Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
BİZ KİMİZ? NE İSTİYORUZ?
27 Mart 2012 Salı Saat 17:17

Kısa bir hazırlık evresinden sonra siyaset sahnesine çıkışımızın üzerinden üç yıl geçti.

Hazırlıklarımızı henüz tamamlamamış, pratik süreç içerisinde bunları tamamlamaya karar vermiştik. Çünkü, tarihsel bir süreçten geçtiğimize ve Çerkes ( Adıge ) halkının kaybedecek zamanı olmadığına inanıyorduk.

Geçen iki yıl içerisinde hakkımızda epey spekülasyon yapıldı. Bir yerlere yaslandığımız; Amerika’nın veya Rusya Federasyonu’nun... son zamanlarda da Gürcüstan’ın “işbirlikçileri” olduğumuz iddaa edildi.

Veya söylemlerimiz kimi politik çizgilerle benzeştirilerek, hatta, yalnızca bizlerin, bütün Kuzey Kafkasya Halklarının değil de; öncelikle Çerkes (Adıge) halkının geleceğinden kaygı duyuyor olmamızdan rahatsız olunarak ırkçı, faşist, neo nazi gibi olmadık yaftalar yapıştırılmaya çalışıldı.

Halbuki, gerek politik düşüncelerimizi, gerekse şimdiye kadarki faaliyetlerimizi, farklı politik platformlarda deneyim sahibi, bir kaç arkadaş birlikte şekillendirmiştik ve belki de şimdiye kadar Çerkes halkının içinden çıkan en bağımsız, en özgür gruptuk. Kimseye bir borcumuz veya eyvallahımız yoktu. Sırtımızda diyet küfesi taşımıyorduk.

Bu nedenle “kurulu düzeni”; diğer Çerkes siyasetlerini veya kurumlarımızı ve statükoyu eleştirmekte; düşüncelerimizi dile getirmekte tereddüt etmedik, bir sınır tanımadık. Ne düşünüyorsak ve neyin doğru olduğuna inanıyorsak onu dile getirdik.

Dile getirdiklerimizin arkasında durduk.

Eyyamcılık yapmadık...

Bizler Çerkesiz, Adıgeyiz. Ama aynı zamanda Çerkes halkının geleceğinden kaygı duyan, yaşadığı her ülkede demokratik hak ve özgürlüklere sahip olması ve anavatanı Çerkesya’nın yeniden inşa edilmesi gerektiğine inanan kardeşi, komşusu ve dostuyuz. Abhaz’ız, Çeçeniz, Osetiz, Karaçayız, Türküz, Kürdüz, Rusuz... Çerkesya Yurtseveriyiz!

“Çerkeslerin soykırımdan geçirilerek vatanlarından sürülmüş; diasporada onlarca ülkede dağınık, anavatanlarında ise 6 siyasi birime bölünmüş olarak yaşamaları ve asimile edilmeleri” şeklinde formule edilebilecek Çerkes Sorunu’nun; yani Çerkes Ulusal Sorunu’nun  çözümünün ve Çerkes Halkının kurtuluşunun uluslaşmaktan; Çerkesya’yı yeniden inşa etmekten geçtiğine inanıyoruz.

Ve bu düşünce bizleri, diğer Çerkes siyasetlerinden, kurumlarından ve gruplardan; yani statükodan başlıca iki noktada ayırıyor:

  1. Şimdiye kadarki siyasetlerimiz, aralarında şu veya bu konularda farklar olsa da, Kuzey Kafkasya Halklarının “tek bir halk” olduğunu veya ortak örgütlenmeleri ve birlikte mücadele etmeleri gerektiğini anlatıyor, buna uygun olarak da “ortak bir kimlik” tanımı yapıyor; daha doğrusu bütün Kuzey Kafkasya Halklarının Çerkes olduklarını iddaa ediyorlardı.
  1. Çerkeslerin vatanı dile getirilmiyor, Abhazya; Çeçenya; Osetya; Dağıstan veya Karaçay-Balkarya denirken, sıra Çerkeslerin vatanına geldiğinde “Kuzey Batı Kafkasya” diye geçiştiriliyordu. Çerkesya tarih olmuş, Atlantis gibi tarihin sularına gömülmüştü.

Bu, Çerkesya’da binlerce yıl yaşamış, medeniyetler kurmuş, insanlığın tarihsel gelişimine katkıda bulunmuş; 100 yıldan fazla bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşmış, bu uğurda yüzbinlerce şehit vermiş, ama savaşı kaybedince soykırımdan geçirilerek vatanından sürülmüş bir halka yapılabilecek en büyük haksızlıktı.

Çerkeslerin vatanı Çerkesya’ydı. Kimliğimiz, dilimiz, kültürümüz bu topraklarda şekillenmişti. Atalarımız, bu toprakların her karışını kanlarıyla sulamış; Çerkes Özgürlük Meclisi’ni kurmuş; Çerkes devletini, demokratik bir Cumhuriyeti örgütlemenin adımlarını atmış; bağımsızlık ilan etmiş; ama kendisinden kat be kat güçlü Çarlık Rusya’sına karşı savaşı kaybedince vatanından sürgün, Çerkesya da işgal ve ilhak edilmişti.

Bu onurlu tarihi unutturmak değil; sonsuza kadar yaşatmak; geleceğimizi bu tarihin üzerinde inşa etmek gerekirdi.

Atalarımızın bağımsızlık ve özgürlük savaşı, inancı ve özlemi unutulan ve unutturulan bir geçmiş değil; halkımızın gelecek vizyonu olmalıydı.

Bu mirasa sahip çıkmalıydık, çünkü Çerkes sorununun çözümü Çerkes halkının tekrar vatanlaşmasından ve uluslaşmasından geçecekti.

İşte Çerkesya Yurtseverleri’nin varlık nedenleri; iki yıldır adım adım ete kemiğe büründürmeye, inşa etmeye çalıştıkları gelecek vizyonları budur!

Ve çok daha tali sorunların, tartışmaların, bizlere yönelik saldırıların ve karalama kampanyanlarının; kurulan “kirli”-“kutsal” ittifakların altında yatan asıl neden de bizim bu gelecek vizyonumuzdur.

Çünkü bu gelecek vizyonu, öncelikle Çerkesya’da çıkarları olan güçlerin Çerkes halkını ve Çerkesya’yı yoketmek veya kullanmak amaçlı “proje”lerini tarihin çöp sepetine atmakta; ama aynı zamanda bütün siyasi gruplarımızın üzerinde politikalarını inşa ettikleri, sosyal-kültürel ilişkiler, hatta aileler kurdukları “Kafkasya” veya “Kuzey Kafkasya” söyleminin iflas ettiğini dünyaya ilan etmektedir.

Çerkes halkının, geleceği için, uluslaşma ve vatanlaşma mücadelesini yükseltmesi zorunludur. Çünkü ulus olamayan halkların geleceği yoktur.

Yani, ya Çerkesya’yı inşa edecek ve ulus olacağız, ya da yok olacağız. Bunun ortası yok!

Bu nedenle, kimse bizden, şimdiye kadar kendilerinin yaptıkları gibi kültürel faaliyetlerle oyalanarak veya başkalarının Kafkasya politikalarına payanda olarak yokolmayı seyretmemizi beklememelidir.

Çerkesler kimlerdir sorusuna verdiğimiz “Adıgelerdir”; Çerkes Dili de “Adıgecedir” cevaplarımız veya “Kuzey Kafkasya Halkları kardeş veya komşudur; ama hepsi aynı ve Çerkes değildir” söylemimiz eleştirilerek; bunun karşısında, “Çerkes Halkları” ve “Çerkes Dilleri” gibi uyduruk “teoriler” geliştiriyorlar.

