобы манера исполнения предписанных норм была яркой, выразительной, артистичной. Это способствовало формированию необычайно изысканного стиля поведения, на что неизменно обращали внимание бытописатели Черкесии. К примеру, англичанин Дж. Белл, в течение трех лет (1837-1839) живший среди адыгов, писал: "По всему тому, что я видел, я смотрю на черкесов в массе своей как на самый вежливый от природы народ, который я когда-либо знал или о котором когда-либо читал" (Bell 1840: 59). Корреспондент лондонской газеты "Таймс" Дж. Лонгворт в тот же период пробыл в Черкесии около года и оставил аналогичные отзывы, ср.: "Ни в какой другой стране мира манера поведения людей не является столь же спокойной и достойной" (Longwort 1940: 240). Неоднократно подчеркивалось, что в этой манере не было тени плохой игры и фальши, что каждое движение было естественно, органично. Замечательный русский этнолог Л. Я. Люлье объяснял "тайну" такого искусства наличием у адыгов "какого-то инстинкта, придающего им в обращении вид благородства и пристойности" (Люлье 1859: 34). А польский офицер Т. Лапинский, около четырех лет сражавшийся в рядах черкесской армии, называл адыгов "одним из прекраснейших и от природы интеллигентнейших народов" (Лапинский 1995: 87).
 
В таком же духе отзываются об адыгском этикете современные исследователи, применяя к нему эпитет "комильфотный", то есть благопристойный, тонкий, соответствующий правилам светского приличия (Абаев 1949: 88), "куртуазный" - изысканно-вежливый, учтивый (Налоев 1978: 69) и т. п. И в самом деле, адыгов можно выделить из толпы - по походке, по манере стоять, сидеть, разговаривать, жестикулировать, смотреть, принимать пищу, одеваться, даже молчать. На все случаи жизни имеются конкретные, этически и эстетически значимые правила, ограничения. Но есть и рекомендации общего характера, замечательные по самой постановке, например: Пцэ мэузы фэдэу шхэ, уинэ мэузы фэдэу плъэ, плъакъо мэуз фэдэу кIо - "Кушай так, словно у тебя болят зубы, смотри так, словно у тебя болят глаза, ходи так, словно у тебя болят ноги"; Цызэм фэдэу зекIо, чэтыум фэдэу зыгъаз - "Ходи как белка, поворачивайся как кошка". Так наставляли обычно девушек, манеры которых должны были отличаться особым изяществом, и я вспоминаю в связи с этим целый ряд других аналогичных высказываний. Например, сравнение красивой походки с походкой усталой собаки или рекомендацию "смотреть словно слепая и ходить словно глухая" - Нэшъум фэдэу плъэ, дэгум фэдэу зекIо.
 
Особенность артистичного поведения состоит еще и в том, что правила взаимного обхождения выполняются с использованием каких-либо дополнительных - ярких и красочных приемов. В таких случаях человек затрачивает больше времени, сил, средств, и это уже само по себе воспринимается как проявление особого почтения к окружающим. Значит, человек ценит и чтит других людей, считается с их мнением и вместе с тем ценит и уважает себя самого. Словом, ему небезразлично, какое впечатление он произведет на окружающих. В таких случаях этическая ценность социальных действий обогащается эстетической ценностью, что в целом является одной из наиболее характерных черт этикетного поведения.
 
Безусловно, во всем этом есть элемент игры. К тому же эффектные слова, движения, жесты могут быть использованы и для маскировки отнюдь не благожелательной настроенности. Но из этого не следует, что между этикой и этикетом дистанция огромного размера. Обычно простая учтивость, предполагающая только знание манер, трансформируется в истинную вежливость, становится внутренним условием деятельности. Будучи выражением морально-этических идей и установок, этикет поддерживает в обществе необходимый уровень благожелательности, оказывая на мораль обратное позитивное действие. В конечном итоге все зависит от нравственного состояния социума. Поэтому кризис или упадок морали неизбежно влечет за собой кризис этикета. На это указывал русский этнолог С. М. Широкогоров: "Людям, лишенным морали,- пишет он, - слова убеждения уважать личность другого человека и внешние проявления уважения к ней могут казаться наивными и бессмысленными, но для людей, признающих понятие морали, и слова убеждения, и внешние проявления уважения личности полны глубокого смысла и влияния, так как являются лишь частью целой системы мышления" (Широкогоров 1919: 51)
 

Bu haber toplam 2261 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net