Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Abhazya’daki Otoriteler,Etnik-Gürcü Nüfusa Karşı Ayrımcı Politikaları Tahkim Ediyor
03 Kasım 2017 Cuma Saat 13:53
Abhazya’da pasaportlarına zorla el konulan Gürcülerin, kendi ataları tarafından inşa edilmiş ya da satın alınmış olan evlerini ya da mülkiyetlerini satma hakları bulunmuyor.
 
Giorgi Menabde, 26 Ekim 2017
 
Abhazya Parlamentosu’nun Önündeki Abhazlar (Kaynak:Sputnik-Abhazya) 
 
Rus işgali altındaki Gürcü bölgesi olan ayrılıkçı Abhazya’da bulunan Gali yöresinde, yerel idare, resmi olarak kimliklerini değiştirmeyi reddeden Gürcüleri, yerlerinden zorla çıkarmak için bir kampanya başlattı.
 
 
Gali, Abhazya’nın güneybatısında bulunmaktadır. Etnik Gürcüler bu bölgede kahır ekseriyeti teşkil etmektedirler (http://travelgeorgia.ru/565/, erişim:26 Ekim). 2008 Ağustosundaki Beş Gün Savaşının ardından, Moskova bu bölgede askeri bir üs kurdu (https://agrba-timyr.livejournal.com/93063.html, 18 Ocak 2014) ve İnguri nehri boyunca uzanan Abhazya-Gürcistan sınırını Rus sınır muhafızları bütünüyle kontrol etmektedir (https://www.svoboda.org/a/27685677.html%20, 21 Nisan). Rus askeri birliği, Gali’de sık sık tatbikatlar yapmaktadır (https://sputnik-georgia.ru/conflicts/20100623/213286647.html, 23 Haziran 2010).  
 
 
Abhaz otoriteleri uzun bir zamandan bu yana, sadece Gali Bölgesi’ndeki Gürcü nüfusu değil, bütün Abhazya’daki Gürcü nüfusu zorla yerlerinden etme politikası yürütmektedirler. Gerçekten de, Aralık 1996’da Lizbon’da gerçekleşen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OSCE) nihai bildirgesi şu hususu vurgulamaktadır; “Topluca yok etme ile sonuçlanan etnik temizliği ve Abhazya’nın sayıca fazla Gürcü nüfusunun zorla yerlerinden sürülmesini kınıyoruz” (http://www.osce.org/ru/mc/39543?download=true, Aralık 1996)     
 
 
Bir yıl önce, Abhazya devleti, Gali bölgesinde yaşayan Gürcülerin Abhaz pasaportlarını zorla geri aldı (http://abkhazeti.info/abkhazia/2014/1508370091.php%20, 18 Ekim 
2017). Bir pasaporta sahip olmaksızın mezkur mukimlerin, Abhazya Özerk Bölgesi’ndeki yerel, parlamento ve başkanlık seçimlerine katılmaları yasaklandı. Abhazya Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu (Tiflis’te, sürgünde) vekili Temur Mzhavia, işbu makalenin yazarına Abhaz pasaportlarına zorla el konulmasının, Gali’deki etnik Gürcülere karşı açık bir ayrımcılığı temsil ettiğini söyledi; “Gali’deki Gürcülerin Abhazya’da yaşamalarına izin veriliyor: onlara ‘oturma izni’ veriliyor.Fakat bu belge onların herhangi bir medeni ya da mülkiyet hakkını koruma imkanı tanımıyor” (Yazarın mülakatı, 21 Ekim).        
 
 
Abhazya’da pasaportlarına zorla el konulan Gürcülerin, kendi ataları tarafından inşa edilmiş ya da satın alınmış  olan evlerini ya da mülkiyetlerini satma hakları bulunmuyor. Bu mülkleri kendi akrabalarına miras olarak bırakma hakkına dahi sahip değiller. Gürcülerin yaşadıkları evler ya da binalar Abhaz Devletinin mülkiyeti olarak kabul ediliyor. Bir eve sahip olan bir Gürcü, Abhazya’da öldüğü zaman artık bu kişinin ailesi, söz konusu mülkiyeti kullanma hakkından mahrumdur. Etnik Gürcü bir mukimin, yasal olarak, mülkiyetini ya da evini sadece bir Abhazya vatandaşına satmasına izin veriliyor (yani etnik Abhazlara). Bu kişilerin pasaportlarından mahrum edilmesi mülkiyetleri de dahil olma üzere gayrımenkul işlemlerinden yasaklanması, Suhumi’deki otoritelerin etnik-Gürcü nüfusu Abhazya’dan kademeli bir şekilde zorla çıkarma yollarından bir tanesidir (http://www.ghn.ge/com/news/view/188901%20, 19 Ekim). Fakat bu sadece politik taktik olmaktan oldukça uzaktır.      
 