Evet, bu söylemlerin ve “teoriler”in hepsi uyduruktur, hiçbir bilimsel-siyasi değerleri ve dünyada bir ulusun birden çok kimliği ve dili olabileceğini söyleyen bir “ulus teorisi”; mesela, “Alman dilleri”, “Fransız halkları” vs diyen bir bilim insanı ve siyaset bilimcisi yoktur!

Modern bir toplumsal örgütlenme olan “ulus”un tek bir kimliği, tek bir dili vardır. Bu ulus kimliğinin ve dilinin belli sınırlar dahilinde yaşayan bütün etnik toplulukların ve halkların “ortak-üst” kimliği veya dili olduğunu iddaa edenler “hakim ulus şövenistleri”dir. Amaç, diğer etnik topluluklarda ve halklarda hakim ulusun kimliğine aidiyeti geliştirmek, böylece bu toplulukları asimile etmektir.

Yani, alt-üst kimlik “teorisi”, şövenist devletlerin ve bu devletlerin hakim uluslarının ezilen uluslarda ve ulusal topluluklarda, şövenist devlete olan aidiyeti geliştirmek için uydurdukları bir “teori”dir.

Alt alta, üst üste bindirilen uluslardan altta kalanın canı çıkmakta, yokolmaktadır. Doğrusu, “yanyana”, “özgürce” ve “kardeşçe” birlikte yaşamaktır. Ve artık bütün dünya bu gerçeği görmüş, bu nedenle şövenist devletler yeniden yapılanma veya yıkılma sürecine girmiştir. Ama yıkılan ve yokolan, birilerinin sandığı gibi “ulus devlet” değil; “şövenist devlet”tir!

Ve asimile olan bir etnik topluluğun veya halkın geleceğini garanti edebilmesi için ulus olma formatlarına kavuşmaktan başka bir çaresi; ulusa alternatif, başka bir modern toplumsal örgütlenme formülü de yoktur...

Yanyana, birlikte yaşayacak uluslar artık ya “çok uluslu devletler” inşa edecekler; ya da bağımsız devletler olarak yeniden örgütlenecekler. Bunu başaramayan halklar ise yokolacaklar.

“Kafkasya” veya “Kuzey Kafkasya Halkı” söyleminin sahipleri, kendi ( veya efendilerinin! ) çıkarlarına uymadığı için bu çözülmeyi veya yeniden örgütlenmeyi çarpıtmakta; ulus devlet devrinin bittiği masalını anlatmaktalar. Hem de dünyada hemen hergün yeni bir ulus devlet kurulurken!

Bu masalı anlatmalarının gerçek nedeni ve asıl eleştirdikleri veya korktukları, “ulus olma kriterleri” ve bizlerin uluslaşma özlemidir. Çünkü ortak bir kimlik; ortak bir dil ve bir vatan olmadan ulus olmaz ve her ulusun veya ulusal topluluğun bir kimliği, dili, kültürü, tarihi, birlikte yaşama ve gelecek ülküsü vardır.

“Kuzey Kafkasya Halkı” söylemi ama, bu kriterlerin hiçbirini yerine getirmediği gibi ulus olma bilincine ve vizyonuna da ters düşmektedir.

Çünkü Kuzey Kafkasya Halkları bir bütün değildir. Her birinin kendi dili, benzerlikleri olsa da kendi kültürü ve kendi tarihi vardır. Özellikle son yirmi yıldır da kendi sorunlarını çözmeye çalışmakta, kendi geleceklerini inşa etmekteler. Uluslaşma sürecine girdiler ve aralarındaki ilişkiler “yardımlaşma ve dayanışma”dan öteye geçmiyor.

Kimileri bu etnik kimliklerin “suni” olduklarını, hatta bunları Sovyetlerin icat ettiğini iddaa ediyorlar. Resmen saçmalık! Etnik kimlikler insanlığın binlerce yıllık birikiminin ürünüdür etnik ve hala yaşayan en eski toplumsal örgütlenmelerdir. Bu kimlikler oluşurken bırakın sosyalizmi veya sovyetleri; ciddi siyasi örgütlenmeler dahi yoktur yeryüzünde.

Sovyetler etnik kimlikleri icat etmemiş, bunları kendi siyasi kriterlerine ve “merkez”in çıkarlarına göre örgütlemiş; kimilerini “yoktan varederken”, kimilerini yok saymış; Çerkes halkını ise bölük pörçük ederek 6 siyasi birime dağıtmıştır.

Bugün artık Abhaz halkına “siz Abhaz değil, Çerkessiniz” demek; Abhaz halkına yapılabilecek en büyük ihanettir. Abhaz halkının uluslaşma sürecini baltalamak, Abhazya’yı, diğer Kuzey Kafkasya Halklarının sorunlarına bulaştırıp oyalamak, hatta boğmaktır. Aynı şekilde Oset halkının da önceliği, Osetya’nın birleşmesi, kendi ayakları üzerinde durmasıdır.

 Bu devletler veya Cumhuriyetler kendi gelecek vizyonları etrafında birleşmiş ve buna uygun ittifaklar kurmuşlardır. Doğrusu da budur! Ama Çerkes Halkının da kendi dili, kültürü ve gelecek vizyonu etrafında birleşmesi gerekmektedir. Bunu kimsenin engellemeye hakkı yoktur.

İşte, Çerkesya Yurtseverleri, Çerkes Halkının birliği, anavatanı Çerkesya’da birleşmesi ve uluslaşması düşüncesinin askerleridirler. Ve bununla gurur duymaktalar. Kim ne derse desin, Çerkesya kuruluncaya kadar da yollarına devam edecekler.

 Peki, Çerkesya Yurtseverleri ne istiyorlar?

* Çerkesya Yurtseverleri, öncelikle Çerkes Halkına özgürlük istiyorlar. Çünkü özgürlük, Allah’ın ve doğanın insana ve bütün insan topluluklarına doğuştan bahşettiği bir haktır. Özgürlük olmadan eşitlik ve kardeşlik olmaz. Saygı ve sevgi olmaz.

Ama özgürlük, mutlaka ayrılık veya sorumsuzluk ve anarşizm demek değildir. Özgür insan veya toplum, masanın diğer tarafında oturma hakkına sahiptir. Kendisini ilgilendiren her konuda söz sahibidir. Kimsenin onun iradesini yok sayması veya çiğnemesi mümkün değildir.

Bu nedenle, özgürlük, tarafların hak ve özgürlüklerine saygı; karşılıklı iradelerin tanınması ve yine karşılıklı çıkarların gözetilmesi demektir.

* Çerkesya Yurtseverleri, kardeşlik ilkesine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Halkların kerdeşliğine inanmaktadırlar. Ama halkların kardeşliği de, halkların herhangi bir kimlik veya ideolojik düşünce etrafında toplanması, birleşmesi demek değildir.

Kardeşlik, karşılıklı kimliklere, çıkarlara, kararlara ve tercihlere saygıdır. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmadır.

* Çerkesya Yurtseverleri, demokrasiye bağlı kalmak; demokratik toplumlar ailesinin bir üyesi olmak istiyorlar.

Demokrasinin herhangi bir ideolojik tanımı bize uymaz. Biz, toplumda varolan çıkar gruplarının; ekonomik-sosyal toplulukların veya bireylerin örgütlenme hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve güçleri oranında temsil edildikleri bir siyasal örgütlenmeyi ve sistemi savunuyoruz.

Bu toplumda örgütlenme, seçme-seçilme özgürlüğü ve elbetteki kuvvetler ayrılığı olmalıdır. Yasama, yargı ve yürütme ayrı ellerde toplanmalı; tek tek bireylerin yasal hakları güvence altına alınmalıdır.

Bizler, Çerkesya Yurtseverleri olarak, demokratik olmayan her tür örgütlenme kadar, demokratik olmayan yöntemleri de reddediyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle demokrasiyi veya demokratik bir toplum örgütlemek mümkün değildir; demokratik olmayan yöntemlere başvurandan da demokrat olmaz!

