Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Deklarasyon: Baskılara ve Kısıtlamalara Karşı Anadillerimizi Sonuna Kadar Savunacağız!
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 18:09
Hazırlanan deklarasyon çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve toplam 178 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı.

Rusya Federasyonu'nda 3 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve anadillerin eğitimine kısıtlamalar getiren yasa ile ilgili olarak, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun çağrısı ile 5 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara'da biraraya gelen, yasadan etkilenen farklı kesimlerin temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları, yapılacak diğer çalışmaların yanısıra öncelikle ortak kaygı ve tepkilerin dile getirileceği bir deklarasyon yayınlanması konusunda mutabık kaldılar. 

Hazırlanan deklarasyon çeşitli öneriler ile nihai hale getirildi ve toplam 178 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Deklarasyonumuz bu yasa ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının imzasına açık kalmaya devam edecektir. İmzacı olmak isteyen kuruluşlar info@kaffed.org adresine e-mail ile bildirebilirler.

 

Dünya Kamuoyuna Duyuru:

 

Baskılara ve Kısıtlamalara Karşı Aanadillerimizi Sonuna Kadar Savunacağız!

15 Ağustos 2018

 

Rusya Federasyonu’nda, 25 Temmuz 2018 tarihinde Duma’da, 28 Temmuz 2018 tarihinde Federasyon Konseyi’nde kabul edilerek 3 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Başkanı tarafından onaylanan “Rusya Federasyonunda Eğitim Üzerine Federal Yasa’da Değişiklik Yasası” ile Rusya Federasyonu’nda yaşayan otokton (yerli) halkların dillerinin eğitimine bir darbe daha indirilmiştir. Bu kadar önemli bir yasanın, yasadan etkilenen tarafların katılımı olmaksızın tüm iyi niyetli çağrılara rağmen bu kadar hızlı bir süreç ile onaylanması manidardır.

 

Zaten “Resmi Dil” olarak eğitim sistemi içerisinde öğretilmekte olan Rusça, söz konusu değişiklik ile ayrıca okul öncesi dâhil olmak üzere tüm eğitim sisteminde anadilleri ile birlikte seçmeli hale getirilmiştir. Böylece zaman içerisinde zaten ders saatleri sürekli azaltılarak 2 saate kadar indirilen ve zorunlu dersler arasından çıkartılarak sınıf geçmeyi etkilemeyen ikincil bir ders statüsüne indirgenen anadili dersleri, çeşitli baskı unsurlarının da etkisi ile seçilmeleri zorlaştırılarak yer yer tamamen ortadan kaldırılabilecek duruma getirilmiştir.

 

Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve Federal yönetim sistemi ile geçmiş uygulamaları itibari ile çok etnisiteli, çok dilli, çok din ve kültürlü toplumsal yapıya dayalı bir ülke olmasına ve Federal Anayasa’da ve Federe Cumhuriyetlerin Anayasalarında yer alan çeşitli güvencelerin ve Rusya Federasyonu’nun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakların hala yasal olarak yürürlükte olmasına karşın, son yıllarda uygulamaların tam tersi istikamette gerçekleştiğini ve asimilasyoncu bir yaklaşımın politikalara hâkim olmaya başladığını endişe ile izliyoruz.

 

Bu yaklaşımın Rusya Federasyonu açısından da fayda yerine zarar doğurmaktan başka bir işe yaramayacağını, asimilasyonu kendi kimliğine, onuruna ve varoluşuna karşı bir saldırı olarak algılayacak çeşitli toplumsal kesimlerin girecekleri tepkisel ruh halinin toplumsal barışı bozacağını Rusya Federasyonu yetkililerinin de görmesi gerektiğinin önemle altını çiziyoruz.

 

Rus Halkı ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi bu tür yanlış politikaların dışında tutuyoruz ve bu halkın onurlu bireylerini ve kurumlarını hak mücadelemizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Sorun halklar arasında değildir. Binlerce yıldır kendi coğrafyalarında yaşayan otokton halkların kendi anavatanlarında ana dillerini seçmeli hale getiren yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır.