Abhazya Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu (sürgündeki) başkanı Giorgi Gvazava, yazara ikinci bir yol daha söyledi: “Gürcülerin arazilerde tarım yapmaktan yasaklanması.. (ve onların) komşu Gürcistan’a geçmeleri, Gali Bölgesindeki Abhaz idaresinin onların geri dönüşünü engellemesi, böylelikle dedelerinde ait olan arazilerde çalışamaz hale gelmeleri. Bu şekildeki bir insan, daha sonra açlıktan ölmemek için Abhazya’yı terk etmeye zorlanacak”(Yazarın mülakatı, 21 Ekim).
 
 
Ulusal Eğitim mevzuatı dahi Gürcülere karşı etnik ayrımcılık için tasarlanmıştır. Bundan birkaç ay önce, Abhaz otoriteleri, Gürcü dilinin bu özerk bölgede eğitimde kullanımını yasakladı. Yerel Gürcü okullarında, Gürcü dili sadece ayrı bir ders olarak düşünülmüştür. Abhazya Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu (sürgündeki) başbakanı Vakhtang Kolbaya, “Gali’de  bir zamanlar 58 Gürcü okulu vardı; geçtiğimiz yıllarda bir çoğu kapandı ve sadece 33 okul geride kaldı. Fakat şu anda Abhazya otoriteleri, bütün Gürcü okullarını, ders dilinin Rusça olduğu okullara çevirdi. Eğer okullar Abhazca kullanımı için zorlansa idi, bu durum Cumhuriyetin anadili hakkında bir kaygı olarak değerlendirilebilirdi, fakat Abhazya, Abhaz dilinde herhangi bir ders kitabına sahip değil;bu yüzden Rus dilinde eğitime başladılar. Gürcü çocuklar ve onların aileleri, Gürcü dilinde eğitimin devam etmesini talep ettiler (kendi okullarında ders dilinin Gürcüce olması sebebiyle), fakat Abhaz idaresi bunu reddetti” dedi (Yazarın mülakatı, 21 Ekim).
 
 
Gürcü dilinde eğitimin yasaklanması, bir diğer yönüyle, etnik Gürcü nüfusun, Gali bölgesi ve bütün Abhazya’dan sürülmesi anlamına gelmektedir. Abhaz otoriteleri ve Moskova, Gürcülerin çocuklarına Gürcü dilini öğretebilmek için Abhazya’dan ayrılmayı tercih edecekleri beklentisi içindedir.  
 
 
Yukarıda belirtilen “etnik temizlik”, Abhaz idaresinin Gürcistan-Abhazya arasındaki fiili (de facto) sınır üzerindeki dört ya da beş geçişi kapatmış olması vakıası ile pekişmiştir (https://www.newsgeorgia.ge/zhiteli-galskogo-rajona-protestuyut-protiv-zakrytiya-punktov-propuska/ ,28 Ocak). İnguri nehri üzerindeki bir köprü yoluyla varolan tek geçiş tamamen Rus sınır muhafızları tarafından kontrol edilmektedir. Bu köprü üzerinden geçişler ise, dizayn nedeniyle, katlanılmaz durumdadır. Ve halkın ricalarına rağmen yerel idare Gali ve Zugdidi arasına bir otobüs rotası tahsisini reddetmiştir. Gürcüler, çocuklar da dahil olmak üzere, fiili sınırı geçmek üzere kilometrelerce yürümeye mecbur bırakılmaktadır. Tekraren, Abhaz yönetiminin amacı, etnik Gürcüler için işkencevari koşullar yaratmak ve onları ya Abhazya’dan daimi olarak ayrılmaya zorlamak ya da etnik kimliklerini değiştirmektir (http://www.ghn.ge/com/news/view/188901%20, 19 Ekim).       
 
 
Gali bölge yönetiminin başı Temur Nadaraya, Abhaz pasaportu ve Abhazya vatandaşlarına tanınan imtiyazlar karşılığında, Gali Gürcülerine, kendilerini etnik Abhaz olarak deklere etme çağrısında bulunmaktadır (http://www.civil.ge/rus/_print.php?id=29336%20, 1 Ağustos). Gali mukimi “K.M.” (güvenlik gerekçeleriyle isminin açıklanmasını istemiyor) Gali’de yaşayan etnik Gürcü bir kimse, Gürcüce ismini, Abhaz tarzına uygun bir hale çevirirse, o kimse otomatik bir şekilde Abhaz olarak tanınmaktadır. Fakat bu durumda, ilgili kişi, Gürcistan’daki Gürcü akrabalarıyla bağlarını koparacak ve Gürcistan’a husumet göstermiş olacaktır (http://www.ghn.ge/com/news/view/188901%20, 19 Ekim).    
 