Bu nedenle, Çerkesya Yurtseverleri demokratik örgütlenmeler yaratmak, yaşadığımız her yerde Çerkes halkının hak ve özgürlükleri için; ama barışçıl ve demokratik yöntemlerle mücadele etmek ve demokratik bir toplum örgütleyerek, demokratik toplumların bir parçası olmak istiyorlar.

* Barış, bizler için kutsaldır. Tek bir insanın dahi savaşta canını yitirmesi bizleri üzer. Ama savaşların nedenleri ortadan kaldırılmadan da barış sağlanamaz ve korunamaz.

Bizler Çerkesya Yurtseverleri olarak, bütün savaşlara karşı olduğumuz gibi, savaşların nedenlerinin ortadan kaldırılmasını; insan ve toplum ilişkilerinde adaletin, eşitliğin ve karşılıklı saygının hakim olmasını istiyor; her türlü baskı, terör ve sömürüyü reddediyoruz.

Tüm dünyada barışın hakim olmasını ve komşularımızla sonsuza kadar barış içerisinde birlikte yaşamayı arzuluyoruz.

* Birlik istiyoruz!

Önce Çerkes halkının birliğini sağlamak ve giderek kardeşlerimizle ve komşularımızla birlik kurmak yakın ve uzun vadeli hedeflerimizdir.

Çerkes halkının ne Kafkasya’da ne de dünyada yalnız kalması çıkarlarımıza değildir. Özellikle bölge ülkeleri ve halkları ile kimliklere ve çıkarlara saygı ekseninde bir ekonomik-politik birlik hedefimizdir.

Ama önceliğimiz Çerkes halkının birliği ve birleşmesi olacaktır.

Bu birliğin iki ayağı var: Birincisi, anavatanımızda Çerkesya’nın bölünmüşlüğünün sona erdirilmesi ve tarihi Çerkesya topraklarının tek bir siyasi birim olarak örgütlenmesidir. İkincisi de özellikle diasporada birlikte, içiçe yaşadığımız halklarla birlikteliğimizin yeniden tanımlanması.

Yani, Çerkes halkının önce kendi kimliği ekseninde örgütlenmesini yaratmak ve sonra diğer Kuzey Kafkasya Halkları ile karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma zemininde gerekli kurumları örgütlemek. 

Çerkesya Yurtseverleri olarak, diğer Kuzey Kafkasya Halkları ve hatta bütün ezilen, çıkarlarımızın örtüştüğü halklarla ekonomik-politik-sosyal ve kültürel çok çeşitli örgütlenmelere gitmek, birlikler kurmak istiyoruz. Diğer halklarla kuracağımız bu birliklerde karşılıklı çıkarlar gözetilecek; ilişkilerimize saygı, ve “diplomaside karşılıklılık” ilkesi hakim olacaktır.

* Çerkesya Yurtseverleri, inancın ve ibadetin insan ve toplum yaşamının önemli ve vazgeçilmez öğelerinden biri olduğunun ve kimsenin, bir başkasının inancına veya ibadetine müdahale etme hakkının olmadığının bilincindedir.

 İnsanlar özgürce istedikleri dine inanabilmeli ve ibadetini yerine getirebilmelidir. Devletin görevi, insanlara belli bir dini veya dinsizliği dayatmak değil; inanç ve ibadet özgürlüğünü garanti altına almaktır.

Bizler toplumsal ilişkilerimizi herhangi bir inanca göre örgütlemek istemiyor; bütün inançlara ve herhangi bir dine inanmama hakkına saygı duyuyoruz.

* Biz Çerkesler, atalarımızdan “doğanın bir parçası olduğumuz” bilincini miras aldık. Bu nedenle doğayı korumak; ekonomik, siyasal bütün faaliyetimizde buna azami dikkat göstermek birincil görevlerimizdendir.

 Unutmayalım ki, atalarımız ormanlarda atları üzerinde seyahat ederken bile, doğaya zarar vermesin diye kılıç ve kamalarını saklarlardı. Bu bilinci yaşatmak ve doğayı korumak görevimizdir.

Günümüzde büyük güçlerin ve tekellerin ekonomik faaliyetleri ve kar hırsları nedeniyle eşsiz doğa güzellikleri tahrip edilmekte, hatta bir daha geri gelmemecesine yokedilmektedir.

Bizler Çerkesya Yurtseverleri olarak, doğayı ve çevreyi korumak için gerekli her tür önlemi alacak, bu konuda uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışacak, doğaya ve çevreye zarar verecek ekonomik faaliyetlere izin vermeyecek ve Çerkes halkında doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi için özel bir çaba içerisinde olacağız.  

* Çerkesya Yurtseverleri, kadınlarımızın toplumsal yaşamımızdaki yerleri ve geleceğimizi inşa etme sürecinde oynayacakları rol konusunda da netler.

Bizler, geçmişten aldığımız mirası ve “kadın erkek eşitliği”ni yeterli görmüyor; hak ve özgürlüklerin statik değil, dinamik olduklarına; toplumsal yaşamın değişimine-gelişimine paralel olarak geliştiklerine, bu anlamda kadın erkek ilişkilerinin ve kadın haklarının günün-toplumun ihtiyaçlarına göre sürekli, yeniden tanımlanması gerektiğine inanıyoruz.

Kadınlarımızın, ev ve aile yaşamından başlayarak, ekonomik ve siyasal ilişkilere kadar yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmalarını, sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmalarını, görev ve sorumluluk almalarını istiyoruz.

Bulunduğumuz her yerde bunu teşvik edeceğiz. Çünkü, kadının elinin değdiği her şeyin daha insani olacağına inanıyoruz!

* Biz Çerkesler tarihimizle, cezaevi ve dilencisi olmayan bir toplum olmakla övünürüz. Hakkımızdır da. Ama modern toplum yaşamına geri gelmesi ve örgütlenmesi mümkün olmayan ilişkilerle ve geleneklerle yön veremeyiz. Bu, gerçekçi olmaz.

Modern toplumların devletleri veya devlet işlevi gören siyasi örgütlenmeleri var. Bizler de geleceğimiz için böyle örgütlenmeleri yaratmak istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz.

Ama Çerkes halkının olumlu birikimini, toplumsal yaşamına damgasını vurmuş yardımlaşma-dayanışma, ihtiyacı olana elini uzatma geleneğini modern toplumsal yaşamda da devam ettirmek mümkündür. Bunun yolu “sosyal devlet” anlayışından geçmektedir.

Bu nedenle bizler, daha çok kar hırsı üzerinde şekillenen toplumsal ilişkileri reddediyor; devletin sosyal yaşamı düzenlemesi, insani ihtiyaçları muhtaç olanlara sunması gerektiğine inanıyoruz. Devlet, herkesin, en azından temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olmalıdır.

İşte biz Çerkesya Yurtseverleri, bu ilkeler çerçevesinde mücadele etmek ve geleceğimizi bu ilkeler ekseninde örgütlemek istiyoruz. Basitten karmaşığa, özelden genele doğru ilerleyen bir rota izleyeceğiz.

Önce kendimizi örgütleyecek, kendimizi eğiteceğiz. Yani, Çerkesya Yurtseverleri, öncelikle, Yurtsever Hareketin bağımsız ve açık-demokratik örgütlenmesini yaratacak; bütün Çerkesya Yurtseverleri de, öncelikle bu örgütlenmeye karşı sorumlu olacaklar.

 Çünkü Çerkesya Yurtseverliği Çerkes halkının geleceğidir.

Ama aynı zamanda Çerkes halkının bütün kurumlarında, gücümüz oranında aktif olarak çalışmaya devam edecek; bu kurumlarda Yurtsever Hareketin tezlerini anlatacak; örgütlenecek ve yönetim organlarına gelerek, bütün ekonomik-politik-sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi Çerkes halkının geleceği ve ihtiyaçları ekseninde örgütlemeye çalışacağız.

