Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
SURİYE'DE BASKI, TERÖR VE YOKSULLUĞUN SORUMLUSU DEVLET VE BAAS PARTİSİDİR; ÇERKESLER DEĞİL!
14 Ekim 2011 Cuma Saat 16:26
Libya’dan sonra sıra Suriye’de!

Ama Suriye bizim için herhangi bir ülke değil; Türkiye’den sonra üzerinde en çok Çerkesin yaşadığı bir başka diaspora ülkesidir.BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri olan Rusya Federasyonu ve Çin’in de “ya reform yap, ya da git” demesinden sonra artık BAAS’ın ve Esad’ın daha fazla iktidarda kalamayacakları belli oldu. Ancak Esad ve BAAS yönetimi sonuna kadar direneceklerini söylüyorlar. Bu, Suriye’de çatışmaların artacağı ve bir iç savaşın çıkabileceği anlamına geliyor.

Kimi muhalif gruplar, daha fazla demokrasi ve özgürlük isterken eski rejimden, sorumlularından ve bunların mensup oldukları dini-etnik topluluklardan da hesap sorma çağrıları yapıyorlar. Hatta daha şimdiden, diğer diaspora ülkelerinde olduğu gibi Suriye’de de iktidar organları ve güvenlik güçleri ile içli dışlı olan Çerkeslere karşı söylemler yükselmeye başladı.

Bu nedenle bizler Suriye’nin geleceğinden, bu ülkede yaşayan soydaşlarımızın yaşamlarından ve kaos ortamında masum soydaşlarımızın “intikam” saldırılarının hedefi olacaklarından ciddi ciddi kaygı duyuyoruz.

Çerkes halkının değil; Esad ve BAAS yönetiminin geleceği için kaygı duyan ve kendi kişisel çıkarlarını düşünen kraldan çok kralcı kimi Çerkes Derneklerinin ve iktidar ile içli dışlı devşirmelerin “burada herşey yolunda” gibi açıklamaları gerçekleri yansıtmıyor. Suriye’de yaşayan soydaşlarımız, yaptığımız bütün görüşmelerde bizlere, artık bu ülkede kendilerini rahat hissetmediklerini ve anavatanımıza dönmek istediklerini söylediler.

Bu nedenle,

1) Suriye’de yaşayan Çerkesleri, kendilerini temsil edemeyen ve seslerini dünyaya duyurmayan “işbirlikçi” dernekleri bir kenara bırakıp inisiyatifi ele almaya; anavatana dönüş istemlerini daha bir gür sesle dünyaya duyurmaya; BM ve Avrupa Parlementosu gibi uluslararası kurumlar ile Rusya Federasyonu’na ve Cumhuriyetlerimize yazılı başvuruda bulunmaya,

2) Cumhuriyetlerimizi, Federasyonumuzu ve bütün kurumlarımızı iktidar sahiplerinin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramayan “yatıştırma” politikasına son vererek derhal Suriye’deki soydaşlarımızla iletişime geçmeye ve onları, Çerkes halkı için gelecek korkusunun olmadığı; kendisini güvende hissedebileceği tek ülkeye; yani Çerkesya’ya getirmek için ellerinden geleni yapmaya ve Çerkes kamuoyunu gelişmeler üzerine daha düzenli bir şekilde bilgilendirmeye çağırıyoruz.

Çerkesya Yurtseverleri


СИРИЕМ ТХЬАМЫКIАГЪЭР, ТЕРРОРЫР ЫКIИ ЩЫФМЭ ЗЭРАТЕIУКIЭХЭРЭМКIЭ ПШЪЭДЭКIЫЖЬЫР ЗЫХЬЫРЭР АДЫГЭХЭР АРЭП, КЪЭРАЛЫГЪОР ЫКIИ БААС ПАРТИЕР АРЫ!

Чъэпыогъум и-14, Бэрэскэшхо 

Iофы, шхын, шъхьафитыныгъ ыкIи нахь демократизациям кIэдаоу къежьагъэ «Арап зыкъэIэтыныгъэр» къэралыгъо инхэр хэIэзахьэу зыфежьэ нэуж игъогу дэхышъ, зы тхьаумафэ мафэм тIэку нэмыIэми и суверенитет къэзыухъумэ зышIоигъо къэралыгъохэр зэрафызрэ заоу хъугъэ.

Ливием ыуж чэзыур Сирием къэсыгъ!

Ау Сириер тэрыкIэ къэралыгъо горэп. Тыркум ыуж анахьыбэ Адыгэ зэрис къэралыгъоу щыт.

