Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Murzakan Abubekir: Martin Koçesoko İçin!
09 Haziran 2019 Pazar Saat 17:53
Dün, Xabze Toplumsal Birlik örgütü başkanı Husen oğlu Martin Koçesoko utanmazca, yalan ve iftira atılarak, sözde uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınarak tutuklandı.

Adıge-Xekuj Çerkesya,Murzakan Abubekir, 8 Haziran 2019

Dün, Xabze Toplumsal Birlik örgütü başkanı Husen oğlu Martin Koçesoko utanmazca, yalan ve iftira atılarak, sözde uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alınarak tutuklandı.

 

Utanç vericidir, insanı ilgisi olmadığı konuda iftira ederek kirletmek. 15 seneden fazla bir süredir Koçesko Martin’in, babasını, annesini, ailesini yakinen tanıyorum.

Uyuşturucu kullanması bir yana, sigara bile kullanmıyor.

 

Bu ülkenin yöneticisi yüzsüz,utanmazlar her şeyi yapabilirler, kolu olmayan, tutunacak yeri olmayanı suda boğdururlar, sigara içmeyene uyuşturucu kullandığı suçlaması yüzsüzlüğünü yapıyorlar.

 

Kendileri gibi yüzsüz olmayan diğer insanları kirletmeyi amaçlıyorlar. Polis, insanları korumak yerine başka amaçlar peşinde.

 

Allah’tan diliyorum, o iftirada bulunanın canıyla, ailesiyle, kökeniyle cezasını versin, elleri kırılsın.

 

Onu yaptıranı da canıyla, ailesiyle belasını versin. Bir insanı haksız,suçsuz yere cezalandırmak amacıyla komplo kurulduğu için.

 

Amin Allahım bizi koru!

 

Bu yüzsüz,onursuz, utanmazların kirli işlerinden bizi koru.

 

Dünyadaki Çerkesim diyen herkes bu onursuz olaya tepkisiz kalmamalı sesini yükseltmeli.

 

Xeku-Xabze-Bze

Çerkesya korkuyu yaşıyor!!!

Adıge- Xekuj Çerkesya Başkanı

Murzakan Абубекир Мурзаканов

 

Çeviri: Beşto Yılmaz Beştepe

Cherkessia.net, 9 Haziran 2019

***

"АДЫГЭ - ХЭКУЖЬ ЧЕРКЕСИЯ"

 

Тхьэмадэ Мурзэкъан Абубэчыр

 

Дыгъуасэ яубыдащ Къуэк1ысокъуэ Мартин Хъусен икъуэр 

 

"Хабзэ" жылагъуэ зэгухьэныгъуэм я Тхьэмадэр.

 

Пц1ы,напэншагъэ, къык1элъызэрахьэри.

 

Емык1ущ ц1ыхум к1эрымылъ,имыщ1ар жып1эу бгъэуф1ейну.Къуэк1ысокъуэ Мартин Хъусейн икъуэр, сэ илъэс пщык1утхум щ1ыгъуауэ соц1ыхур, и адэ-анэхэри и унагъуэк1и, наркотик ефэн дэнэ къэна тутын ефэркъым.

 

Мы къэралым и тет напэншэхэм сытыри къуащ1эфынущ, зи 1э пымытым полицаир итхьэлэу, тутын емыфэм наркотикыр зэрихьэлъэу, к1эщ1адзэу напэншэхэщ.

 

Езыхэм ещхьу мынэпэшэм адрей ц1ыхухэр ягъэуф1еын я мураду, полицэм дахъумэн ип1эк1э нэгъуэщ1щ кърахуэк1ыр.

 

Тхьэшхуэм солъэ1у ар абы к1эщ1эзыдзам ищхьэк1и и унагъуэк1и, и лъэпкък1и 1эшэ пщ1ыну, ар езгъэщ1ам ищхьэк1э, и унагъуэк1э зомыгъэузэщ1ыну, зэтеунэхъуэну щ1алэр зэригъэунэхъуну яужь зэритам щхьэк1э. 

АМИН.

 

УА ТХЬЭШХУЭ ДЫКЪЭХЪУМЭ!

 

МЫ НАПЭШЭХЭМ Я 1УЭХУ Ф1ЕЙХЭМ ДАЩЫХЪУМЭ.

 

"Адыгэ- хэкужь Чекесия"-м ФЫКЪЫХУРЕДЖЭР дунейм тет сы Адыгэщ жызы1э псори фыкъухуреджэ мы напэншагъэм

 

фымыдэу фи макъ дэнэк1и щывгъэ1уну, фымыувы1эу.

 

Ддэнк1и - дыувы1энк1и 1эмал зимы1эхэщ.

 

"ХЭКУ- ХАБЗЭ-БЗЭ"

 

ЧЕРКЕСИЕ ШЫНАГЪУЭМ ХЭТЩ !!!


Bu haber toplam 1952 defa okundu.


Yasin ÜNAL

Karaktersiz, Şerefsiz Rusya! Yine bilindik tavernalar, oyunlar haksızlıklar.

11 Haziran 2019 Salı Saat 13:16
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net