Çerkes Derneği-Adıge Khase’ler veya Adıge kimliğini açıkça vurgulayan Çerkes dernekleri yayılıyor. Bu gelişmeyi; yani Çerkes halkının ulusal kimliği ekseninde örgütlenmesini artık kimse durduramaz.

Şimdi bu dernekler arasındaki ilişkileri geliştirmeli; birbirleri ile yardımlaşmalarını ve dayanışmalarını sağlamalıyız. Aralarında bir eşgüdüm ve koordinasyon olmalıdır. Hedefimiz Çerkes Dernekleri Federasyonu’dur.

Bütün bu çalışmalarımızda ve bizim olduğumuz her alanda veya birimde demokratik ilişkiler hakim olacak, dar grupçu ve sekter eğilimlere karşı mücadele edilecek ve her düşünce kendisini özgürce ifade edebilecek, örgütlenebilecektir.

Ama, Çerkesya Yurtseverleri, sosyal kültürel faaliyetleri ve bu faaliyetleri örgütleyecek kurumları veya halihazırdaki dernekleri ve federasyonu gerekli ve zorunlu görmekle birlikte, geleceğimizi bu kurumlarla örgütleyebilmemizin mümkün olmadığının da bilincindeler.

Bu nedenle, ihtiyaçlarımıza cevap verecek; politikalarımızı yapacak, Çerkes Halkının birliğini ve dünya kamuoyunun karşısına “tek ses ve tek yürek” olarak çıkmamızı sağlayacak, merkezi Rusya Federasyonu’nda olmayan bir örgütlenme yaratmak elzemdir. Bu örgütlenme “Çerkes Halk Meclisi” veya “Çerkes Halk Kongresi”dir.

Tabandan tavana doğru, en küçük yerleşim birimimizden başlayarak, yaşadığımız her ülkede kollektif yapılar ve Meclisler örgütlemeli; bu Meclislere bütün siyasetlerimizin ve tek tek aydınlarımızın veya akademisyenlerimizin katılımını sağlamalı; bunu da Dünya Çerkesleri Kongresi veya Meclisi ile taçlandırmalıyız.

Hedefimiz, Çerkes Ulusunu ve Çerkesya’yı inşa etmek, Çerkes dilini yaşamımızın her alanında bir iletişim dili olarak örgütlemektir. Bu hedefimize ulaşmak için, öncelikle Çerkes Sorunu’nun çözümüne yoğunlaşmalı; yani Çerkes halkının bölünmüşlüğüne ve parçalanmışlığına son vermeliyiz.

Bu, anavatanımıza dönmek demektir!

Ancak, 150 yıllık diaspora yaşamını bir kalemde silebilmek ve Çerkeslerin tekrar anavatanlarına dönmelerini sağlamak kendiliğinden olabilecek bir iş değildir. Bunun için başta Çarlık Rusyasının mirasçısı Rusya Federasyonu olmak üzere, dünya devletlerinin, kurum ve kuruluşlarının destekleri ve yardımları; anavatana dönüşümüzün maddi ve psikolojik altyapısının hazırlanması gerekmektedir.

Bu, adaletin tecelli etmesi; yani, Rusya Federasyonu’nun bir Çerkes Sorunu olduğunu kabul etmesi; bu sorunun nedeni olan Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nü; anavatanımıza kayıtsız şartsız dönüş ve Çerkesya’yı yeniden inşa hakkımızı tanıması ve Çerkes Toplumundan özür dilemesi ile mümkündür.

* Bu nedenle, Çerkes Soykırımının ve Sürgünün Rusya Federasyonu başta olmak üzere tüm dünyada tanıtılması öncelikli görevlerimizden ve mücadelemizin mihenk taşlarından biridir. Çünkü, adalet, toplumsal barışın ve kardeşliğin olmazsa olmazıdır. Ve geçmişin olumsuz izlerini silinmeden gelecek inşa etmek mümkün değildir.

Fakat anavatanımıza dönüş hakkının tanınması ve buna destek verilmesi de tek başına yeterli değildir. Bu dönüş, geleceğimizin garanti altına alınması anlamına gelmelidir. Bu da ancak, Çerkeslerin Çerkesya’nın yerli halkı olduğunun; binlerce yıl bu topraklarda yaşadıklarının ve sonsuza kadar bu topraklarda yaşama, toplumsal yaşamlarını kendi gelenek göreneklerine göre örgütleme haklarının tanınması ile mümkündür.

* Bu, Çerkeslerin Çerkesya’nın yerli halkı olduğunun tanınması anlamına gelmektedir. Dünya, tüm yerlilere bu hakkı tanımıştır. Çerkeslerin de Çerkesya’nın yerli halkı olduğu tanınmalıdır. Bu hak, bizleri yeniden Çerkesya’nın egemen halkı haline getirecektir. Bu haktan hiçbir şekilde vazgeçmemiz mümkün değildir.

 Bir yerli halkın tarihi topraklarında egemen olmasının nüfusla veya sayı ile alakası yoktur. Sözkonusu halk, bu toprakların sahibidir ve şimdi egemen halk olması demek, haksız bir şekilde elinen alınan bu toprakların sahibi olduğunun ve tarihten gelen haklarının, bu topraklar üzerinde varlığını devam ettirebilmesi için gerekli ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ayrıcalıkların tanınması demektir.

* Ama egemen halk olmak, başkaları üzerinde egemenlik kurmak demek de değildir. Çerkesya Yurtseverleri, bugün Çerkesya’da Çerkes olmayan halkların da yaşadıklarının bilincindeler ve bu halklarla barış ve huzur içinde birlikte yaşamak, egemenliği ve devlet iktidarını onlarla paylaşmak istiyorlar. Bu halkların kimliklerini, hak ve özgürlüklerini tanıyor; bunların yasal güvence altına alınacağını garanti ediyoruz.

Hatta, bizler, Çerkesya halklarının, eğer kendimizi onlara doğru bir şekilde anlatabilirsek ve yanlış yapmazsak, bizleri anlayacaklarından ve ilerleyen aşamalarında Çerkesya’nın yeniden inşası mücadelemize aktif olarak katılacaklarından da kuşku duymuyoruz. Çünkü, demokratik, dünya ile bütünleşmiş bir Çerkesya’da bu halkların da çıkarları var.

Özetle, Çerkesya Yurtseverleri, ancak, Çerkesler anavatanlarına dönebilir; Çerkesya’nın egemen halkı olabilir; diğer bütün halklarla eşit haklara ve özgürlüklere sahip olabilirlerse Çerkes Sorunu’nun çözülebileceğine ve Çerkes Halkının geleceğinin garanti altına alınabileceğine inanıyorlar.

Bu, Çerkes Sorunu’nun çözümünün:

  • “Çerkes Soykırımının ve Sürgünü”nün tanınarak sonuçlarının giderilmesi; yani adaletin tecellisi...
  • Çerkes Halkının Anavatanına kayıtsız şartsız dönüşü...
  • Çerkesya’nın tarihi sınırları içerisinde yeniden inşası...
  • Çerkeslerin Çerkesya’nın yerli halkı olduğunun ve yerli halk olmaktan gelen haklarının tanınması...
  • Çerkeslerin Çerkesya’nın egemen halkı olması...
  • ve diğer bütün halklarla eşit haklara sahip olması ile mümkün olduğu anlamına gelir.

Çerkesya Yurtseverlerinin görevi, özlemi ve hayali bu günleri görmek; bunun için mücadele etmek; örgütlenmek ve geleceğe miras bırakmaktır!

Yaşasın Çerkes Kalma Mücadelemiz!

Yaşasın Çerkesya!

Çerkesya Yurtseverleri, 28 Mart 2012

 

Wer sind wir und Was wollen wir?