 

Bir dilin yok olması o ülke için büyük bir ayıp olduğu gibi insanlık adına da büyük bir kayıptır. Bu bilinç ile hareket edilmesini ve bu yasanın en kısa sürede Anayasa Yargısı’na götürülerek iptal edilmesini önemle talep ediyoruz.

 

Bu yasanın ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için insan hakları, hukuk ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde, tüm ilgililer ile karşılıklı saygıya dayalı doğrudan ve açık bir diyalog içerisinde çözüme katkı vermeye hazırız.  

 

Aynı şekilde, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere evrensel hukukun güvencesi olma iddiasındaki tüm resmi kurum ve mekanizmalara ve konu ile ilgili sivil platformlara bu haksızlığı taşıyacağız. Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğumuz ve kültürlerimizi korumak konusunda önlemler almasını ve her türlü katkısını beklediğimiz Türkiye Cumhuriyetimizin yetkili kuruluş ve kurumları nezdinde de gerekli girişimleri yapacağız.

 

Dil özellikle anavatanında yaşatılmalıdır; diasporaların ana beslenme kaynağı da vatandaki dil, edebiyat, sanat ve kültürdür. Bu yönü ile anavatanlarımızdaki her türlü gelişme biz diaspora toplumlarını da doğrudan etkilemekte ve ilgilendirmektedir.

 

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki, sorunlarımızın uluslararası ilişkilerin çıkar çekişmelerine alet edilmesine taraftar olmadığımız gibi hiçbir ülkeye yandaş veya karşıt olmak gibi bir derdimiz de yoktur. Aynı zamanda hiçbir ülkeyle Türkiye’nin ilişkilerini bozmak gibi bir amacımız da söz konusu değildir. Derdimiz, bizi biz yapan ve antik çağlardan beri sahip olduğumuz ana dilimizdir, kültürümüzdür.

 

Dillerimiz kimliğimizdir, onurumuzdur. Her türlü baskı, kısıtlama ve asimilasyona karşı sonuna kadar anadillerimizi savunacağımızı tarihe bir not olarak düşüyoruz. Dillerimizin yokoluşunu asla kabul etmeyeceğimizi ve bu amaçla hep birlikte mücadele edeceğimizi bu vesile ile Türkiye, Rusya ve Dünya kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın ve ülkelerimizin tüm renklerini barış ve huzur içerisinde birlikte yaşatma idealine inanan başta Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dünya kamuoyunu varlık ve hak mücadelemize desteğe çağırıyoruz.

 

İmzacı Kuruluşlar:                 :

1 1864 Erbaa Çerkes Derneği

 

2 Adana Çerkes Kültür Derneği

 

3 Adana Kırım Türkleri Derneği

 

4 Adige Dil Derneği

 

5 Adige Khase-Çerkes Derneği

 

6 Adige Kültür Derneği

 

7 Afşin Kafkas Kültür Derneği

 

8 Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

 

9 Alan Kültür ve Yardım Vakfı

 

10 Anadolu Kafkas Çeçen Derneği Adana

 

11 Ankara Dostluk Kulübü

 

12 Ankara Kafkas Çeçen Dayanışma Derneği

 

13 APRA Yayıncılık

 

14 Antalya Dostluk Kulübü

 

15 Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

 

16 Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

 

17 Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

 

18 Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

 

19 Başkent Dostluk Kulübü

 

20 Biga Kafkas Kültür Derneği

 

21 Bilecik Kafkas Kültür Derneği

 

22 Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

23 Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği

 

24 Bolu Kafkas Derneği

 

25 Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği

 

26 Bursa Çerkes Kültür Derneği

 

27 Bursa Dostluk Kulübü

 

28 Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği

 

29 Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 

30 Çerkes Derneği/Ankara

 

31 Çerkes Derneği/Antalya

 

32 Çerkes Dernekleri Federasyonu

 

33 Çerkes Dili ve Edebiyatı Derneği

 

34 Çerkes Hakları Derneği

 

35 Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği

 

36 Çerkes Kültür Evi Derneği

 

37 Çerkesya Gençlik Meclisi

 