ООН-м и щынэгъончъагъэмкIэ  купэу иIэм хэт Урысые Федерациемрэ, Китаир, « е зэхъокIыныгъэхэр шIы, е IукIыжъ» зыраIо нэуж БААС партиери ыкIи Эсадыр тетыгъор бэрэу зэрамIыгъышъущтыр нафэ хъугъэ. Ау Эсад ыкIи БААС-ыр ыкIэ нэс зэрэбэнэщтхэр къаIо. Ащ къикIырэр заом зэрэзэриушъомбгъущтыр ары.

Къэралым пэуцужьырэ куп заулэхэм нахь демократиябэ ыкIи шъхьафитыныгъ аIо зыхъукIэ режимыжъыр ыкIи ар зыIыгъыгъэ дин-лъэпкъ зэфэшъхьаф зиIэхэр агъэпшъыпэн джэпсалъэхэр къашIы.  Адрэ къэралыгъохэм ис диаспорэ Адыгэхэм афэдэкъабзэу, хабзэм ыкIи  щынэгъончъагъэ органхэм жъугъэу ахэт Сирие Адыгэхэмэ, зыкъэзыIэтыгъэхэр апэуцужъынхэу къаIоу фежьагъэх.

Джащ къыхэкIэу тэ, Сирием ыкIи ащ щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм я щыIэныгъэ, ыкIи а бырсырым къыхэкIэу лажьэ зимыIэ тилъэпкъэгъухэм  атебэнэнхэ зэралъэкIыщтым лъэщэу тегъэгумэкIы.

Адыгэ лъэпкъым пымылъэу, Эсад ыкIи БААС-м фэгумэкIырэ ежь ышъхьа федэ шъэхъу гупшысэ зимыIэ, пэчъахьым ежь ышъхьа нахьи нахь фэгумэкIырэ Адыгэ Хасэ заулэхэм,  ыкIи Эсадым итетыгъо гугъу фэшъхьаф зимыIэ Арап ныкъо хэкIуадэхэм «мыщ зэкIэ щыдэгъу» зэраIорэр шъыпкъэп. Сирием щыпсэоу тэ тыздэгущыIэгъэ тилъэпкъэгъу пстэури гумэкIыгъохэм зэрыхэтхэр ыкIи ти хэку къагъэзэжынэу зэрэфаехэр къаIуагъ.

Джащ къыхэкIэу,

1- Адыгэу Сирием щыпсэухэрэр  ежьмэ амакъэ мыхъурэ  тетыгъор зыIыгъмэ агохьэгъэ хасэхэр кIадзыжьэу, инициативэр аштэнэу, хэкум къагъазэжьынэу зэрэфаехэр мэкъэшхокIэ дунаем лъынагъэIэсынэу, ООН-р  ыкIи Европэ парламентым фэдэу интернациональнэ зэхэт купхэм, Урысые Федерацием ыкIи ти республикэхэм лъэIу тхылъхэр, тхыгъэу афагъэхьынхэу,

2- Ти республикэхэр, ти федерациер ыкIи ти хасэ пстэури тетыгъо зыIыгъмэ шъузэрэфэлэжьэным нахь мэхьанэ зимыIэ «гъэIэсэн» политикэм ыужи шъуикIэу, Сирием щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм шъуалъыныIэсынэу ыкIи ахэр тилъэпкъ икъэкIоныгъэмкIэ анахь щынэгъончъэ чIыпIэу ти хэку Черкесием зэрагъазэжьыщтхэм пай алъэкI къамгъэнэнэу ыкIи Адыгэ лъэпкъыр хъурэ-шIэрэхэмкIэ игъорыгъоу къэбарынчъэ амышIынэу тяджэ!

Адыгэ Хэгъэгупсэхэр

 


Bu haber toplam 4790 defa okundu.


Blenawo Erkan

Suriye şu anda dış kamuoyuna kapalı ve hesaplaşmaların olduğu bir ülke.
Gerçekte orda neler olduğunu kimse bilmiyor tam olarak. Çerkeslerin olan biten karşısında ortak geliştirdikleri yol haritası varmı? Hiç sanmıyorum. Aynı Türkiyedeki gibi belkide daha kötüsü örgütsüzler oradaki Çerkeslerde. Esad yönetimi ile ayaklanmalar öncesi bir sorunları olmadığına göre,bunu bilmek gerçekten zor.
Suriyede Esad'ın durumu finale çıkarsa Çerkeslerin ne yapacakları konusunda, yukarıdaki çağrı niye alternatif olmasın?
Çerkesya yurtseverlerine hassas ve kardeşçe çağrıları için varol demek düşer bizede. Varolun!!