Nach einer kurzen Vorbereitungszeit sind wir nun seit drei Jahren auf der politischen Bühne aktiv. Während dieser Vorbereitungszeit konnten wir nicht alle Felder abdecken und waren der Meinung, dass wir diese in naher Zukunft und unserer aktiven Zeit schrittweise abdecken und vervollständigen werden. Uns war bewusst, dass wir uns in einer sehr wichtigen historischen Entwicklung befanden und der Überzeugung, dass die Tscherkessen (Adyge) keine Zeit mehr zu verlieren hatten.

In den letzten drei Jahren wurde viel über uns spekuliert, dass wir im Auftrage der USA oder von Russland agieren würden. In letzter Zeit wurden wir auch der “Kolloboration” mit Georgien beschuldigt.

Unsere Äußerungen wurden mit manchen politischen Strömungen in Vebindung gebracht nur weil wir der Auffassung waren, uns nur für die Interessen und Belange des tscherkessischen Volkes einsetzen zu wollen und nicht für die Interessen der anderen benachbarten Völker im Norkaukasus. Nur aus diesem Grund wurden wir des öfteren als Rassisten, Faschisten und Neonazis beschuldigt.

Unsere politischen Ansichten und Aktivitäten basieren auf Leute die aus verschiedenen politischen Strömungen stammen und unterschiedlichste Erfahrungen in dieser Hinsicht sammeln konnten. Man kann sogar behaupten, dass wir die bisher unabhängigste und freieste Gruppierung der tscherkessischen Bewegung darstellen.

Deshalb haben wir immer wenn wir es als nötig ersehen haben, den “vorherrschenden Status” sowie andere tscherkessisch-politische Strömungen kritisiert und unsere Meinung kund getan. Wir standen jederzeit hinter unseren Idealen und unserer Meinung.

Wir sind Tscherkessen, und Patrioten von Tscherkessien. Wir wollen uns überall wo Tscherkessen leben, uns für die demokratischen Rechte des tscherkessischen Volkes einsetzen und die Heimat der Tscherkessen, Tscherkessien wiedererrichten. Um unsere Interessen wahren sowie unsere Ziele erreichen zu können, würden wir auch gerne mit Angehörigen von diversen Nationalitäten zusammenarbeiten wollen. Mit Abchasen, Tschetschenen, Osseten, Karatschaiern, Türken, Kurden und Russen usw. Wir stehen jeder Zusammenarbeit offen solange es sich um demokratische Gruppierungen handelt und es unsere Interessen es zulassen.

Die tscherkessische Frage hat ihre Ursachen in demVölkermord und der Verteibung der Tscherkessen, der Zerstreuung des Volkes in dutzende Länder, der Zerstückelung ihrer Heimat Tscherkessien in sechs Gebietseinheite und der damit einhergehenden Assimilation des Volkes.Wir glauben fest daran, dass man die tscherkessische Frage nur dann lösen kann wenn die Heimat der Tscherkessen, Tscherkessien wiedererrichtet wird und sie in ihrer Heimat als Nation leben können.
 

Diese Ansichten unterscheiden uns von den anderen tscherkessisch- politischen Gruppierungen in zwei Punkten. Auch wenn es einige Differenzen gab, so bestand doch die bisherige Politik vor allem darin, dass alle Völker im Nordkaukasus “ein Volk” darstellten, sie sich deshalb unter einem Dach gemeinsam organisieren und gemeinsam agieren müssten. Passend zu dieser Politik wurde eine “gemeinsame Identität” definiert. Es wurde behauptet das alle Völker im Nordkaukasus Tscherkessen seien.

Die Heimat der Tscherkessen wurde nie als solche angesehen oder bezeichnet. Es wurde nur von Abchasien, Tschetschenien, Ossetien, Dagestan oder Karatschai-Balkarien gesprochen aber Tscherkessien wurde den Leuten und der Öffentlichkeit verschwiegen und die Heimat der Tscherkessen wurde einfach mit Nordwestkaukasus tituliert. Es wurde sogar teilweise nicht von den Tscherkessen sondern von den Nordwestkaukasiern oder den Nordwestkaukasischen Völkern bzw. Stämmen gesprochen!

Diese Haltung war mit nichts zu rechtfertigen. Es verhöhnte die Tscherkessen, die schon seit tausenden von Jahren in Tscherkessien lebten und verschiedene Kulturen hervorgebracht hatten sowie über hundert Jahre lang für ihre Unabhängigkeit und Freiheit gekämpft hatten. Sie haben dabei hunderttausende von Opfern bringen müssen. Diese Haltung war eine große Ungerechtigkeit gegenüber einem Volk, was nach einem verlorengegangenen Freiheitskampf aus seiner Heimat vertrieben und in alle Richtungen zerstreut wurde.

Die Heimat der Tscherkessen war Tscherkessien. Unsere Identität, Sprache und Kultur ist hier hervorgegangen. Unsere Vorfahren haben hier das freie tscherkessische Parlament und einen tscherkessischen Staat gegründet. Sie haben die ersten Schritte in Richtung einer demokratisch geführten Republik unternommen sowie die Unabhängigkeit ausgerufen, waren aber am Ende der Übermacht des Zaristischen Russlands unterlegen. Tscherkessien wurde besetzt und seine Bewohner ermordet und vertrieben.

Wir durften diese ruhmvolle Geschichte nicht vergessen, mussten sie weiterleben lassen und unsere Zukunft darauf aufbauen. Der Unabhängigkeits- und Freiheitskampf unserer Vorfahren, ihr fester Glaube daran, durfte nicht in Vergessenheit geraten, nicht als irgendein Ereigniss in der Vergangenheit angesehen werden. Diese Geschichte musste unsere Zunkunftsvision werden. Wir mussten dieses Erbe antreten den die Lösung der tscherkessichen Frage ist nur dann möglich, wenn die Tscherkessen wieder eine Heimat haben und ihren Platz als Nation einnehmen. Um disese Visionen verwirklichen zu können sind die Die Patrioten von Tscherkessien entstanden. Und hinter allen Verschwörungstheorien, Beschuldigungen und Allianzen die gegen uns gerichtet waren liegen diese Zukunftsvisionen die wir teilen und verteidigen.
 

Verschiedenene Mächte haben Interessen in Tscherkessien.
Aufgrund dieser Interessen wollen sie die Tscherkessen entweder assimillieren oder sie für ihre eigenen Interessen benutzen. Zu diesem Zweck haben sie mehrere “Proejekte” gestartet. Diese sind ber aufgrund unserer Visionen und Ansichten zum Scheitern verurteilt. Genauso sind auch die auf sozial-kultureller Ebene ja sogar auf familliären Beziehungen aufgebauten “Kaukasischen” und “Nordkaukasischen” Einrichtungen und ihre Ideologie zum Scheitern verurteilt.

Die Tscherkessen müssen wieder eine Nation werden, sie müssen wieder im Besitz einer Heimat sein, denn Völker die die Nationswerdung nicht bewerkstelligen können, werden früh oder spät untergehen. Das heisst im Klartext entweder wir werden Tscherkessien wiedererrichten und eine Nation werden oder wir werden untergehen. Eine Alternative dazu gibt es nicht!

Deshalb sollte keiner von uns erwarten, dass wir uns wie andere Organisationen mit Folklore beschäftigen oder sich anstelle für die Belange, Nöte und Interssen des tscherkessischen Volkes einzusetzen, sich für die Belange und Interessen der anderen kaukasischen Völker einsetzen. Die Tscherkessen selbst bezeichnen sich in ihrer eigenen Sprache als Adyge und ihre Sprache ist tscherkessisch, in ihrer Sprache Adygabse genannt. Wie in jeder Sprache Dialekte oder verschiedenene Mundarten vorhanden sind, so sind auch in der tscherkessischen Sprache Dialekte vorhanden. Diese sind aber ein fester Bestandteil der tscherkssischen Sprache und stellen keine eigenständigen Sprachen dar. 