38 Çerkesya Hareketi

 

39 Çerkesya Yurtseverleri

 

40 Çerkesya.net

 

41 Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

 

42 Çifteler Karaçay-Balkar Derneği 

 

43 Çoğulcu Demokrasi Partisi

 

44 Çorum Kafkas Derneği

 

45 Çukurova Dostluk Kulübü

 

46 Demokratik Çerkes Hareketi

 

47 Demokratik Çerkes Kongresi Girişi

 

48 Dostluk Kulüpleri Platformu

 

49 Düzce Adige Kültür Derneği

 

50 Düzce Dostluk Kulübü

 

51 Emel Dergisi Yayın Kurulu

 

52 Emel Kırım Türk Kültürünü Araştırma Vakfı-İstanbul

 

53 Eskişehir Karaçay-Balkar Derneği 

 

54 Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

55 Eskişehir Kırım Halkbilimi Araştırmaları Derneği

 

56 Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

57 Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

 

58 Eskişehir Nogay Türkleri Derneği

 

59 Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği

 

60 Gaziantep Kafkas Derneği

 

61 Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği

 

62 Göksun Çerkes Kültür Derneği

 

63 Gölbaşı Kafkas Birliği Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği

 

64 Gönen Kafkas Kültür Derneği

 

65 Hamamözü Çerkes Derneği

 

66 Hollanda Nogay Vakfı

 

67 Ilgın Nogay Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

 

68 İlkkurşun Kuzey Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

69 İnegöl Çerkes Kültür Derneği

 

70 İskenderun Kafkas Derneği

 

71 İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği

 

72 İstanbul Çerkes Derneği

 

73 İstanbul Dostluk Kulübü

 

74 İstanbul Kafkas Kültür Derneği

 

75 İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 

76 İzmir Çerkes Kültür Derneği

 

77 Jineps Gazetesi

 

78 Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği

 

79 Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfı

 

80 Kafkas Derneği

 

81 Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

82 Kafkas Vakfı

 

83 Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

 

84 Kahramanmaraş Dağıstanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

 

85 Kahramanmaraş Kafkas Çeçen Derneği

 

86 Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

 

87 Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

 

88 Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

 

89 Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

 

90 Kayseri Birleşik Kafkasya Kültür Eğitim Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

 

91 Kayseri Dostluk Kulübü

 

92 Kayseri Kafkas Derneği

 

93 Kırım Gelişim Vakfı-Eskişehir

 

94 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı-Ankara

 

95 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

96 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi

 

97 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi

 

98 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi

 

99 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi

 

100 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi

 

101 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi

 

102 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi

 

103 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi

 

104 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi

 

105 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Alaca Temsilciliği

 

106 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorum Kalecikkaya Temsilciliği

 

107 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi

 

108 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi

 

109 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı Ballıkpınar Şubesi

 

110 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi

 

111 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği

 

112 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi

 

113 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi

 

114 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği

 

115 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği

 

116 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi

 

117 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi

 

118 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi

 

119 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi

 

120 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği

 

121 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği

 

122 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği

 

123 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi

 

124 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği

 

125 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği

 

126 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi

 

127 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi

 

128 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği

 

129 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova Çiftlikköy Şubesi

 

130 Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Subaşı Şubesi

 

131 Kiçir Adige Derneği

 

132 Kocaeli Dostluk Kulübü

 

133 Kocaeli Kafkas Derneği

 

134 Konya Çerkes Derneği

 

135 Konya Nogay Türkleri Derneği

 

136 Kozlu Çerkes Derneği

 

137 Kulu Nogay Türkleri Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği

 

138 Küçüksu Kafkas Derneği

 

139 Kütahya Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

 

140 Ladik Çerkesler Derneği

 

141 Maltepe Çerkes Derneği

 

142 Manisa Kafkas Derneği

 

143 Marmara Çerkes Derneği

 

144 Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

145 Merzifon Çerkes Kültür Derneği

 

146Meydandüzü Köyü Çerkes Kültür Derneği

 

147 Mole Video Yayıncılık

 

148 Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği

 