 
Uluslar arası hukuk kişilerin ve grupların etnik kimiklerinin zorla değiştirilmesini ve bunlara ilaveten kimliğini ya da evini terk etmesi için bir kişinin tahammülü mümkün bulunmayan koşullara mahkum edilmesini yasaklamaktadır. Fakat ne var ki Abhaz idaresinin koşullarını kabul ederek Abhazya’dan ayrılmak istemeyen Gürcüler, kendi atalarının Gürcü değil Abhaz olduğunu kamu önünde tasdik etmeye zorlanmaktadır ki bu durum onların etnik kimliğini değiştirmektir (http://www.ghn.ge/com/news/view/188901%20, 19 Ekim). 
 
 
Bu konuya ilişkin olmak üzere, uluslar arası hukuk ve uluslar arası kamuoyu, Abhaz otoritelerinin değerlendirmelerinde hesaba katılmamaktadır çünkü Suhumi, Moskova’nın tam desteğinden ve Rus işgal güçlerinden hoşnuttur. Bir çok Gürcü uzman, eğer etnik Gürcü nüfusun asimilasyonu ya da zorla sürgünü kampanyası aynı hızla devam ettirilirse, iki ya da üç yıl içinde Abhazya’nın, Gali bölgesinde etnik aidiyetini devam ettirecek Gürcü bırakmayacağına  inanmaktadır. Böylelikle Abhazya’daki Gürcü nüfusa karşı etnik temizlik tamamlanmış olacaktır.   
 
 
Çeviri: Dr. Karden Murat
 
03 Kasım 2017, Cherkessia.net
   
***
 
Authorities in Abkhazia Strengthen Discriminatory Policies Against Ethnic-Georgian Population
 
Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 14 Issue: 137
 
By: Giorgi Menabde, October 26, 2017 
 
In the Gali district of the Russian-occupied separatist Georgian region of Abkhazia, the local administration is launching a campaign to oust ethnic Georgians who refuse to officially change their identity.
 
Gali is located in the southeastern part of Abkhazia. Ethnic Georgians constitute an absolute majority in this district (Travelgeorgia.ru, accessed October 26). After the August 2008 Five Day War, Moscow established a military base in this area (Agrba-timyr.livejournal.com, January 18, 2014), and Russian border guards fully control the frontier between Georgia and Abkhazia, along the Enguri River (Svoboda.org April 21). The Russian military contingent often conducts large-scale exercises in Gali (Sputnik-georgia.ru, June 23, 2010).
 
The Abkhazian authorities have long pursued a policy of expelling the Georgian population not only in the Gali district, but throughout the whole of Abkhazia. Indeed, the final declaration of the Organization for Security and Cooperation in Europe’s (OSCE) December 1996 Lisbon Summit highlights, “We condemn the ethnic cleansing, which resulted in the mass destruction and forcible expulsion of the predominantly Georgian population of Abkhazia” (Osce.org, December 3, 1996).
 
One year ago, the Abkhazian government seized Abkhazian passports from Georgians living in the Gali district (Abkhazeti.info, October 18, 2017). Without a passport, these residents are barred from participating in parliamentary, presidential or local elections in breakaway Abkhazia. Temur Mzhavia, a deputy in the parliament of the Abkhaz Autonomous Republic (in exile, in Tbilisi), told this author that the seizure of Abkhazian passports represents clear discrimination against Gali’s ethnic Georgians: “Georgians of the Gali district are allowed to live in Abkhazia: they are given a ‘residence permit.’ But this document fails to protect any of their civil or property rights” (Author’s interview, October 21).
 
Georgians who have been deprived of their passports in Abkhazia do not have the right to sell the house or apartment that their ancestors built or bought. They do not even have the right to leave property to their relatives in an inheritance. The house or apartment where the Georgians live is considered property of the Abkhazian state. When a Georgian homeowner in Abkhazia dies, this person’s family can no longer use his or her house. An ethnic-Georgian resident is legally allowed to transfer ownership of his or home only to a citizen of Abkhazia (meaning, an ethnic Abkhazian). Depriving these individuals of their passport and banning real estate transactions involving their property is one of the ways the authorities in Sukhumi have been gradually ousting the ethnic-Georgian population from Abkhazia (GHN, October 19). But this is far from the only policy tactic.
 
Giorgi Gvazava, the chairman of the Parliament of the Abkhaz Autonomous Republic (in exile), told the author about a second way: “People are forbidden to cultivate the land… [And when they] go to neighboring Georgia, the Abkhazian administration of the Gali district hinders their return, so that they cannot work the land that belonged to their ancestors. Such a person is then forced to leave Abkhazia so as to not die of hunger” (Author’s interview, October 21).
 