Zusammenfassend bedeutet das, dass keine “tscherkessischen Völker” oder “tscherkessischen Sprachen” existieren und auch die Existenz eines “Nordkaukasisches Volkes” frei erfunden ist. Diese “Theorien” sind einfach nur schlicht und haltlos. Ja, alle diese “Theorien” sind einfach nur haltlos und frei erfunden. Wissenschaftlich und politisch gesehen haben sie keinen Wahrheitsgehalt. Ein Volk kann nicht mehrere Identitäten und Sprachen besitzen. Sowie es keine deutschen Sprachen oder französichen Völker geben kann so kann es auch keine tscherkessischen Sprachen und Völker geben! Eine “Nation” ist eine moderne und gesellschaflich strukturierte Organisation und besteht aus einem Volk und einer Sprache.

Diejenigen die behaupten, dass alle ethnischen Gruppen die innerhalb einer bestimmten Grenzen leben, könnten die Identität der Namensgebenden Nation sowie dessen Sprache als “Gemeinsame Identität” annehmen, sind “Chauvinisten der vorherrschenden Nation”. Das Ziel ist es, die anderen ethnischen Gruppen und Völker unter der Identität der vorherrschenden Nation zu vereinen um sie dann asimilieren zu können. Die “Theorie” das man seine ethnische Identität mit der Identität der vorherrschenden Nation verbinden könnte, ist die Erfindung von chauvinistischen Staaten und den vorherrschenden Nationen in diesen Staaten, um unterdrückte Völker und ethnische Gruppen besser an den chauvinistischen Staat binden zu können.

Alle Völker müssen die gleichen Rechte haben um auf den Prinzipien der Gleichberechtigung miteinander leben zu können. Die aktuellen Ereignisse zeigen uns, dass chauvanistisch geprägte Staaten sich entweder nach diesem Prinzip umstrukturieren oder untergehen. Aber es ist nicht wie von manchen behauptet der “Nationalstaat” der untergeht, sondern der “chauvinistische Staat” findet sein Ende. Eine ethnische Gruppe die kurz vor der Assimillation steht, muss die Nationswerdung erreichen um auch in Zukunft weiterhin als Volk bestehen zu können. Es gibt keine alternative gegenüber der Nationswerdung wenn man weiterhin als ein eigenständiges Volk leben will.

Völker die miteinander leben wollen, müssen entweder Nationalstaaten gründen in denen mehrere anerkannte Nationen einen gemeinsamen Staat bilden oder die Völker werden sich als unabhängige Nationalstaaten neu etablieren müssen. Die Völker die diese Entwicklung nicht bewerkstelligen können, werden früh oder spät assimilliert. 

Die Kabardiner, Adygejer, Tscherkessen und Schapsughen sind alle Mitglieder des tscherkessischen Volkes, sie sind alle Tscherkessen.  Die Sowjetunuion hat die Tscherkessen in sechs unterschiedliche Gebietseinheite aufgeteilt und sie unter diesen vier verschiedenen Bezeichnungen geführt. Die Abchasen jedoch sind keine Tscherkessen. Sie als solche anzusehen und zu bezeichnen ist ein großes Unrecht gegenüber diesem sehr alten Volk, die gerade im Begriff sind, ein Land und eine Nation aufzubauen. Abchasien und das abchasische Volk müssen das Recht haben, ihren eignen Weg zu gehen und seine eigenen Ziele sowie Interessen verfolgen zu können. Das gleiche Prinzip muss auch für die anderen nordkaukasischen Völker gelten. Abgesehen von den Tscherkessen leben alle anderen nordkaukasischen Völker in ihren eigenen Republiken und arbeiten an ihren Zukunftsvisionen. Auch das tscherkessische Volk sollte das Recht haben, seine Zukunft selbst gestalten zu können, und keiner hat das Recht dies zu verhindern.

Die Patrioten von Tscherkessien setzen sich für die Einheit des tscherkessischen Volkes ein, für eine Einheit und Nationswerdung in der Heimat Tscherkessien. Wir werden unseren Kampf solange fortsetzen bis Tscherkessien wiedererricht ist.

Was wollen die Patrioten von Tscherkessien?

Die Patrioten von Tscherkessien wollen Freiheit für das tscherkessische Volk. Jedes Volk hat das Recht auf Freiheit und alle Völker dieser Erde müssen gleichberechtigt miteinander leben. Aber Freiheit ist nicht sofort gleichzusetzen mit Unabhängigkeit und verantwortungsloser Anarchie. Es bedeutet vielmehr, dass Recht sein Schicksal und die Belange des eigenen Volkes mitbestimmen zu dürfen. Keiner darf diesen Punkt missachten. Freiheit bedeutet, dass die jeweiligen Parteien sich gegenseitig sowie die Interessen des Gegenübers zu achten und zu respektieren haben. Die Patrioten von Tscherkessien glauben fest an die Gleichheit aller Menschen und Völker. Dies muss aber keine Vereinigung unter einer bestimmten Ideologie oder Identität mit sich bringen. Die Gleichheit aller Menschen beinhaltet die gegenseitige Achtung und Respektierung der jeweiligen Identitäten und die Wahrung der Interessen des Gegenübers.

 

Die Patrioten von Tscherkessien wollen der Demokratie treu bleiben und ein Teil der demokratischen Gesellschaft werden.

Ein Demokratieverständnis das sich auf eine bestimmte Definition stützt, lehnen wir ab. Wir verteidigen eine Ordnung, in der in einer Gesellschaft die Interessengruppen; ökonomisch-soziale Gruppierungen oder das Recht auf individuelle Entfaltung und Organisation gewährleistet sind und ihre politischen Vertretungen nach ihrer Größenordnung anerkannt werden. In dieser Gesellschaf muss das Wahlrecht sowie eine Gewaltenteilung vorhanden sein. Die Gesetzgebung und die Justiz müssen unabhängig agieren können sowie die Rechte jedes einzelnen gesetzlich verankert und gewahrt werden.

Wir als die Patrioten von Tscherkessien lehnen alle nicht-demokratischen Organisationen sowie alle nicht-demokratischen Regierungen ab. Es ist unmöglich mit nicht-demokratischen Mitteln eine Demokratie oder eine demokratische Gesellschaf zu organsieren. Diejenigen die zu solchen Mitteln greifen, können keine Demokraten sein!

Aus diesem Grund wollen die Patrioten von Tscherkessien demokratische Organisationen bilden und sich  überall wo Tscherkessen leben, sich für die Rechte und Freiheiten des tscherkessischen Volkes einsetzen aber mit friedlichen und demokratischen Mitteln. Der Frieden ist für uns sehr wichtig. Jeder Mensch der bei einer Kampfhandlung sein Leben verlieren musste ist zuviel und hat unsere größte Anteilnahme. Aber ohne die wirklichen Ursachen und Gründe die zu Kriegen und Konflikten führen, zu bereinigen, kann man keinen Frieden erhalten. Wir als Patrioten von Tscherkessien sind gegen alle Kriege und der Meinung, dass alle Ursachen und Gründe die zu einem Krieg führen bereinigt werden müssen. In den zwischenmenschlichen Beziehungen muss die Gleichberechtigt vorherrschen. Wir lehnen jede Art von Unterdrückung, Terror und Kolonialismus ab.

Das auf der ganzen Erde Frieden herrscht ist unser größter Wunsch. Auch wir Tscherkessen wollen zu allen Zeiten zu unseren Nachbarn friedliche und freundschaftliche Beziehungen aufbauen und pflegen. In erster Linie streben wir die Einheit des tscherkessischen Volkes sowie in naher und ferner Zukunft eine Einheit mit unseren Nachbarn an. Es liegt nicht in unserem Interesse, dass das tscherkessische Volk sich im Kaukasus und in der Welt isoliert. Unser Blick richtet sich auch auf eine politisch-wirtschaftliche Einheit mit den Staaten und Völkern der Region, mit der Voraussetzung, dass jede Identität geachtet und respektiert wird.