149 Nazilli Kafkas Derneği

 

150 Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

151 Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği

 

152 Oset-Alan Kültür Derneği

 

153 Osmaniye Kafkas Kültür Derneği

 

154 Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

155 Reyhanlı Çerkes Derneği-Adığe Khase

 

156 Sakarya Kafkas Kültür Derneği

 

157 Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği

 

158 Samsun Birleşik Kafkasya Derneği

 

159 Samsun Çerkes Derneği

 

160 Sarıgüney Kültür Yardımlaşma Derneği

 

161 Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği

 

162 Sinop Kafkas Derneği

 

163 Sivas Kafkas Çeçen Derneği

 

164 Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği

 

165 Soma Kafkas Kültür Derneği

 

166 Söke Kafkas Derneği

 

167 Sungurlu Kafkas Kültür Derneği

 

168 Susurluk Kafkas Derneği

 

169 Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı

 

170 Şarkışla Kafkas Derneği

 

171 Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma

 

172 Tokat Çerkes Derneği

 

173 Turhal Kafkas Kültür Derneği

 

174 Uzuntarla Adige Kültür Derneği

 

175 Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği /İstanbul

 

176 Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği /Kayseri

 

177 Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği

 

178 Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği

 

Deklarasyon Metninin Çerkesce Çevirisi;

 

ДУНЕЙПСО БЭДАУШЫМ ЗЭХАХЫНУ:

 

ДИ АНЭДЭЛЪХУБЗЭР СЫТ ХУЭДИЗУ ДАМЫКЪУЗЭМИ, ДЭ АР ТХЪУМЭЖЫНУЩ.

 

5 Шыщхьэlу 2018

 

«Егъэджэныгъэм и IуэхукIэ Федеральнэ Хабзэм зэхъуэкlыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ» Урысей Федерацэм къыхилъхьа анэдэлъхубзэхэм я закоеопроектыр бадзэуэгъуэм и 25-м 2018 гъэм Къэрал Думэм, бадзэуэгъуэм и 28-м 2018 гъэм шыщхьэIум и 3-м 2018 гъэм Урысейм и президент Владимир Путин Iэ щIидзащ. Ар ижь-ижьыж лъандэрэ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэм дежкIэ удынышхуэщ. Законопроектым гъуэгу игъуэту ямыдэу сыт хуэдиз псалъэмакъ къамыIэтами, лъэIукIэ къэрал унафэщIымрэ депутатхэмрэ зыхуамыгъэзами, хьэтыр зэрыщымыIар гущlыхьэщ.

 

Урысыбзэр еджэныгъэ системэм къэралыбзэу хэтщ, сыхьэт бжыгъэ мымащIи хухэхащ, ауэ хабзэщIэ къащтам ипкъ иткIэ анэдэлъхубзэ цIэри иратащ. Абы къыщIагъужащ адэ-анэмрэ сабиймрэ сыт хуэдэ бзэри анэдэлъхубзэу къыхахыну хуитыныгъэ яIэу. Анэдэлъхубзэхэр джыным къэралым хухихар сыхьэтищщ. Езыр мыурысу урысыбзэр анэдэлъхубзэу къыхэзыххэм а сыхьэтищри хущIагъунущ урысыбзэр яджыным папщIэ щыIэ сыхьэт бжыгъэхэм. Апхуэдэ щIыкIэкIэ анэдэлъхубзэхэм я пщIэр ираудыхащ, нэхъ тыншу икIи псынщIэу хэкIуэдэжыным Iуэхур хуагъакIуэ.

 

Урысейр дунейм нэхъ щIышхуэ щызыIыгъ, щхьэж и дин иIыгъыжу, и щэнхабзэ иIэжу лъэпкъ зэщымыщ куэд щыпсэу къэралщ, ахэр къихъумэн хуейуэ Урысей къэралым и Конституцэр щыIэщ, абы хыхьэ республикэхэм я Конституцэ яIэжщ, ахэм нэмыщIи Урысей Федерацэм Iэ зыщIидза къэралзэхуаку зэгурыIуэныгъэхэри щыIэщ лъэпкъхэм лей къытримыгъыхьэнымкIэ къалэн зыхуищIыжу, ауэ а псоми пэрыуэ Iуэхухэр къохъу. А лъэпкъхэр урысым зэрахэшыпсыхьыжыну политикэр тепщэ зэрыхъум ди жагъуэ хъууэ дыкlэлъоплъ.