The local education laws are also designed to discriminate against ethnic-Georgians. Several months ago, Abkhazian authorities banned instruction in the Georgian language in this breakaway region. In the local Georgian schools, the Georgian language can be taught only as a separate subject. Vakhtang Kolbaya, the prime minister of the Abkhaz Autonomous Republic (in exile), said, “There were once 58 Georgian schools in Gali; in recent years [many were closed, and] only 33 schools remain. But now, the Abkhazian authorities have shifted all Georgian schools to the Russian language of instruction. If [the schools were forced to use] Abkhaz, this could be considered a concern for [the republic’s] native language, but Abkhazia does not have any textbooks in the Abkhaz language; therefore, they have introduced instruction in Russian. The Georgian children and their parents asked to retain Georgian [as the language of instruction in their schools], but the Abkhazian administration refused” (Author’s interview, October 21).
The ban on teaching in Georgian is another means to expel the ethnic-Georgian population from the Gali district and the whole of Abkhazia. The Abkhazian authorities and Moscow expect that Georgians will choose to leave Abkhazia in order to be able to teach their children in the Georgian language.
 
The above policy of “ethnic cleansing” is reinforced by the fact that the Abkhazian administration has closed four of the five points of crossing on the Georgian-Abkhazian de facto border (Newsgeorgia.ge January 28). The only crossing—via a bridge spanning the Enguri River—is entirely controlled by Russian border guards. Movement across this bridge has, by design, become unbearable. And despite the population’s requests, the local administration has refused to assign a bus route between Gali and Zugdidi. Georgians, including children, are forced to walk several kilometers on foot to cross the de facto border. Again, the goal of the Abkhazian administration is to create agonizing conditions for ethnic Georgians and force them to either permanently leave Abkhazia or change their ethnic identity (GHN, October 19).
 
The head of the Gali district administration, Temur Nadaraya, calls on the Georgians of Gali to declare themselves ethnic Abkhaz in return for being accorded an Abkhazian passport and all the privileges of a citizen of Abkhazia (Civil Georgia August 1). Gali resident “K. M.” (who asked to remain anonymous for security reasons), noted that if an ethnic Georgian living in Gali changes his or her Georgian name to the Abkhazian style, he or she is automatically recognized as Abkhaz. But in this case, that person will have to give up contact with Georgian relatives in Georgia proper and will be seen to be showing intransigence toward Georgia (GHN October 19).
 
International law forbids the forcible change of a person’s or group’s ethnic identity as well as the creation of intolerable conditions that compel a person to either leave his/her home or change his/her identity. By accepting the terms of the Abkhazian administration, however, Georgians who do not want to leave Abkhazia are forced to publicly acknowledge that their ancestors were not Georgians but Abkhazians—that is, to change their ethnic identity (GHN, October 19).
 
International law and international opinion on this matter generally do not enter into the separatist Abkhazian authorities’ calculations since Sukhumi enjoys the full support of Moscow and the Russian occupying forces. Many Georgian experts believe that if the campaign to oust or assimilate the ethnic-Georgian population continues at the same pace, in two or three years Abkhazia may have no more Georgians left who have retained their ethnic identity—even in Gali district. Thus, the ethnic cleansing of the Georgian population of Abkhazia will have concluded.
 

Bu haber toplam 3376 defa okundu.


Gürcü Tuna

Abkhazeti den 300 bin gürcü ve Megrel sürüldü binlercesi öldürüldü tarihi yapıtlar yakıldı evlere el konuldu , gürcüler nüfus olarak baskınken bile abhazlara ne yaptı ? En fazla kız verdi kız aldı ,bu kadar, ama Rusya nın ve kuzey Kafkasyalıların hatta kazakların ermeni çetelerin desteğiyle sivil gürcüler öldürüldü ve bu zulüm hala devam ediyor gözüküyor.

10 Kasım 2017 Cuma Saat 01:26
GENAR

Abhazya Rus bayrağı tamam da diğeri kimin?

08 Kasım 2017 Çarşamba Saat 11:20
burak demirci

Abhazya meselesinden dolayı Rusya'ya düşman olan Gürcüler konu Türkiye özeline gelince Ruslarla gayet iyi anlaşıyorlar.
Türkiyeyi 15 senedir yöneten akp üst yönetimi (gürcü kliği) Putin'e verdiği sözü tutarak Çerkesleri pasifize etme ,diasporayı zayıflatma,burokraside Çerkes gücünü kırma işini titizlikle ifa etti.

Erdoğan 2004 te Soçi'de Putin'e verdiği sözleri tuttu.O zaman bizde şunu diyelim yapabileceğiniz ancak bu kadardır. Siz sözünüzü tutup gereğini yaptınız. Sıra Çerkeslerin en yetenekli cesur ve zeki çocuklarında. Çerkesleri bitirdik onlardan artık bir şey olmaz diyenlere söylüyorum, Çerkesleri bitirmeye kimsenin gücü yetmez. Bakalım kimin sonu nasıl olacak.

04 Kasım 2017 Cumartesi Saat 21:49
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net