Aber unser primäres Ziel bleibt und wird die Einheit und Wiedervereinigung des tscherkessischen Volkes sein.

Diese Einheit hat zwei Komponenten: Die erste ist die Beendigung der Teilung unserer Heimat Tscherkessien. Das historische Tscherkessien als politische Einheit muss wiederhergestellt werden. Die zweite ist die Neudefinition der tscherkessischen Identität ,vor allem hinsichtlich in den Beziehungen zu den Völkern, mit denen die Tscherkessen in der Diaspora zusammenleben. Wir wollen in erster Linie eine Organisation des tscherkessischen Volkes erschaffen und nachfolgend eine auf gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit basierende Partnerschaft zu den anderen nordkaukasischen Völkern anstreben. Wir als Patrioten von Tscherkessien wollen mit den anderen Völkern im Nordkaukasus sowie Weltweit mit allen unterdrückten Völkern wenn es unsere Interessen es zulassen, wirtschaftlich-politisch-soziale und kulturelle Organisationen und Bündnisse bilden und eingehen. Die gegenseitigen diplomatischen Handlungen werden den Grundstein in diesen Beziehungen bilden.

Die Patrioten von Tscherkessien sind sich der Bedeutung und der Rolle der Religion im Alltag bewusst. Keiner hat das Recht die religiösen Anschauungen und Pflichten der Menschen zu missachten und zu unterdrücken. Die Menschen müssen das Recht auf eine freie Religionswahl haben und ihre religiösen Pflichten praktizieren dürfen. Der Staat hat die Pflicht die Wahrung der Religionsfreiheit zu gewährleisten und darf keine Religion oder den Atheismus verordnen. Wir wollen unsere Gesellschaftlichen Beziehungen nicht nach einer bestimmten Religion ausrichten sondern respektieren alle Religionen oder den Atheismus.

Wir Tscherkessen haben von unseren Ahnen die Überlieferung übermittlet bekommen, dass wir ein “Teil der Natur” sind. Aus diesem Grund ist es einer unserer wichtigsten Anliegen und Pflichten, die Natur zu schützen und zu wahren sowie alle unsere wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten unter diesem Aspekt und größter Vorsicht zu gestalten. Als unsere Vorfahren im Wald unterwegs waren, haben sie ihre Waffen versteckt um nicht der Natur zu schaden. Diese Einstellung haben wir nicht vergessen und wir müssen sie beibehalten und fortsetzen. Heute werden aufgrund der materiellen Interessen der Großmächte und der Profitgier mancher Unternehmen, unermäßliche Naturschätze unwiederbringlich zerstört.

Wir die Patrioten von Tscherkessien werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen um die Natur und die Umwelt zu schützen. Zu diesem Thema streben wir auch eine Zusammenarbeit mit Organisationen auf internationaler Ebene an. Wir werden nicht erlauben, dass aufgrund von wirtschaftlichen Interessen der Natur geschadet wird. Beim tscherkessischen Volk wollen wir ein verstärktes Bewusstsein für die Natur und die Umwelt erreichen.

 

Die Patrioten von Tscherkessien sind sich der wichtigen Rolle unserer Frauen in der Gesellschaf bewusst und ihrer Rolle die sie bei der Gestaltung unserer Gesellschaf einnehmen werden. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein Erbe unserer Vorfahren. Die Rechte und Freiheiten dürfen aber nicht nur auf dem Papier existieren sondern müssen auch im Alltag gelebt werden. Sie entwickeln sich parallel zu den Gesellschaflichen Veränderungen und Entwicklungen und die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Frauen und Männern sowie die Frauenrechte  müssen fortlaufend neu angepasst werden.

Unsere Frauen müssen neben ihrern familliären Pflichten auch in ökonomischer und politischer Hinsicht, kurz gesagt, in allen Bereichen des Lebens gleichberechtigt ihren Platz in der Gesellschaf einnehmen. Wir wollen das sie sich sozial und kulturell einbringen und Verantwortung übernehmen. Wir werden die Frauenrechte überall wo wir uns befinden und zu jeder Zeit unterstützen.

Wir Tscherkessen rühmen uns mit der Tatsache dass wir in unserer Geschichte keine Gefängnisse und Bettler hatten. Wir dürfen aber nicht an jeder Tradition festhalten. Dies wäre realitätsfremd. Moderne Gesellschaften haben Staaten oder politische Organisationen die staatliche Aufgaben übernehmen. Für unsere Zukunft wollen wir auch solche Organisationen gründen und sind auch in dieser Hinsicht tätig.

Aber einer der hervorzuhebenden Eigenschaften des tscherkessischen  Volkes war das miteinander Teilen und die gegenseitige Unterstützung. Diese Eigenschaften kann man auch in das moderne Leben integrieren, in Form eines “Sozialstaates”. Wir lehnen eine auf Profitgier basiernde Gesellschafsform ab und sind der Meinung, dass der Staat das soziale Leben organisieren und den Bedürftigen die notwendige Hilfestellung leisten muss. Der Staat sollte mindestens die Grundbedürfnisse seiner Bürger decken.

Wir die Patrioten von Tscherkessien wollen nach diesen Kriterien handeln und unsere Zukunft nach diesen formen. Wir werden uns zuerst organisieren und weiterbilden. Wir werden in erster Linie die unabhängige und demokratische Bewegung bilden. Alle Patrioten von Tscherkessien werden sich in erster Linie unserer Organisation verantwortlich fühlen, weil die Patrioten von Tscherkessien sich für die Zukunft des tscherkessischen Volkes einsetzen. Gleichzeitig werden wir aber weiterhin in allen tscherkessischen Organisationen aktiv sein und ihnen unser Anliegen näher bringen. Wir werden uns in den Vorstandsgremien positionieren und alle Bestrebungen unternehmen damit die ökonomisch-politisch-sozialen sowie kulturellen Interessen des tscherkessischen Volkes in Bezug auf seine Zukunft gewahrt werden können.

Vereine die sich ganz offen als tscherkessischer Verein (Adyge Khase) und somit mit der tscherkessischen (Adyge) Identität definieren, nehmen in letzter Zeit verstärkt zu. Dieses nationale Erwachen und die nationale Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Nun ist es in der Zeit, dass diese Vereine gegenseitige Beziehungen aufbauen und sich in jeder Hinsicht unterstützen sowie gemeinsam vorgehen. Zwischen ihnen muss eine Koordination herrschen. Unser Ziel ist es, eine Föderation der tscherkessischen Vereine zu bilden. In jeder unserer Aktivitäten wird das Prinzip der Demokratie vorherrschen. Jedes Individium hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und kann auch in dieser Hinsicht aktiv sein. Die Patrioten von Tscherkessien sehen die kulturellen und soziallen Aktivitäten und die Organisationen, Vereine sowie die Föderation die diese veranstalten, als notwendig an. Wir sind aber auch der Meinung, dass diese Strukturen in Bezug auf die Zukunftsvisionen der Tscherkessen unzureichend sind.