 

Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкlэм Урысейм дежкlэ зэраныгъэ фIэкlа сэбэпынагъ къызэримыхьынум, лъэпкъхэм я мыарэзыныгъэм къэралым и мамыр гъащlэр къызэпиудынкIэ зэрыхъунум Урысейм и унафэщlхэм нэхъ гулъытэ хуедгъэщIыну дыхуейщ.

 

Урысей цlыхубэмрэ дэрэ пщlэ дяку дэлъуу дызэрызэдэпсэум политикэ щыуагъэхэр зэран хэхъухьыну дыхуейкъым. Цlыхубэхэм я зэхуаку проблемэ дэлъкъым, мыарэзыныгъэ къэзышэр илъэс мин бжыгъэ хъуауэ езым я щlыналъэ исыж лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэр яджыжыныр къэзыгъэтIасхъэ политикэращ.

 

И хэку исыж лъэпкъым и бзэр фlагъэкlуэдыныр, емыкlум къыщымынэу, цlыхуу щыIэм я дежкIэ хьэдэгъуэдахэщ. Апхуэдэ гупсысэкlэ еплъыу мы хабзэ щыуагъэкIэ къащтар Хэкум и Суд нэхъыщхьэм иlэтыжыну долъаlуэ. БжыгъэкIэ нэхъ мащIэ лъэпкъхэм я зэран къызыхэкIыну хабзэр Iухыжа хъуным папщIэ цIыхум и хуитыныгъэр, демократиер зэрахъумэж къэухьым диту дэ тхузэфlэкlыр хэтлъхьэнущ.

 

Апхуэдабзэу мы политикэ щыуагъэр я пащхьэ итлъхьэнущ Лъэпкъыбэ зэкъуэувахэм я зэгухьэныгъэм, Европэм ШынэгъуэншагъэмкIэ Зэдэlэпыкъуныгъэм, Хабзэр Хъумэнымкlэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэ Пэрытхэм. И цlыхубэм дыщыщу дызыщыпсэу Тырку къэралыгъуэм и унафэщlхэми ди лъэпкъ щэнхабзэр зыхъумэ зэгухьэныгъэхэми ди бзэр хъумэнымкIэ зыкъытщIагъэкъуэну лъэlукlэ дабгъэдыхьэнущ.

 

Анэдэлъхубзэр хъума щыхъунур псом япэу хэкуращ. Хэхэсхэми я анэдэлъхубзэр зэрахъумэжыфынур я хэкум пыщlауэ щытымэщ. Абы ехьэлlауэ хэхэсымрэ хэкумрэ я зэпыщlэныгъэхэм мыхьэнэ ин иlэщ.

 

Къыхэдгъэщыну дыхуейщ ди проблемэхэр лъэпкъ зэныкъуэкъу къагъэхъуну, абыкIэ къагъэсэбэпыну дызэрыхуэмейр, зы къэрали абыкlэ дызэрыбгъэдэмыувэр. Апхуэдабзэу Тырку Республикэмрэ нэгъуэщl къэралрэ я зэхуаку зэгурымыlуэныгъэ къыдэхуэну дыхуейкъым. Ди гукъеуэр ижь ижьыжьыж лъандэрэ къыддекlуэкl ди анэдэлъхубзэр, ди щэнхабзэр хъумэн зыращ.

 

Ди бзэр ди псэщ, ар дэ дыкъэзыгъэлъагъуэщ. Сыт хуэдэ текъузэныгъэкIэ ар къытlурачыну хуежьэми, дыпсэуху дыкъыщхьэщыжынущи, ар Тыркуми, Урысейми, дунейпсо цIыхубэми иджыри зэ наlуэу яжыдоlэ. Дунейпсом тет дэтхэнэ зы лъэпкъыри мамыру зэдэпсэунум дыщIохъуэпсри, Урысейри, Тыркури, дунейпсо цlыхубэри фыкъыхудоджэ зытхъумэжыну дызэрыхуейр къыддэфIыгъыну.