19 Ekim 2011 Çarşamba Saat 17:22
BALKAR SELÇUK

RUSYA BİZİ HEP SEV!

Seni hep yanımızda görmek istiyoruz.
Artık biz Çerkesler tarihe takılıp kalmıyoruz.
Soykırımın ne önemi var sen sev bizi,
İşgalin, sürgünün lafı olmaz sen hep bizi sev,
Ukraynada Kırım da yaptıklarının yanında Çerkesya da yaptıkların nedir ki,
Adımızdan, tarihimizden, dilimizden, kültürümüzden her şeyimizden vaz geçiyoruz,
Yeter ki sev bizi.
Kara cippeli Papazların kutsadığı Kazak tugaylarıyla sev bizi,
OMON'larınla sev bizi,
Votkaların, ve matruşkalarınla sev bizi,
Nükleer atıkların, toplu katliamların, seri cinayetlerinle sev bizi,
Bir bombada bağrımıza at, hep şehre düşmesin bombalar,
Yeter ki sev bizi,
Bir katilde bize yolla Ey Rusya,
Sevgimizin nişanesi olsun,
Sokak ortasında iki pusuda bize at Ey Rusya, Seni ÇOOK SEVİYORUZ UNUTMA,
BİZ UNUTMADIK SENDE UNUTMA.

18 Ekim 2011 Salı Saat 14:54
Talebe

Sayın Erkaya,

Yurtseverlere düşmanlık yapmak kimseye birşey kazandırmadı, size de kazandırmayacak. Belki böylece “kendinizi ispat eder” ve enkazın altında kalacak kurbanlar arayanların sizi görmesini sağlarsınız. Ama inanın onlar sizi göreceğine “şeytan görsün” daha iyi!

Öyle ıkına sıkına yazabildiğiniz üç satırla kendinizi ifade ettiğinizi sanıyorsanız, veya bizim sizin o “zekice” yapılmış ironilerinizi anlamadığımızı, yanılıyorsunuz.

Bence siz o ancak üç satır yazmaya yetecek zekanızı böyle parlak ironiler yapmaya çalışarak tüketmeyin de “kurumlarımız Suriye’de yaşayan kardeşlerimiz için acaba ne yapabilir”e cevap verin önce. Veya neden bu kurumların Çerkes kamuoyunun yanıltmaya çalıştıklarına.

“Acaba bundan bir çıkarları mı var”a, yoksa “üzerlerinde bir baskı mı var”a, veya “satın mı alındılar”a...

Sizin gibi!

Sayın Erkaya, “...Rusya okumaya gidecek öğrenciler için bile incelemelerini önceki yıllara göre arttırdı.” yı neye dayanarak söylüyorsunuz? Elinizde bir bilgi var mı?

Daha önceki uygulamalar ile bu seneki uygulamayı hangi bilgilere dayanarak karşılaştırdınız?

Gerçek, sizin anlattığınızın tam tersi. Daha önce, yani bu seneye kadar, sadece parayı veren üniversitede okuyabiliyordu. İlk kez bu sene 70 öğrenci kontenjanı açıldı. Yani burslu olarak burada üniversitede okuyabilecekler. Yani beleş!

Bu bir zorlaştırma mı, iyileştirme mi? Ki sayının önümüzdeki yıllarda 500’e kadar çıkabileceği söyleniyor

Bu burs verilecek öğrencilerin başvuruları Moskova’da inceleniyor. İlk kez bu sene böyle bir uygulama olduğu için şaşırıyorum, siz neyle karşılaştırdınız? Ama bilesiniz diye söyleyeyim, yapılan başvurulardan da şu ana kadar yalnızca biri reddedildi, o da notları tutmadığı için.

Daha önce de birileri “aman anavatandan kötü haberler vermeyin, oraya gidip gelen sayısı düşer” derlerdi. Ama sayı düşmedi, tam tersine ilgi arttı. Veya “Rusya’yı eleştirmeyin, oraya gidiş gelişler zorlaşır” dediler; ama bu da balon çıktı.

Sizin ki de balon, hatta yalan. Ama hiç bir işe de yaramaz demiyorum. Böylece “rüştünüzü” ispatlıyorsunuz...

Bitirmeden önce...

Sayın Erkaya, sizin gibi keskin zekalı ironiler yapabilen bir insanla tanışmış olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Sizden ricam şunu kafanızın bir kenarına yazmanız:

Çerkes halkını yoketmek isteyen düşmanları olduğu gibi, onu sonuna kadar savunacak “sabırlı” evlatları da var...

Saygılarımla.

18 Ekim 2011 Salı Saat 00:03
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net