Deshalb ersehen wir es als eine Notwendigkeit an, eine auf unsere politischen Bedürfnisse ausgerichtete und an die Weltöffentlichkeit als eine Einheit, “Eine Stimme” auftretende Organisation zu bilden. Eine Organisation die ihren Sitz nicht in der Russländischen Föderation haben wird. Diese Organisation wird “ Das Tscherkessische Parlament” oder “ Der Tscherkessische Weltkongress” sein. Wir müssen, angefangen von der kleinsten Siedlung in der Angehörige unseres Volkes leben, kollektive Strukturen und Parlamente zu bilden. In diesen Volksvertretungen muss eine Teilnahme aller politischen Gruppierungen, der Intellektuellen und Akademischen Kreise erreicht werden. Ziel ist es dann einen Weltkongress der Tscherkessen oder ein Tscherkessisches Parlament zu bilden. Die Nationswerdung des tscherkessischen Volkes in seiner eigenen Heimat in Tscherkessien ist unsere größte Vision. Die tscherkessische Sprache in allen Bereichen unseres alltäglichen Lebens einzuführen und zu festigen. Um das erreichen zu können, müssen wir primär an einer Lösung des tscherkessischen Problems arbeiten. Dies bedeutet im Klartext, die Teilung unserer Heimat und unseres Volkes zu beenden. Es bedeutet die Rückkehr in unsere Heimat!

Die Rückkehr in die Heimat wird sich aber nicht einfach gestalten weil der größte Teil des Volkes schon seit 150 Jahren in der Diaspora lebt. Um eine kollektive Rückkehr in die Heimat erreichen zu können, benötigen wir in erster Linie die Unterstützung und Hilfestellung der Russländischen Föderation als legitimen Erben des Zaristischen Reiches, sowie der Weltgemeinschaft um die finanziellen und psychologischen Grundlagen zu schaffen. Dies ist aber nur dann möglich wenn die Russländische Föderation das tscherkessische Problem als solches ansieht und die Ursachen sowie die Gründe die zu dem Völkermord und der Vertreibung geführt haben revidiert. Die Russländische Föderation muss den Tscherkessen aus der Diaspora das Recht auf eine bedingungslose Rückkehr in ihre Heimat einräumen und ihre Heimat Tscherkessien wiedererrichten. Des Weiteren muss sich Russland offiziell vor dem tscherkessischen Volk für den Völkermord und die Vertreibung entschuldigen. Nur unter diesen Voraussetzungen kann die Gerechtigkeit wieder etabliert werden.

Wir wollen das in erster Linie die Russländische Föderation und dann die ganze Weltgemeinschaft von dem Völkermord und der Vertreibung an den Tscherkessen erfährt. Dieser Punkt wird eines unserer wichtigsten Bestrebungen sein weil die Gerechtigkeit den Grundstein für ein gleichberechtigtes und friedliches Miteinander darstellt. Die aus der Geschichte resultierenden negativen Umstände müssen revidiert werden, nur dann ist eine Zukunftsgestaltung möglich. Das Rückkehrrecht in die Heimat und dessen Unterstützung sind aber nicht ausreichend. Diese Rückkehr muss den Fortbestand des tscherkessischen Volkes garantieren.

Dies ist nur dann möglich, wenn die Tscherkessen als die Ureinwohner, als die Menschen die schon seit tausenden von Jahren in diesem Land leben anerkannt werden. Sie das Recht haben auch in Zukunft in ihrem eigenen Land und nach ihren eigenen Traditionen selbstbestimmend leben können. Diese Punkte müssen offiziell verankert werden. Die

Weltgemeinschaft hat diese Rechte allen indigenen Völkern zugestanden. Die Tscherkessen müssen ebenfalls als die Ureinwohner von Tscherkessien anerkannt werden. Dieses Recht wird uns Tscherkessen wieder in unserer Heimat souverän machen und wir dürfen niemals davon abrücken. Die Bevölkerungszahl eines Volkes spielt keine Rolle um in der eigenen Heimat als indigenes Volk die Souverinität erlangen zu können. Die Rechte die man als indigenes Volk (Ureinwohner) hat, bedeuten vielmehr, dass die Ureinwohner die Eigentümer des Landes sind und dieses ihnen unrechtmäßig entrissen wurde. Das aufgrund von geschichtlichen Tatsachen, dass indigene Volk Rechte über ein  Land verfügt und ihm wirtschaftlich-politisch-soziale und kulturelle Rechte eingeräumt werden müssen.

Ein souveränes Volk zu sein heisst aber nicht das man Souverinität über andere Völker ausübt. Die Patrioten von Tscherkessien sind sich der Tatsache bewusst, dass heute in Tscherkessien auch andere Völker leben. Wir wollen mit diesen Völkern friedlich und gemeinsam zusammenleben sowie die Souverinität und die Staatsführung mit ihnen gemeinsam teilen und gestalten. Wir erkennen ihre Identitäten, Rechte und Freiheiten an und garantieren den rechtlichen Schutz dieser. Tatsächlich glauben wir sogar, dass die Völker Tscherkessiens für uns und unsere Visionen Verständnis aufbringen werden wenn wir uns ihnen annähern und ihnen unser Anliegen erläutern. Wir glauben sogar, dass sie sich an der Wiedererrichtung Tscherkessiens aktiv beteiligen werden. Daran haben wir keine Zweifel weil auch sie Interesse an einem demokratischen und der Welt zugewandten Tscherkessien haben.

Zusammenfassend erläutert:

Die Patrioten von Tscherkessien vertreten die Auffaussung, dass die Lösung der tscherkessischen Frage nur möglich ist wenn:


   - Der vom Zaristischen Russland verübte Völkermord und die Vertreibung an den Tscherkessen, von der Russländischen Föderation als legitimer Nachfolger des Zaristischen Russlands, anerkannt und revidiert wird

   - Das tscherkessische Volk bedingungslos in seine Heimat zurückkehren kann

   - Tscherkessien in seinen historischen Grenzen wiedererrichtet wird

   - Die Tscherkessen als Ureinwohner des Landes anerkannt werden sowie die Anerkennung ihrer Rechte als solches gewährleistet werden

   - Die Tscherkessen ein selbstbestimmendes Volk werden und die gleichen Rechte wie alle anderen Völker erhalten. Ihr Fortbestand gesetzlich verankert wird.

Die Mission der Patrioten von Tscherkessien ist, für diese Ziele einzutreten und die Erlangung dieser zu organisieren .

Es lebe unser Kampf für ein Leben als Tscherkessen!

Es lebe Tscherkessien!

Patrioten von Tscherkessien

30. März 2013


Bu haber toplam 11653 defa okundu.


Arif Çetav

Çerkesya Yurtseverleri nin cesur ve demokratik mücadelesi başta biz Adığe halkının duyarlı bir şekilde bu harekete elimizden gelen her türlü maddi manevi fikirsel yada teknik desteği verdiğimiz takdirde günden güne amacına hızla ilerleyecektir diye düşünüyorum. Unutmayalım kendi halkımızı geçmişimizi ve kültürümüzü ifade etmek ilk olarak bizlerin görevidir . Tüm dünyada etnik kimliğini ve tarihsel topraklarını savunmak isteyen halklar doğal olarak ilk adımı kendi halkında birliği ve kardeşliği oluşturarak atmaktadırlar . Halkımız ve mücadelemiz için çalışan Txamatelerimize Saygılar ..

31 Mart 2012 Cumartesi Saat 20:15
Tulay

Toplum bayrağımızdaki sembollerin ne olduğu ile yeni yeni tanışırken o sembollerin başka şeylerle eşleştirilmesi yanlış öğrenmelere neden olur. Rica ediyorum bu şekilde kullanmayın. Teşekkürler

30 Mart 2012 Cuma Saat 14:22
Betül Janset Dedeoğlu

Sayın Ş'hafit kesinlikle aynı fikirdeyim. Bence 21 Mayıs da Çerkeslerin olduğu her alanda dağıtılmalı dediğiniz broşür. Özellikle İstanbulda ki yürüyüşlerde. Taksimde-Beşiktaşda.
ÇY ne internetin dışında da kendini ifade etmeli. Daha çok insana ulaşmalı. İstanbula gelmek istiyorum 21 mayısda. Dağıtım işine seve seve yardımcı olurum. Emeği geçen herkesin eline sağlık.

30 Mart 2012 Cuma Saat 01:13
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net