 

(Зэзыдзэкlар: Емуз Баязыт'щ)

 

Kaynak: http://kaffed.org/haberler/federasyondan/item/3606-deklarasyon-bask%C4%B1lara-ve-k%C4%B1s%C4%B1tlamalara-kar%C5%9F%C4%B1-anadillerimizi-sonuna-kadar-savunaca%C4%9F%C4%B1z.html

 

Cherkessia.net, 19 Ağustos 2018


Bu haber toplam 2384 defa okundu.


burak demirci

Hatırlatalım rus aşıkları ve sevicilerine ve kinimizi bileyelim taaki intikam alana kadar hem rusundan hem yandaşından. Rusya, Çerkesya nın işgalcisi Çerkes halkının katili Rusya. Elbette kendi sosyo ekonomik durumu ve askeri gücü elverdikçe başta Çerkes halkı olmak üzere tüm kafkasyalılara her daim kahpeliğe devam edip rahat durmayacak şaşırdık mı? Koskoca topraklarını gaspedip bir avuç toprağa mahkum ettiği çerkesin şimdi de kalan son anayasal yaşam alanını tarumar etme derdinde. Çerkes uyusun uyusun da büyüsün.Sen organize olup her alanda söz ve güç sahibi olamazsan seni ne yaşadığın ülke ne de Rusya takar.Hakkını verelim Ecevit dönemi ile başlayan AKP ile zirvesine çıkan çerkesi pasifize etme görevini Rusya-Türkiye ele ele verip başardılar. Çookk yüksek işbirliği ve istişare konseyleri kurdular. Her iki devletin de çerkese karşı refleksi ve tavrı olumsuz ve aşağılayıcıdır.
Bilen bilir Türkiyede zamanında slogan şu idi kürtlere ölüm çerkeslere zulüm. Daha bir kaç sene evvel Çerkes Ethem'in Atatürkle birlikte fotoğrafında yüzü belli olmasın diye buruşturup kırıştıran zihniyet kendini ele vermedi mi? Rusya'nın ise düşmanlıkta zaten sınırı yok fanatik ırkçı Rus taraftarlardan kendini korumak isterken onlardan birini öldüren Aslan Çerkesov ne oldu? Nerede? Durum diğer Kafkas halkları içinde aynı tecavüzcü albay Yuri Budanov'u öldürüp halkının kırılan onuru için intikam alan Çeçen Yusuf Temirhanov2u bile yıllarca yavaş yavaş zehirleyerek öldürdü ruslar. 18 yaşında tecavüz edilip öldürülen bir kızın intikamını alana bile tahammül edemediler. Çünkü o da bir kafkasyalıydı. Velhasıl denilecek çok şey var ancak gerek yok. Anlayan için durum ortada.Düşünün ki safınız şimdiden belli olsun.

25 Ağustos 2018 Cumartesi Saat 18:55
XAРУН-DÜZCE

Diğer imzacılardan eminim ki Çerkes kurumuyuz diye hava atanlardan çok daha iyi çalışıyorlardır anadilleri konusunda.

Çerkesler özelinde konuşuyorum, imzacı olan kurumlar, gruplar adına ne derseniz deyin, anadil konusunda ne zaman ve nerede seferber olmuşlar?

Ne zaman anadile sahip çıkmayı teşvik etmişler?

Dans kulüpleri haline getirilen derneklerde ne zamandan beri anadil önemsenmiş?

Dans hocalarına ödenek, mekan ayıran dernek yönetimleri ne zaman dil hocalarına 5 kuruş ödemişler?

İşte üniversitelerde Adıge dili ve edebiyatı bölümleri peşisıra açııyor, kaçınız çocuğunuzu yolluyorsunuz?

Buyrun önce bunlara cevap alayım sonra samimi olunduğunuza inanayım.??

20 Ağustos 2018 Pazartesi Saat 15:17
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net